Figyelik a haszonélvezet bejegyzését és a földbérleti díjat

Írta: Gönczi Krisztina - 2022 január 04.

Engedni kell a haszonélvezeti jog bejegyzését a földekre, de ennek mikéntjét erősen figyeli a hatóság, ahogy a haszonbérleti szerződésekben rögzített díjakat is. Itt az új szabályozás.

 

termőföld
Módosult a földtörvény (fotó: Horizont Média)

 

Haszonélvezeti jog

2021. december 22-én kihirdették az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvényt, ami a Földforgalmi törvényben is változásokat hoz. A módosítás értelmében a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzése terén 2022. január 1-től első körben nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, hanem a mezőgazdasági igazgatási szervnek – int a nak.hu. A szerv 15 napon belül dönt a szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről, a döntéséről tájékoztatja a feleket, valamint a szerződést megküldi a föld fekvése szerint illetékes jegyzőnek, aki hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést az elővásárlási jog jogosultjaival.

 

Aránytalan haszonbér

A módosítás alapján kiegészítésre kerül a Földforgalmi törvény azon esteinek a köre, amikor a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását. 2022. január 1-től ilyen ok az aránytalan haszonbér. Aránytalannak akkor kell tekinteni a haszonbér értékét, ha az érintett föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal (pl. föld fekvése, minősége, öntözhetősége, művelhetőség stb.), amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják. Amennyiben a haszonbér eltér a helyben szokásos mértéktől, annak okát a szerződésben igazolni kell. A mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására a haszonbérbe adó köteles bizonyítani a haszonbér értékének arányosságát. A haszonbér aránytalansága vonatkozásában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is jelzéssel élhet a mezőgazdasági igazgatási szerv felé.

 

Lásd a témában cikkünket: Föld: így szorítható ki a nem kívánt tulajdonostárs.

 

Összeállította: Gönczi Krisztina