fbpx

Térhódítás előtt állnak a permeteződrónok, de nélkülözhetetlen a megfelelő szaktudás

Írta: MezőHír-2023/01. lapszám cikke - 2023 január 06.

A pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) világszerte egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. A drónszektor óriási felfutása következtében egyre több feladatot leszünk képesek nagyobb pontossággal és hatékonysággal, költségkímélő módon elvégezni, ráadásul a technológiának köszönhetően számos, olykor kockázatos művelet is biztonságosan elvégezhető.

drone

A drónok szerepe a mezőgazdaságban is egyre jelentősebb. A szélsőséges időjárás következtében talán a legnagyobb kihívást jelentő feladat a szükséges növényvédelmi kezelések időben történő elvégzése.

A gazdálkodók számtalanszor szembesülnek azzal a helyzettel, amikor egy-egy növényvédelmi kezelést a kedvezőtlen talajállapot miatt kell (jobb esetben) késleltetni vagy akár teljesen elhagyni. Az időjárás-változást kutatók prognózisa szerint a hirtelen, rövid időn belül érkező heves esőzések gyakoribb előfordulására számítani kell, mindamellett, hogy a csapadék eloszlása egyre inkább egyenetlenné válik. Ez nem csupán növényvédelmi szempontból jelent óriási kihívást, de a termőtalajok egészségének aspektusából is megnehezíti az eredményes gazdálkodást.

Az extrém mennyiségű csapadék érkezése kifejezetten káros a talaj számára, hiszen még a magas vízbefogadókapacitással rendelkező talaj esetében sem kerülhető el a vízpangás jelensége, amelynek következtében a talaj felszíne eliszapolódhat. Egy nedves, felázott talajon történő munkavégzés minden esetben kedvezőtlen, hiszen ez elősegíti a talaj káros tömörödését. Mindazonáltal nemcsak a bőséges eső, de annak ellenkezője is jelentős problémákat okozhat: a sokszor hetekig, hónapokig elhúzódó aszály a talajban lévő nedvességet jelentősen csökkenti, a talaj tömörödötté válik, felszíne porosodik, az állapotát pedig a talajra nehezedő földi gépekkel történő kezelésekkel tovább ronthatjuk.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a légi eszközök erre megoldást kínálnak, hiszen a talajállapot javítását célzó feladatoknak minden körülmény ellenére is elsődlegesnek kell lenniük a mezőgazdaságban. A permeteződrónok előnyei között azonban vitathatatlanul elsőrangú, hogy a szükséges növényvédelmi kezelések időben történő elvégzését támogatják, hiszen a kezelések függetlenek a talaj állapotától.

drone

A permeteződrónok segítségével azonban nemcsak a talajt kímélve végezhetők kezelések, hanem a taposási károk megelőzésével a növényt védve is. A hidas permetezőgépek elterjedése valóban nagy áttörést hozott, hiszen a tenyészidő végéhez közeledve a magasabb növényállomány permetezése is megoldottá vált, azonban az eszközök ára jelentősen magas. A hagyományos földi permetezés esetében tapasztalt taposási kár okozta 10-15 százalékos veszteség azonban a légi permetezéssel teljes mértékben elkerülhető.

A permeteződrónok mellett szóló érvek között továbbá kiemelendő, hogy az egyes kezelések lényegesen kevesebb növényvédő szerrel és vízmennyiséggel végezhetők, így nemcsak költségvetési, hanem környezetvédelmi szempontok alapján is előnyösnek bizonyul a technológia. Arról nem is beszélve, hogy a drónokkal történő kezelések munkaszervezési szempontból is egyszerűbbek, gyors beüzemelést garantálnak, csökken a munkaerőigény.

Bátran mondhatjuk, hogy a permeteződrónok robbanásszerű elterjedésének küszöbéhez érkeztünk Magyarországon is, habár a technológiát még mindig van, aki megkérdőjelezi. Talán nem is olyan meglepő, hogy felmerül néhány felemás gondolat a permeteződrónokkal kapcsolatban, hiszen tulajdonképpen jóval előbb robbant be a technológia, mint ahogy megjelentek volna a drónozást szabályozó jogszabályi feltételek. A gazdálkodók szkeptikusságát oszlathatja el az a tény, hogy 2022-ben az eszközök típusminősítése is megtörtént, azaz műszaki szempontból is hitelessé vált a permeteződrónok növényvédelmi kezelésekre való alkalmassága. Jó hír továbbá, hogy számos hatékonyságvizsgálatnak köszönhetően hamarosan a növényvédő szerek okirata is „engedélyt ad” a drónos kijuttatásra.

Tekintve, hogy a permeteződrónokkal anyagkijuttatás történik (ideértve a vizet is), ennek megfelelően az ezekre vonatkozó jogszabályi háttér is szigorúbb, ún. speciális kategóriába sorolja a használatukat. Speciális kategóriában végzett drónos műveletre azonban kizárólag azok a pilóták válnak jogosulttá, akik rendelkeznek műveleti vagy könnyű UAS üzembentartói tanúsítvánnyal (LUC). Mindezt megelőzően viszont a Nébih által akkreditált felnőttképző intézményekben folytatott hivatalos növényvédelmi permeteződrónpilóta-oktatáson és speciális képzésen is részt kell venni, amelyet sikeres vizsgával kell zárni. A képzés megkezdéséhez négy bemeneti feltételt határoztak meg, amelyek között az érettségi bizonyítvány, a B kategóriás jogosítvány, a 80 órás növényvédelmi tanfolyamon szerzett zöldkönyv, valamint az A1/A3 drónpilóta-kompetencia tanúsítvány is szükséges.

drone

A növényvédelmi permeteződrón-pilóták oktatása meglehetősen komplex, hiszen nemcsak a permeteződrónok használatát, hanem a precíziós gazdálkodás alapját képező térinformatikai ismereteket is elsajátíthatják a résztvevők. A képzés fontos részét képezi az agrometeorológia oktatása is, amelynek során a permeteződrónok biztonságos üzemeltetését és hatékonyságát leginkább befolyásoló környezeti és időjárási tényezőkről tanulhatnak a pilóták.

Habár könnyű azt gondolni, hogy a drónpilóták dolga egyszerű, a permeteződrónok üzemeltetése korántsem sorolható a legegyszerűbb feladatok közé. A permeteződrón-pilóták felelőssége kiemelkedő, hiszen a termesztés eredményességét igencsak meghatározó növényvédelmi kezelések hatékonysága a növényorvos szakemberek mellett jelentős részben az ő szakmai felkészültségükön is áll. A drónpilóták felelőssége ugyanis eldönteni, hogy a növényorvos által meghatározott növényvédő szert/szereket adott időben, adott időjárási feltételek mellett drónnal biztonságos-e kijuttatni.

Az egyik leggyakrabban jelentkező időjárási tényező minden permetezés – különösen a légi kijuttatás – esetében a szélerősség, amelynek nagyobb mértékű emelkedése nemcsak a kezelés sikertelenségéhez, de jelentős környezeti károkhoz is vezethet. A drónos permetezés esetében a jogszabály által meghatározott maximális szélsebességet (5 m/s-t) nemcsak környezetbiztonsági okok miatt kell betartani, hanem az eszköz védelme érdekében is, hiszen még a kellő gyakorlati tapasztalattal rendelkező pilótának is igen nagy meglepetést tud okozni, amikor a szélerősség emelkedésével a permeteződrón több méteres sodródásából adódóan a különböző akadályok kikerülésekor, elkerülésekor az eszköz akár komolyan meg is sérülhet.

drone
Drónnal képesek vagyunk nagyobb pontossággal és hatékonysággal, költségkímélő módon dolgozni

De nemcsak a szélsebességre, hanem a hőmérsékletre vagy az inverzió jelenségére is érdemes odafigyelni drónpilótaként. Permetezéskor a túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet nemcsak növényvédelmi szempontból indokolatlan vagy veszélyes, de a drón hatékony üzemeltetéséhez sem ideális. A túl alacsony hőmérséklet esetében a lítium-polimer (LiPo) akkumulátorok jóval gyorsabban merülnek, így akár 60 százalékkal is csökkenhet a repülési teljesítmény. Ugyanakkor a magas hőmérsékletű légkörben ritkább a levegő, kevesebb az oxigén, amely növeli a forgószárnyakra terhelődő felhajtóerőt. Drónpilótaként az inverzió jelenségét is ismernünk kell, amikor a meleg levegő „megül” az alatta lévő hidegebb légtömegen. Ez a fordított léghőmérsékleti állapot szintén egy olyan meteorológiai jelenség, amely kizárja a permetezés tevékenységét.

drone
A precíziós gazdálkodás térhódításával a drónok szerepe még inkább felértékelődött

A drónpilótaoktatás Magyarországon újszerűnek számít, ennek ellenére a képzések komplex tematikájának köszönhetően a pilóták nemcsak a permeteződrónokkal ejtett gyakori technológiai hibák megelőzéséről tanulhatnak, hanem a növényvédelem alapját képező integrált szemléletmódról is. Mivel a növénytermesztés eredményessége minden esetben a rendszeres állományszemlén alapul, a képzésben részt vevők a permeteződrónok használata mellett a felmérő-, monitoringdrónokkal végzett területfelmérésre, illetve a vegetáció állapotáról szerzett adatok feldolgozására és kiértékelésére is képesek lesznek.

drone
2022-ben megtörtént a permeteződrónok típusminősítése, így növényvédelmikezelésekre is alkalmasak

A precíziós gazdálkodás térhódításával a drónok szerepe még inkább felértékelődött, hiszen ezentúl lehetőség nyílik rövid időn belül pontos információkat szerezni a tábla adottságairól vagy a növényállomány egészségi állapotáról – nagy kiterjedésű területeken is. Figyelembe véve a talaj-domborzat-növényzet heterogenitását egy táblán belül, a drónok segítségével differenciált kezeléseket is végezhetünk – ezzel támogatva a hatékonyabb növényvédelmet, a környezetünket és a költségoptimalizálást.

A drónok szerepe tehát rendkívül szerteágazó, azonban fontos hangsúlyozni, hogy habár a technológia számos előnnyel rendelkezik, nem célja a már meglévő, hatékony földi eszközök kiszorítása.

Szerző: Gila-Rácz Dalma ABZ Drone Kft.