fbpx

Igényeljen támogatást a szőlőkabóca elleni védekezéshez

Írta: Gönczi Krisztina - 2022 július 19.

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni küzdelmet hektáronként 12 ezer forinttal támogatják. A szőlő aranyszínű sárgaságának kórokozóját terjesztő, zárlati károsító ellen többszöri védekezés is indokolt lehet.

szőlő aranyszínű sárgasága
Ha a fitoplazma bejutott az állományba, a beteg növények száma évente megtízszereződhet (forrás: vinoport.hu)

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatásához támogatást lehet igénybe venni. A támogatás összege szőlőhektáronként legfeljebb 12 ezer forint, maximum 240 ezer forint kérhető.

A kifizetési kérelem 2022. augusztus 1. és augusztus 15. között nyújtható be. A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása együttesen is igényelhető (ha a növényegészségügyi megelőzés támogatására vonatkozó kérelmet a Kincstár befogadta). Az igénylés kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül. Elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása – Kifizetési kérelem.

A kérelemhez mellékelni kell:

  1. a növényvédőszer megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő nevére kiállított számla másolatát, gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén ennek számlamásolatát (ilyenkor a szolgáltatást végző nevére kiállított növényvédőszer-számlára van szükség);
  2. ha a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem szerepel, akkor az ezt bizonyító bankszámlakivonatot;
  3. I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer esetén a permetezési napló másolatát;
  4. a hegybíró által kiállított művelési igazolás másolatát;
  5. ha a kifizetési kérelmet termelői szerveződés nyújtja be, akkor a termelő tagságának igazolását.