fbpx

Zárva lesznek a földhivatalok, postázni kell a szerződéseket

Írta: Kristóf Imre - 2022 december 20.

A földhivatalokat is érinti az az intézkedés, hogy a kormány december 22-től 2023. január 6-ig igazgatási szünetet rendelt el valamennyi kormányzati igazgatási szervre. A földek eladásának vagy haszonbérletbe adásának határidős bejelentését ez idő alatt is teljesíteni kell.

Az igazgatási szünet lényegében azt jelenti, hogy ezen időszakban néhány kivételtől eltekintve a hatósági munka, és így az ügyfélfogadás is szünetel. Az igazgatási szünet nem számít bele az ügyintézési időbe, vagyis az eljárási határidők kitolódnak.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény előírja, hogy  föld eladása vagy haszonbérbeadása esetén az adásvételi, illetve a haszonbérleti szerződést a felek aláírásától számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából.

A földhivatalok is zárva lesznek

Az igazgatási szünetre tekintettel a földhivatalokhoz történő személyes benyújtásra december 22-től – az igazgatási szünet ideje alatt – nem lesz lehetőség, ez idő alatt postai úton kell azokat megküldeni és kérni a hatósági jóváhagyást.

Föld
Földeladás, bérbeadás történhet az igazgatási szünet alatt is (Fotó: Horizont Média/Kohout Zoltán)

Annak azonban, hogy a felek akár föld tulajdonjogának átruházására, akár használat átengedésére vonatkozó – pl. adásvételi vagy haszonbérleti – szerződést kössenek az igazgatási szünet ideje alatt, semmi akadálya nincs. Viszont továbbra is figyelniük kell arra, hogy ne késlekedjenek a földhivatalnak megküldeni a szerződéseket.

A polgármesteri hivatalokban is szünetelhet az ügyintézés

A kormányhivatalokon kívül lehetőségük van a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek is, hogy a polgármesteri hivatalokban is elrendeljenek igazgatási szünetet.

A földforgalomban a polgármesteri hivatalok jegyzőinek a feladata az adásvételi és haszonbérleti szerződéseknek hirdetményi úton való közlése az elővásárlási/előhaszonbérleti jog jogosultjaival. Ennek érdekében gondoskodnak a hozzájuk beérkezett szerződések 15 napon belül való kormányzati portálon történő közzétételéről, és a hivatal hirdetőtábláján is kifüggesztik.

Az adásvételi és a haszonbérleti szerződésre elfogadó jognyilatkozatot az arra nyitva álló 60, illetve 15 napos nyilatkozattételi határidő alatt tehet a jogosult. Ehhez a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen átadja, vagyis a polgármesteri hivatalba be kell vinni, ezért az a jegyzők hatáskörébe tartozó munkaszervezési intézkedés, hogy miként biztosítja e feladat ellátását.

A fentiekre tekintettel mindenképpen javasoljuk, hogy az egyes települési önkormányzatoknál érdeklődjenek az igazgatási szünet tartamáról, továbbá arról, hogy az adott településen tartanak-e ügyfélfogadást, ha igen, mikor, és az milyen ügycsoportokra terjed ki – áll a NAK közleményében.