A traktoros homlokrakodók műszaki megoldásai, alkalmazástechnológiái

Írta: MezőHír-2022/12. lapszám cikke - 2022 december 31.

A mezőgazdasági üzemekben mind a növénytermesztési, mind az állattenyésztési ágazatban a rakodási munkák ellátására széles körben alkalmazzák a traktorra szerelt homlokrakodókat, gyakran a magajáró rakodógépekkel párhuzamosan. A széles körű és változatos, minél magasabb felhasználói igényeknek való megfelelés céljából a konstruktőrök és gyártók folyamatosan fejlesztik gyártmányaikat.

Egyes traktorgyártók a saját gyártmányú traktoraikat saját konstrukciójú, illetve külső beszállítók által gyártott, saját színre festett homlokrakodóval szerelik fel. Ezen túlmenően több cég is önállóan gyárt az univerzális traktorokra felszerelhető homlokrakodókat. A traktoros homlokrakodók annak ellenére, hogy korlátozott emelési magassággal rendelkeznek, népszerűségüket annak köszönhetik, hogy a sokféle munkaeszköz segítségével univerzálisan használhatók a rakodási feladatok ellátására. Emellett az univerzális traktorok használati területét sem korlátozzák, és a viszonylag alacsony beruházási költség is a gazdaságos használatukat is eredményezi.

Sokféle teljesítményhez illeszthetőek

A traktoros homlokrakodó gépek – éppen a széles körű felhasználói igények kielégítésére – különböző nagysággal, emelési magassággal és emelőképességgel kerülnek gyártásra, az egészen kis és nagyobb teljesítményű univerzális, és középnehéz univerzális traktorokhoz egyaránt (1/a-b. kép).

A traktorra szerelhető homlokrakodó gépek említett műszaki paramétereit azonban elsősorban a traktorok tömeg, össztömeg, kerékterhelés-adatai határozzák meg, mondhatjuk azt, hogy a traktorhoz való illesztést a traktor nagysága. A traktor hidraulikus rendszerének hidraulikus teljesítménye, nyomástartománya, és a szállított olajmennyiség általában elegendő az említett paraméterekhez. Ezek a paraméterek alakítják ki a gépcsoport stabilitási, kormányozhatósági tulajdonságait.

A traktoros homlokrakodók erős, durvalemezből kialakított tartóvázzal kapcsolódnak az üzemeltető traktor vázszerkezetéhez. A tartóvázat csavarkötés rögzíti a traktorhoz. A rakodógép emelőmechanizmusát tartó, kazánlemezből kialakított platformok pedig a tartóváz kétoldalt elhelyezett bakjaihoz oldható gyorskapcsoló csapokkal vannak csatlakoztatva. A gyorscsatlakozó csapok oldása után a homlokrakodó mechanizmusa gyorsan leszerelhető. A hidraulikus emelő és a munkaeszközt billentő, hidraulikus munkahengerek csővezetéke is az újabb típusokon csöpögésmentes multifunkcionális gyorscsatlakozókkal van összekötve a traktor kihelyezett hidraulikavezetékeivel (2. kép).

hidraulikus rendszer
2. kép. A homlokrakodó gépek mechanizmusának, hidraulikus rendszerének csatlakoztatása

A hidraulikus munkahengereket működtető, az emelőgémmel együtt mozgó csővezetéket pedig védetten, legtöbb esetben az emelőgémben vezetik. A lemezből kialakított platformok képezik az emelőgém-szerkezetnek és az emelő munkahengerek csapszegeinek bázisfelületét. A traktoros homlokrakodó gépek emelőszerkezete két, egymással párhuzamos, zárt szelvényű emelőgémből és az azokat összekötő kereszttartóból áll. Az emelőgémek, a rakodógépek teherviselő szerkezete az emelőmunka során nagy igénybevételnek van kitéve. Ezért a gyártók már a tervezés során is nagy gondot fordítanak a szilárdság növelésére, és már széles körben alkalmazzák a számítógépes tervezési végeselem- és szimulációs modellezési módszereket (1. ábra).

gémszerkezet
1. ábra. A gémszerkezet feszültségeloszlása

Ugyancsak a lemezplatformra támaszkodik az emelést végző, kettős működésű munkahenger, melynek a másik támaszkodási pontja az emelőgém bakja. A traktoros homlokrakodó gépek munkaeszköze, munkaszerszáma és az emelőgém-billentőmechanizmussal van összekötve. A billentőmechanizmust az emelőgém bakjához támaszkodó, kettős működésű munkahengerrel lehet működtetni, a munkaszerszámot a kívánt munkahelyzetbe hozni, billenteni, illetve üríteni, de a munkahengerek a párhuzamvezérlést is megvalósítják. Az újabb konstrukcióknál a különböző munkaeszközök gyorscsatlakozókkal vehetők fel. Ezeknél a gépeknél, ez a munkaművelet a kezelőfülkéből is elvégezhető (3. kép).

munkaeszköz-billentő mechanizmus
3. kép. Traktoros homlokrakodók gémszerkezet- és munkaeszköz-billentő mechanizmusának a kialakítása

Egyes munkaeszközök – pl. bálaszorító – külön munkahengerrel működtethetők.

Bálákat is mozgatnak

A minél szélesebb körű technológiai alkalmazás érdekében a traktoros homlokrakodókhoz nagyon sokféle munkaeszközt fejlesztettek ki. Alapként a szemes termények és egyéb ömlesztett anyagok rakodására alkalmas, nagy raktérfogatú rakodókanalat említhetjük. Ehhez hasonló a földhöz vagy nagyobb térfogattömegű anyagokhoz kialakított, kisebb térfogatú kanál, ezek a kanalak keményfém felrakású körmökkel vannak szerelve, de van hidraulikusan működtetett záró- vagy harapófogós változat is. A szálastakarmányok rakodására is számos munkaeszköz áll rendelkezésre. A szögletes és hengeres nagybálák szállítóeszköze vagy akár korlátozott magasságú kazalozására alkalmas legegyszerűbb munkaeszköz az egy vagy több tüskével kialakított bálaszúró tüske.

Csomagolt hengeres szenázsbálák rakodására pedig a kíméletes bálakezelés és a fóliasérülés elkerülése céljából csőből kialakított szorítópofás munkaeszköz szolgál (4. kép).

munkaeszköz
4. kép. Csomagolt hengeres szenázsbálák rakodására kialakított munkaeszközzel szerelt gép

A kazalozási munka véges magasságának növelésére pedig bálalift csatlakoztatható az emelőgémhez. A szerves trágya rakodási munkáit – kitrágyázást, szervestrágya-szóró kocsik megrakását – különböző trágyavillákkal, trágyamarkolókkal lehet elvégezni. A mezőgazdasági üzemekben, állattartó vagy tárolótelepeken nagyon hasznos munkát végezhetnek a különböző konstrukciójú seprő-, szemétgyűjtő adapterrel szerelt traktoros homlokrakodó gépek (5. kép).

Seprűs munkaeszköz
5. kép. Seprűs munkaeszközzel szerelt gép munka közben

Állattartó telepeken a csigás hidromotoros hajtású csigás etetőkanállal vagy silóblokkvágó munkaeszközzel felszerelt traktoros homlokrakodók a takarmányozási technológiába is jól beilleszthetők.

Ezek mellett az eszközök mellett még számos munkaeszköz, gödörfúró, big-bag zsák rakodó, rönkmarkoló, emelőhorog stb. használatával a mezőgazdasági üzemek szinte valamennyi rakodási feladata elvégezhető. A munkaeszközök megválasztása vagy használata során fontos szempont, hogy csak eredeti, a gyártó által rendszeresített, az üzemeltető traktor stabilitásának és a rakodógép megengedett emelőképességének megfelelő munkaeszközt válasszunk, illetve használjunk.

A traktoros homlokrakodók kezelésének, a rakodási munkák elvégzésének megkönnyítésére már az újabb traktorok kezelőfülkéjének kialakításánál is törekednek a gyártók a fülkék üvegezésénél és a motorburkolatok kialakításánál a jobb rálátásra. A gémszerkezet változó geometriájú konstrukciója szintén javítja a munkavégzés körülményeit, növeli a rakodó anyag átadásának biztonságát. A hidraulikus munkahengerek vezérlésére a legtöbb gépen joystick rendszert vagy elektromos távvezérlést alkalmaznak, de találkozhatunk kartámaszba elhelyezett nyomógombos megoldással is.

Különböző gépkapcsolatok

A traktoros homlokrakodókat a különböző mezőgazdasági termelési, technológiai munkafolyamatokban, gyakran különböző gépkapcsolatban üzemeltetik. A gépkapcsolatokban való üzemeltetéssel – amellett, hogy ez kisebb beruházási és üzemeltetési költséggel végezhető – a munkafolyamat elvégzése könnyebben szervezhető, vagyis egyszerűbb a logisztika.

A szálastakarmányok, hengeres vagy szögletes nagybálák termőterületen történő összegyűjtése, kocsira rakodása, a tárolási helyre való szállítása és kazalozása a traktoros homlokrakodóból és bálaszállító pótkocsiból álló szerelvénnyel a teljes körfolyamat vonatkozásában elvégezhető (6. kép).

 rakodás
6. kép. Hengeres bálák rakodása traktoros homlokrakodóval

Ez esetben a rakodó-szállító gépcsoport egyszerűen a pótkocsi vonórúdjának, a vontatótraktor felső pótkocsi vonóberendezésének, elektromos jelző- és fékberendezésének a csatlakoztatásával alakítható ki. A traktoros homlokrakodókkal TLT-hajtást igénylő gépkapcsolat is kialakítható. A traktoros homlokrakodóhoz kapcsolt szervestrágya-szóró pótkocsik a szervestrágya-szórási technológiákba is beilleszthetők. Az ilyen gépkapcsolatoknál a szervestrágya-szóró pótkocsik szórószerkezetét hajtó kardántengelyt is csatlakoztatni kell a homlokrakodót hordozó vontatótraktor TLT-jéhez. De ezeken túl egyéb gépkapcsolat is kialakítható a szálastakarmány-betakarításban, amennyiben ezt a logisztika lehetővé teszi, akár hengeresbála-készítésben hengeres bálázót üzemeltető gépkapcsolat is kialakítható (7. kép). A takarmányozási technológiában további gépkapcsolati lehetőség a keverő-kiosztó kocsik traktoros homlokrakodókkal való üzemeltetése (8. kép).

Traktoros homlokrakodó
7. kép. Traktoros homlokrakodóból és hengeres bálázóból összeállított gépcsoport
 traktoros homlokrakodó
8. kép. Takarmánykeverő-kiosztó kocsi+ traktoros homlokrakodó

A gépkapcsolatban való üzemeltetés esetén a szállítási és rakodási munkák elvégzésekor a munkaeszközt, bálafogó szerszámot a teljes folyamat során a rakodógépen kell hagyni. Egyes munkafolyamatok, különösen a TLT-s hajtást igénylő gépkapcsolatok esetén a rakodógép munkaszerszámának nincs funkciója, ezért ebben az esetben a munkaeszközök – a hidraulikacső-csatlakozók csöpögésmentes gyorscsatlakozói – könnyen leszerelhetők a mechanizmus gyorscsatlakozású reteszelésük oldása után (9. kép).

homlokrakodó munkaeszközzel
9. kép. Gépkapcsolatban üzemelő homlokrakodó munkaeszközzel

Az ismertetőből kiderül, hogy traktoros homlokrakodók széles munkaeszköz-választéka és a gépkapcsolatban való üzemeltetési lehetőség lehetővé teszi a mezőgazdasági üzemek szinte valamennyi rakodási és ehhez kapcsolódó egyes szállítási feladatok elvégzését. Egyes speciális munkaeszközökkel felszerelve pedig egyéb különböző munkák elvégzésére is funkcionálisan jól használhatók. A teljes körfolyamatra vonatkozó kisebb, alacsonyabb beruházási és üzemeltetési költségek mellett a használatuk is gazdaságos.

SZERZŐ: DR. KELEMEN ZSOLT MŰSZAKI SZAKÉRTŐ, GÖDÖLLŐ