fbpx

Gazdaságátadás – Itt a törvénytervezet!

Írta: Gönczi Krisztina - 2021 november 12.

Akár 59 évesen is átvehetünk egy gazdaságot, ha legalább 7 éven át munkakapcsolatban bizonyítottuk alkalmasságunkat az üzem vezetésére. A rokoni szál nem elvárás, de a lehetőség csak őstermelők és egyéni vállalkozók számára nyitott, és csak a birtokmaximum eléréséig.

 

szőlőápolás
Sokan ülnek a gépen még 60 éves kor felett (Fotó: Horizont Média)

 

Az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényjavaslat általános vitájával folytatta munkáját szerdán az Országgyűlés. Nagy István agrárminiszter a jogszabály indoklásaként kiemelte: a gazdák átlagéletkora egyre magasabb, és a generációváltásnak Magyarországon nincsen meg a hagyománya, bejáratott rendje. Ezért a gazdaságot egyetlen egységként átadhatóvá tennék egy legalább tíz évvel fiatalabb új tulajdonos számára, aki akár a cég korábbi alkalmazottja, bedolgozója is lehet. Ennek egy feltétele van: legalább 7 éven át munkakapcsolatban kell bizonyítania alkalmasságát a gazdaság átvételére. Figyelem, gazdaságátadással nem léphető át a földtörvényben rögzített birtokmaximum!

 

Elvárások a felekkel szemben

Gazdaságon minden vagyonelemet ért a jogszabály, ami a működést szolgálja: földet, ingó és ingatlan vagyontárgyakat, vagyoni értékű jogokat.

A gazdaságátadóval szemben elvárás, hogy

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő őstermelő vagy egyéni vállalkozó legyen,
 • aki a tevékenységét már legalább 10 éve végzi,
 • a gazdaságátadási szerződésben meghatározott földterület több mint háromnegyedének legalább 3 éve bejegyzett használója (vagy 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója).

A gazdaságátvevővel szemben elvárás, hogy

 • az átadótól legalább tíz évvel fiatalabb, legfeljebb 59 éves őstermelő vagy egyéni vállalkozó legyen,
 • aki a gazdaságátadónak hozzátartozója vagy vele legalább 7 éve munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A munkavégzés nem csak alkalmazottként, de bedolgozóként, vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó, gazdasági társaság/egyéni cég tagjaként végzett tevékenység is lehet.

 

Életjáradék ellenében is lehet

A gazdaságátadás megvalósulhat

 1. a) gazdaságátadási adásvételi szerződéssel,
 2. b) gazdaságátadási ajándékozási szerződéssel,
 3. c) gazdaságátadási tartási szerződéssel, vagy
 4. d) gazdaságátadási életjáradéki szerződéssel.

Azért, hogy az átadás zökkenőmentesen történjen, a felek a gazdaságátadási szerződésben kiköthetik, hogy az üzemet legfeljebb 5 éven át közösen működtetik. A gazdaságátadási szerződés az együttműködés időtartama alatt azonnali felmondással megszüntethető, ha

 1. a) a felek valamelyike a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi, vagy
 2. b) a gazdaságátvevő egészségi állapota olyan mértékben megromlik vagy az életkörülményeiben olyan tartós változás következik be, ami a kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.

A gazdaságátadó halála miatt az örököst nem terheli a gazdaságátadási szerződésben a gazdaságátadó által vállalt személyes közreműködés.

A gazdaságátadás adminisztrációs terheit csekélynek ígéri a kormányzat. A szerződést 60 napon belül elbírálnák. Az új keretszabályozás 2023. január 1-jén lépne életbe, így elegendő idő áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy kialakítsák a gyakorlati alkalmazás peremfeltételeit. A tervezet teljes terjedelmében itt olvasható.

 

Ez a cikk is érdekelheti a témában: Cégeladás, nincs maradás!