fbpx

Mintagazdaság: holding is lehet, szalámi sem kell hozzá

Írta: Gönczi Krisztina - 2021 december 04.

Mintagazdaságnak már most is jó lenni, de a jövőben még jobb lehet. Egy törvényjavaslat olyan holdingoknak is megadná a címet, amelyek nem fogják át a teljes termékpályát.

 

Traktor talajművelés
10 ezer hektár, 500 fő és hátrányos térség is – megvan? (fotó: Horizont Média)

Ki lehet mintagazdaság?

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénybe 2020-ban új paragrafusokat iktattak be a mintagazdaságokról. Ezek szerint mezőgazdasági termelőszervezet akkor jelölhető ki mintagazdasággá, ha a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 1. a) több megyére kiterjedő, mikro- és kisvállalkozásokat is magában foglaló, az alapanyag piaci árkockázatát kiegyenlítő mechanizmust is tartalmazó, legalább öt éve működtetett, a teljes termékpályát átfogó integráció keretében abból a célból tenyészt, tart, illetve vásárol fel állatot, hogy azokat a részvételével feldolgozzák;
 2. b) részt vesz a teljes termékpályát átfogó integráció keretében előállított termékek piacbővítésében, ennek érdekében szorosan együttműködik a termékeit feldolgozó vállalkozással;
 3. c) átlátható szervezetnek minősül;
 4. d) tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységben vesz részt;
 5. e) tevékenysége bekapcsolható a közép- és a felsőfokú agrárszakmai oktatás legalább egy szintjébe.

 

Miért jó mintagazdaságnak lenni?

A törvény szerint a Földalap mintagazdasági földhasználati szerződést köthet, melynek időtartama legfeljebb 50 év lehet.

2015-ben egy kormányhatározatban szabályozták volna (1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat) a mintagazdaságok kijelölését és működését. Ez lehetővé tette volna, hogy szakminiszter által kijelölt üzemek

 • az európai uniós pályázatokon vagy nemzeti költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztési támogatások esetében előnyt élvezzenek;
 • minden 1 milliárd forint feletti költségigényű beruházása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősüljön;
 • az integráció keretében termeltetett termény, termék és állat szállításakor az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) szempontjából minden ilyen árut saját maga által termelt árunak tekinthessen;
 • adókedvezményeket élvezhessen (különösen helyi iparűzési adó, társasági adó).

 

Eddig öt mintagazdaság van

A kormányhatározatot idén januárban az Alkotmánybíróság elmeszelte, így ezek a tervek egyelőre tervek maradtak. Tény azonban, hogy 2020 szeptemberében már kijelölték az első mintagazdaságokat:

 • a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt állami tulajdonú mintagazdaság;
 • magántulajdonú mintagazdaság az Osvay Györgyhöz köthető Szerencsi Mg. Zrt., illetve a Csányi Sándorhoz köthető Bólyi Zrt. és a Dalmandi Mg. Zrt. (Bonafarm Csoport);
 • magánszemélyként pedig Szomor Dezső egyéni vállalkozó cégei (Szomor Biogazdaság) alkotnak mintagazdaságot.

 

A holding egésze is lehetne mintagazdaság

Most egy törvényjavaslat szerint a Földalapról szóló törvény mintagazdaságokról szóló paragrafusa a következőkkel egészülne ki:

„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően mezőgazdasági termelőszervezetek által alkotott elismert vállalatcsoport mintagazdasággá a következő feltételek együttes teljesítése esetén jelölhető ki:

 1. a) tevékenységét több megyére kiterjedően és legalább egy hátrányos helyzetű térségben végzi;
 2. b) legalább tízezer hektár földterületen gazdálkodik;
 3. c) erdő- és vadgazdálkodási tevékenységet végez;
 4. d) legalább két gazdasági haszonállatfaj termelését végzi;
 5. e) az átlagos foglalkoztatotti állományi létszáma legalább ötszáz fő;
 6. f) tevékenysége a termelési folyamat értékláncának több egymást követő szakaszát átfogja.

 

Ez lényegében azt jelenti, hogy a több agrárcéget összefogó, holdingszerű piaci résztvevők is kérhetik a mintagazdasági státust a minisztertől, akkor is, ha nem fogják át a teljes termékpályát, de a fenti kritériumoknak megfelelnek. A novekedes.hu szerint így nemcsak a Bonafarm, de a Talentis Agro is részesülhetne a címben. Megjegyezzük: a már említett beruházási és adókedvezmények is megteremthetők ezen holdingok számára, csak a megfelelő jogszabályi szinten kell megalkotni a szabályozást. Az 50 évre szóló haszonbérlet előnyeit a cégcsoportok egyes vállalkozásai már most is élvezhetik, a jövőben pedig alighanem holding szinten is élhetnek vele.