fbpx

Amistar SUN – felszívódó, hosszú hatástartamú gombaölő szer a napraforgó legfontosabb betegségei ellen

Írta: - 2022 május 02. -Hirdetés
  • Felszívódó hatóanyagokat (200 g/l azoxistrobin, 125 g/l difenokonazol) tartalmazó termék, kiváló preventív és kuratív hatással.
  • Az azoxistrobin a kezelt növény minden részébe eljut, a difenokonazol csúcsirányba mozgó hatóanyag.
  • A difenokonazol jelenleg a legjobb hatékonysággal rendelkezik a piacon elérhető hatóanyagok közül fómás vagy fekete szárfoltosság és alternáriás levél- és szárfoltossággal szemben.
  • Az azoxistrobin jelentős élettani, zöldítő, termésnövelő hatást biztosít a kezelt növényállománynak.
  • Kiválóan keverhető a termék rovarölő szerekkel (pl.: Judo, Monospel), bórtartalmú lombtrágyákkal.
  • Repcében is használható termék.

Magyarország napraforgó-termesztését tekintve a világ élvonalába tartozik

A termelők szakmai hozzáértése, a széleskörű biológiai háttér, a technológiai fegyelem betartása egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy kimagasló terméseredmények szülessenek évről-évre. A napraforgó sikeres termesztésében kulcsfontosságú szerepe van az okszerű, előrejelzésre alapozott és szakszerűen kivitelezett növényvédelemnek.

Ezen kultúrnövényünknek is megvannak a maga betegségei, amelyek a vegetációs időszak során fellépésükkel kisebb-nagyobb termésveszteségeket képesek okozni. A kórokozók által okozott betegségek közül mindenképpen szükséges megemlíteni az alternáriás levél- és szárfoltosságot (Alternaria helianthi, A. helianthinficiens), és a fómás, vagy fekete szárfoltosságot (Phoma macdonaldií). Ezek közös jellemzője, hogy a fertőzés átterjedhet a növény bélszövetére is, az idő előrehaladtával szártörés és ezáltal jelentős terméscsökkenés következik be.

A diaportés levél- és szárfoltosság (Diaporthe helianthi) az elmúlt években nem igazán fordult elő és nem okozott számottevő terméskiesést, köszönhető ez egyrészt a folyamatosan megjelenő, modern nemesítésű hibrideknek, valamint a tudatos fungicides védekezési technológiának.

A teljesség igénye nélkül megemlítendő még a fehérpenészes szártő- és tányérrothadás (Sclerotinia sclerotiorum) és szürkepenészes tányérrothadás (Botrytis cinerea). Ezek szintén nagyobb termésveszteséget képesek okozni, elsősorban esős, csapadékos nyarakon kell velük számolnunk.

A kórtani mellett nem elhanyagolható az abiotikus tényezők sok esetben terméslimitáló hatása sem, pl.: csapadékszegény, aszályos időjárás. Célszerű tehát minimalizálni a termés mennyiségét és minőségét csökkentő tényezőket, hogy betakarított termést nyereséggel tudjuk értékesíteni.

Szükség van egy olyan termékre, amely mind a növénykórtani, mind az abiotikus faktorokkal szemben hatékony védelmet biztosít

Ezt garantálja Önöknek az Amistar SUN termékünk, amely két felszívódó hatóanyagot tartalmaz (200 g/l azoxistrobin + 125 g/l difenokonazol) gyári kombinációban. Azoxistrobin tartalma jelentős élettani, juvenilizáló és termésnövelő hatással rendelkezik. Nagymértékben megnöveli a zöld levélfelületet (1.ábra), ez hatékonyabb fotoszintézist és szervesanyag-beépülést jelent.

Napraforgó három különböző képen, kezelés összehasonlítás
1.ábra: Amistar SUN kezelés hatására jelentős a zöld levélfelület növekedés (forrás: Syngenta fejlesztői kísérlet 2021, kezelés után 57 nappal, fotó: Boros Szilárd)

Hosszabb lesz a tenyészidő, tovább tud a kezelt növényállomány fotoszintetizálni, ez betakarításkor pedig magasabb terméshozamot eredményez.

2021. évi fejlesztési kísérletünkben 08.11-én és közel egy hónap elteltével, 09.08-án is felvételeztük a kísérleti területet drónra szerelt multispektrális kamerával. Ezt követően térinformatikai szoftver segítségével kiszámoltuk az egyes parcellák átlagos NDVI index értékét. A kezelések közül az Amistar SUN-nal kezelt parcelláknak volt a legnagyobb index értéke, ezen parcellák növényei a vegetációs időszak végéhez közeledve is aktívabban fotoszintetizáltak, ami magasabb várható terméshozamot vetített előre.

Grafikon
2.ábra: Az egyes kezelések átlagos NDVI értékei különböző felvételezési időpontokban (forrás: Syngenta fejlesztői kísérlet 2021, Boros Szilárd)

Az azoxistrobin transzlaminárisan és a xilemben is mozog, magas vízoldékonysága által a növény minden részébe eljut. Hatásspektrumába tartozik a napraforgó alternáriás betegsége, a napraforgó rozsda (Puccinia helianthi), és jó hatással rendelkezik preventív módon kijuttatva szürkepenészes szár- és tányérrothadás (Sclerotinia sclerotiorum) ellen is.

Difenokonazol tartalma preventív, kuratív hatással rendelkezik a napraforgó fómás, alternáriás, diaportés betegségei ellen. Hatásspektrumába tartozik még a napraforgó rozsda (Puccinia helianthi) és szürkepenészes szár- és tányérrothadás is. A termék hatóanyagai között valódi szinergizmus van (vízoldékony, jól mozgó azoxistrobin, zsíroldékony, könnyen bejutó és felszívódó difenokonazol), ez adja az Amistar SUN átlagot jelentősen meghaladó hatékonyságát.

A 2021-es termesztési év növénykórtani szempontból

Az elmúlt, 2021-es évben a hűvös tavaszi, majd forró nyári időjárás miatt kiugró növénykórtani kihívásokkal nem kellett szembesülni a napraforgó termesztése során. A betegségek közül sorrendben először az alternáriás levél- és szárfoltosság tüneteivel szoktunk általában találkozni. Ennek kórokozója (A. helianthi, A. helianthinficiens) 20 °C körüli hőmérsékletet és ehhez társuló 85-90 %-os páratartalmat kedvel.

Kísérleti területünkön is megjelent, azonban az Amistar SUN a kezelési sorban a legjobb hatékonyságot és hatástartamot biztosította a kórokozóval szemben. Kezelés után 58 nappal az Amistar SUN-nal kezelt parcellákban 79 %-kal alacsonyabb volt a fertőzés mértéke a kezeletlen kontrollhoz képest (3.ábra).

Grafikon
3.ábra: Amistar SUN és versenytársak hatékonysága alternáriás levél- és szárfoltossággal szemben kezelést követő 28 és 58 nappal (forrás: Syngenta fejlesztői kísérlet 2021, Boros Szilárd)

Az alternáriás levél- és szárfoltosság után a fómás vagy fekete szárfoltosság (Phoma macdonaldií) szokott jelentkezni, hőigénye 25 °C. A nyári hónapok forró időjárása viszont nem kedvezett ennek a kórokozónak, így mi kísérleti területeinken még észlelési szinten sem találkoztunk az általa okozott tünetekkel.

A fehérpenészes szártő- és tányérrothadás szártövet érintő fertőzésének tüneteivel (szkleróciumok ivartalan, miceliogén fertőzése talajon keresztül) minden évben lehet találkozni, így volt ez a tavalyi évben is, de tudjuk, hogy ezen fertőzési forma ellen levélfungicidekkel nem tudunk érdemi hatékonyságot elérni. Az aszkospórás eredetű fertőzését a kórokozónak, amely a szárközepet és tányért érinti jelentősen gátolta a meleg, száraz időjárás, nem tudtak az állomány aljában apotéciumok, valamint aszkospórák képződni.

A szürkepenészes tányérrothadás fellépését szintén akadályozta a virágzáskori aszályos időjárás. Virágzás előtt ugyan lehetett találkozni elvétve a tüneteivel (pl.: levéltetvek szívogatása miatt), de ezek nem tudtak fertőzési gócokká alakulni a hátralévő időszakban (4.ábra).

Napraforgó, betegség
4.ábra: Szürkepenész tünete napraforgó levelén (fotó: Boros Szilárd, 2021)

Virágzást követően enyhe fertőzési nyomással lépett fel a kísérleti területen a napraforgó rozsda (Puccinia helianthi, 5. ábra), jelentős mértékben viszont nem tudott terjedni szintén a már említett forró, nyári meleg miatt. Hőigényét tekintve 25 °C feletti hőmérséklet kedvező a kórokozónak, azonban az értékek jóval felette voltak július-augusztus hónapokban, az uredospórák terjedését majd csírázását jelentősen gátolta a légköri aszály.

Napraforgó, betegség
5.ábra: Napraforgórozsda tünete levélen (fotó: Boros Szilárd, 2021)

Üzemi gyakorlatot tekintve nem a napraforgó legjelentősebb betegsége, a köztermesztésben lévő hibridek nagy többsége megfelelő rezisztenciával rendelkezik a kórokozóval szemben, valamint az Amistar SUN is kimagasló hatékonyságot mutatott a kórokozóval szemben (6. ábra).

6. ábra: Amistar SUN és versenytársak hatékonysága napraforgórozsda ellen kezelések után 58 nappal (forrás: Syngenta fejlesztői kísérlet 2021, n=1)

Az Amistar SUN hatása a napraforgó-termesztés jövedelmezőségére

Fejlesztési kísérleteinkben 2017 óta figyelemmel kísérjük az Amistar SUN kezelések hatását a napraforgó-termesztés jövedelmezőségére vonatkozóan. Elmondhatjuk, hogy az előző 5 év átlagában 0.54 t/ha terméstöbbletet tudtunk elérni a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva (7.ábra).

Grafikon
7.ábra: Amistar SUN kezelés hatása a napraforgó terméshozamára (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek 2017-2021, Boros Szilárd)

Az alábbi táblázatban az előző években elért terméstöbbleteket, többlet árbevételeket és nyereségeket láthatjuk HUF-ban kifejezve (8.ábra).

Táblázat
8.ábra: Amistar SUN kezelés hatása az árbevételre és nyereségre (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek 2017-2021, n=9)

A táblázat adataiból látható, hogy az Amistar SUN-nal végzett kezelések a vizsgált években megtérültek, minden befektetett 1 Ft-ra 2-3 Ft nyereség jutott. Kijelenthetjük, hogy az Amistar SUN a napraforgó termesztéstechnológiájában egyértelműen megtérülő befektetés a termelőknek. 5 év átlagában közel 63 000 Ft hektáronkénti plusz árbevételt és közel 44 000 Ft nyereséget tudtunk realizálni.

Javasolt növényvédelmi technológia:

Az Amistar SUN-nal történő első kezelést a napraforgó 6-8 levélpáros állapotában javasoljuk elvégezni a 9. ábrán látható technológiai ábra szerint. Ekkor még akár vontatott, szántóföldi permetező géppel is elvégezhető a kezelés a növényállomány károsodása nélkül (szártörés). Ezzel a kezeléssel, amely általánosan június elején szokott megtörténni 4-5 hetes védelmet biztosíthatunk növényállományunknak a levél- és szárfertőzések kórokozóival szemben.

A második kezelést csillagbimbós állapot végén javasoljuk elvégezni. Ez preventív védelmet nyújt a tányérbetegségekkel szemben, valamint meghosszabbítja a levél-és szárfoltosságokat okozó betegségek elleni védelmet. A két kezeléssel együttesen 6-8 hetes védett időszakot biztosíthatunk a napraforgónak a betegségek szempontjából leginkább kritikus hónapokban (június-július).

Az Amistar SUN keverhető rovarölő szerekkel. Az első fungicides kezelés időpontjában jellemzően levéltetvek szokták a napraforgót szívogatni, károsítani. Judo rovarölő szerünk 1.25 l/ha dózisban megfelelő védelmet és hatékonyságot nyújt az említett kártevőkkel szemben. Kontakt (lambda-cihalotrin) és felszívódó (pirimikarb) hatóanyagot is tartalmaz, emellett jelentős hatástartamot is biztosít. A poloskák (Lygus spp.) virágzás előtt szoktak tömegesen megjelenni. Ellenük a méhekre nem jelölésköteles Monospel készítményünk a kiváló választás 0.2 l/ha dózisban. Mindkét kezelési időpontban célszerű bórtartalmú lombtrágyával kijuttatni az Amistar SUN-t, ezzel segíthetjük a termékenyülést és a terméskötődést.

Mivel a kezeléseket virágzás előtt végezzük el, a számunkra hasznos méhek nektárgyűjtési időszakával sem esnek egybe.

Az Amistar SUN javasolt dózisa 0.8-1.0 l/ha, lehetőleg preventív módon vagy legkésőbb a kezdeti fertőzések megjelenésekor juttassuk ki, a permetlé mennyisége 250-400 l/ha legyen. A felső dózis használata fokozottabb hatékonyságot, termésnövelő hatást és hatástartamot biztosít.

Összefoglalva a leírtakat elmondhatjuk, hogy az Amistar SUN a Syngenta Kft. fungicid portfóliójából kimagasló hatékonyságot és hatástartamot kínáló termék a napraforgó legfontosabb betegségeivel szemben, az intenzív termesztéstechnológia szerves részét képezni. Használata minden évben egyértelműen megtérülő befektetés.

A sikerüket bízzák idén is az Amistar SUN-ra!

Boros Szilárd
fejlesztőmérnök, gombaölő szerek
Syngenta Kft.

Syngenta