fbpx

Helyi gazdaságok jogosulti sorrendje a földbérletben

Írta: Szerkesztőség - 2023 november 29.

Az idei év után a terményértékesítés nehézségeibe belefáradó gazdálkodók közül várhatóan sokan döntenek úgy, hogy másra bízzák a termelés kockázatát. Ha alkalom nyílik a bérelt föld növelésére, ezekkel a tevékenységekkel kerülhet előnybe a többi pályázóval szemben.

 földhasználat szerződés
Egye tevékenységek előnyt jelentenek a földbérletben (forrás: farmland.org)

A földforgalmi törvény leutolsó módosításait is összefoglalja az Agrárkamara tájékoztatása az előhaszonbérleti jogosultak sorrendjéről. A föld haszonbérletének joga mindig azé, akinek a legerősebb a jogosultsága, aki a rangsorban előrébb van, mint a másik.

Alapvető: helyi termelő legyen

Első helyen rendelkezik előhaszonbérleti joggal – többek között – a volt haszonbérlő. Ha ez természetes személy, akkor helyben lakónak, ha termelőszervezet, akkorhelybeli illetőségűnek kell lennie. Helyben lakó az, akinek életvitelszerű lakhelye vagy a mezőgazdasági üzemének központja legalább 3 éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település határától közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. Termelőszervezet esetén az üzemközpont elhelyezkedésére érvényes ez az elvárás.

Kiemelt tevékenységek

Szintén első helyen van előhaszonbérleti joga az állattartó telepet üzemeltető, helyben lakó földművesnek vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetnek. Feltétel, hogy az állattartó telepnek legalább 3 éve üzemelnie kell, és szintén legfeljebb 20 km-re lehet a haszonbérbe venni kívánt földtől. Ha maga az állattartó telep üzemeltetője nem minősül helybélinek, akkor ő a saját lakóhelye szerinti településen rendelkezik előhaszonbérleti joggal, míg a termelőszervezet ott, ahol az üzemközpontja van. Az előhaszonbérleti jogosultság feltétele, hogy a haszonbérlet célja az állatsűrűséggel arányban álló takarmányszükséglet biztosítása legyen.

2019 óta az állattartók egyes művelési ágaknál csak az ahhoz rendelt állatfajok tartása esetén hivatkozhatnak előjogukra, továbbá, ha szántó művelési ágú földről van szó, még nyilvántartásba vett takarmány-vállalkozásnak is kell lenniük. Fontos, hogy ha az állattartó telep üzemeltetője előhaszonbérleti jogára hivatkozik, akkor egyértelműen meg kell jelölni, hogy a Földforgalmi tv. 46. § (3) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontja alapján jogosult előhaszonbérletre.

Szintén első az előhaszonbérlők sorrendjében az a helyben lakó földműves vagy helybeli mezőgazdasági termelőszervezetet, akinek vagy amelynek célja oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott termék előállítása vagy ökológiai gazdálkodás folytatása, azzal a korlátozással, hogy ez csak szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén gyakorolható, tehát gyepre, legelőre nem.

Ugyancsak első a helyben lakó földműves vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezet, ha a haszonbérlet célja kertészeti tevékenység folytatásához szükséges terület biztosítása, ha kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágú földről van szó, vagy szántónál, ha vetőmag-előállításhoz szükséges terület biztosítását szolgálja a földhasználat megszerzése.

Szintén első helyen áll az a földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezetet, aki vagy amely öntözésfejlesztési beruházást hajtott végre. Feltétel: a beruházott vagyonnak legalább a haszonbérleti szerződés időtartamának felére még értékkel kell bírnia (nem amortizálódott). Nem követelmény, hogy helyben lakó, vagy helybeli illetőségű legyen a jogosult!

A többiek

Mindezen első helyen jogosultak után a második helyen a tulajdonostárs következik. A tulajdonostársi minőség esetén nem követelmény, hogy legalább 3 éve fennálljon. Ennek a jogcímnek csak akkor van gyakorlati jelentősége, ha a jogosult elfogadó jognyilatkozatot nyújt be, mert alapesetben a tulajdonostársak többlethasználati megállapodás keretében használják egymás tulajdoni hányadát.

Ezek után az előhaszonbérletre jogosultak sorrendje az alábbi ábra szerint folytatódik:

előhaszonbérlet sorrend
Forrás: NAK

Természetes személyek esetén az azonos jogosulti csoporton belül elsőbbséget élvez a családi mezőgazdasági társaság (CSMT) vagy őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG) tagja, második a fiatal földműves és harmadik a pályakezdő gazdálkodó földműves.

Az elővásárlásra jogosultak köréről itt írtunk.