Eltűnt az agrárvállalkozások harmada

Írta: Gönczi Krisztina - 2022 február 05.

Összességében harmadával kevesebb agrárvállalkozás tevékenykedik most a mezőgazdaságban, mint 2010-ben. Az állattartó gazdaságok száma pedig megfeleződött.

napraforgó
Kevesebb cégben koncentrálódik a termelés (fotó: Horizont Média)

Kevés állattartó tudott megkapaszkodni

A mezőgazdaság egészét tekintve közel harmadával kevesebben tevékenykednek az ágazatban, mint 2010-ben a KSH legutóbbi, nagy agrárcenzusa szerint. Az állattenyésztésben érdekelt cégek száma kevesebb mint a felére zsugorodott Magyarországon. Eközben az állatállomány nagysága lényegében nem változott, azaz nagyon erőteljes az üzemkoncentráció. Az ágazaton belül a legsikeresebbnek a marhatartás bizonyult, ugyanis az állomány nagysága tíz év alatt harmadával nőtt – köszönhetően az alágazat magas támogatási szintjének. A sertésállomány viszont 7,4%-kal tovább zsugorodott. Kudarcosnak bizonyult a baromfiinfluenzával sújtott kacsa- és a lúdtartás is, ezek állományai 2010 óta 64, illetve 48%-kal csökkentek. A tyúkok száma viszont szűk 4%-kal bővülni tudott. Az állatokkal rendelkező gazdaságok 15%-ának egyáltalán nincs mezőgazdasági területe, a gazdaságok felének pedig egyáltalán nincs állata, azaz erősödik a specializáció is.

Átalakuló növénytermesztés

A mezőgazdasági szervezetek már csak a szántók jó 40%-át használják, a többi művelési ágban még kisebb az általuk kezelt terület aránya. A mezőgazdasági terület nagy része a legfeljebb 300 hektáros, egyéni gazdálkodók használatában állt 2020-ban, azaz a földbirtokpolitikának kifejezett hatása van az üzemnagyságra és a tulajdonosi szerkezetre. A legnagyobb méretű birtokokat Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér megyében találta a KSH.

Az elmúlt tíz évben a szántó vetésszerkezetében a gabonafélék aránya csökkent, az ipari növényeké, a takarmánynövényeké és a zöldségféléké nőtt. A trend az agrárpolitikák erejét is mutatja a piaci folyamatokra. A bioüzemanyagok iránti kereslet, a GMO-mentes fehérjék preferálása és a zöldítési törekvések egyaránt tetten érhetők benne.

növények területi aránya
Forrás: KSH

A gyümölcsfajok esetében az alma területi részaránya kisebb lett, a dióé, a kajszié és a bodzáé nagyobb lett a teljes gyümölcsterülethez viszonyítva. 2010-ben még a gyümölcsösök 37%-án almát termesztettek, ez 2020-ra 31%-ra csökkent. Megjegyezzük, a megtermelt alma mennyiségére ennek semmi hatása, azt leginkább az időjárás befolyásolja. Továbbá ezen a területen is rendkívül gyors az üzemkoncentráció. A korszerűsítések hatására várhatóan a terméskilengések is szelídülnek. (Lásd cikkünket: Szerkezetátalakítás és lemorzsolódás az almaágazatban.)

gyümölcsfajok területi aránya
Forrás: KSH