Bezárás

Az IKR Agrár Kft. repce- és őszibúzakísérleti eredményei 2021-ben

Írta: Mezőhír.hu - Hirdetés - 2021 október 06.

Örömmel olvastuk a napokban a hivatalos tájékoztatásokat az őszi vetésű növényeink meglepően jó termesztési eredményeiről.

A hír már önmagában is örömteli, főleg annak tudatában, hogy a tenyészidőben bekövetkezett környezeti, leginkább időjárási körülmények nem igazán támogatták növényeink fejlődését és képességeik kibontakozását, de azért is, mert ugyanilyen tapasztalatokat szerezhettünk a 2020/2021-es repce- és őszibúza-kísérleteink eredményeit illetően is. Hiába, a biológia és általában az élővilág tud meglepetéseket okozni, nem olyan, mit egy gépgyár, ahol minden kiszámítható és minden kontrollálható. A természet a maga titokzatos módján mindig képes felülírni az ember számításait, még akkor is, ha azok korrekt szakmai ismereteken és tapasztalatokon alapulnak. Ezért is örülünk a meglepően jó eredményeknek, mert a feltételek ismeretében kevesebbet vártunk.

 

A kísérleti táblákban az őszi kalászosok is helyet kaptak
Nagyparcellás kísérletek repcével és őszi bázával (Fotó: IKR Agrár Kft.)

 

Az IKR Agrár Kft. fejlesztői csapata tavaly ősszel is elindította a már évek óta megszervezett nagyparcellás kísérleteit repcével és őszi búzával is

Tudomásunk szerint talán mi vagyunk az egyedüliek az országban, akik a hagyományokat folytatva fenntartanak egy nagyparcellás kísérleti hálózatot minden fontos növénnyel – őszi káposztarepce, őszi búza, napraforgó, kukorica, és idén elkezdtük a cirokfajták vizsgálatát is – melyekbe az országban működő szinte valamennyi nemesítőház elküldi nekünk a legjobbnak, legpiacosabbnak ítélt termékei mellett a legújabbakat is. Ennek eredményeként kísérleteinkben egymás mellett láthatók a nagy versenytársak, és összemérhetik képességeiket egymással. Kísérleteink célja egyrészt az, hogy mi magunk is tisztában legyünk a biológiai alapok fejlődésével, kínálatával, másrészt, hogy ismereteinket megosszuk a kísérletek környezetében gazdálkodó termelőkkel, de nem utolsósorban, hogy kiválasszuk azokat a fajtákat, melyeket vállalatunk, az IKR Agrár Kft. a szükséges szerződéses alapokra helyezve mintegy „saját gyermekeként” kizárólagosan gondoz, termeltet és forgalmaz.

A fajtakísérletek mindig is érdeklődésre tarthattak számot – volt időszak, amikor még az Országos Fajtakísérleti Intézmény is országos kiterjedésű hálózatot működtetett! –, de ilyen fontos, mint manapság, még sohasem volt. Ennek oka egyrészt, hogy az elérhető fajták száma az utóbbi években – különösen az Európai Unióhoz valós csatlakozásunk óta – rendkívüli mértékben megnőtt, másrészt pedig a fajta szerepe felértékelődött az egyre intenzívebbé váló termesztés során. A Debreceni Egyetem szakembereinek kutatásai szerint míg extenzív körülmények között a fajta csak 5%-ban, addig az intenzív technológiák használata során akár 20%-ban is meghatározhatja az elért termés nagyságát. Érdemes tehát a fajtákat megismerni, tudni, hogy melyik milyen tenyészidejű, milyen termőképességű, mennyire stabil, ezen belül milyen az aszálytűrő képessége vagy a betegségekkel szembeni ellenállósága, milyen a szára, igényes-e a környezeti feltételekkel szemben vagy jól alkalmazkodik a különböző feltételekhez. Napjainkban egyre fontosabb kérdéskör a tápanyag-hasznosító képesség, mert a legújabb, legversenyképesebb fajták már ebben is jobbak elődeiknél: kevesebből többet tudnak előállítani. Sose lesz elhanyagolható termesztett növényeink beltartalmi karaktere, mert mindig szükség lesz különböző típusú termékekre.

Repcében ideális lenne a nagy termés mellett magas olajtartalommal bíró fajtákat találni, búzában a malomipar és a takarmányozás igényeit kell figyelembe venni a fajtaválasztás során. Szakember legyen a talpán, aki – hacsak nem ez a kifejezett munkája – a szerteágazó igények és tulajdonságok alapján megtalálja az éppen legmegfelelőbb fajtát. Ehhez szeretnénk egy kis segítséget, kapaszkodót nyújtani termelőpartnereinknek, és ezért állítjuk be kísérleteinket szerte az országban, hogy minden vidékre, minden technológiához legyen ajánlatunk.

 

Repce kísérlet
Ideális lenne repcében magas olajtartalommal bíró fajtákat találni (Fotó: IKR Agrár Kft.)

 

Az elmúlt termesztési szezonban 7 repce- és 6 búzakísérletet vetettünk el

Nagy megelégedésünkre az elmúlt hosszú évek során sikerült kísérleti hálózatunkat stabilizálni, azaz visszatérő vendégként („munkaadóként!”) évről évre ugyanazokon a helyeken állítjuk be kísérleteinket. Szavakkal nehezen kifejezhető hálával tartozunk kísérleti gazdáinknak, akik vállalva a kísérletekkel járó időkiesést és többletmunkákat, felajánlják tudásukat, személyi és műszaki eszközeiket, hogy segítsék munkánkat és azon keresztül gazdatársaik ismereteinek gyarapodását. A többéves kísérleti együttműködés során mindannyian sokat tanulunk, ők a kísérleti módszerekben, a kísérletek kivitelezésében válnak egyre nagyobb mesterekké, mi pedig elleshetjük az üzemi technológiák és a szervezés titkait.

Úgy érezzük, hogy ezek a kapcsolatok egyre őszintébbek és barátibbak lesznek, ami elősegíti a szakmai problémák, javaslatok őszinte megbeszélését és megoldását is. Ha cégünk központjátból, Bábolnáról indulunk, kiemelten most csak a repce- és a búzakísérleti partnereinkre koncentrálva, elsőként meg kell említenünk az Ászári Mg. Zrt.-t, ahol évek óta folynak repcekísérleteink Kanozsai Csaba irányításával. Ugyancsak „törzstagnak” számít a Bácsai Mg. Zrt., ahol Pintér Lajos vezetésével már nemcsak búza-, hanem repcekísérletünk is helyet kapott. Gyóróban, Molnár Béla földjén is évek óta elvetésre és sok esetben bemutatásra is kerülnek repcekísérleteink.

A Reménypusztai Kft. mint leányvállalatunk, Lenkei Zoltán és Sümegi Tamás vezetésével oroszlánrészt vállal a különféle fajta- és műtrágyázási kísérletek kivitelezésében, de Hobolban is, a Pap és Papp Kft.-ben a fiatal és lelkes Baranyi Attila irányításával már 2. éve folytatunk őszi búza fajta- és technológiai bemutatókísérleteket. A keleti országrészben egyik kiemelt kísérleti bázisunk a Tóbi János és fia, Tóbi Viktor vezette Gold Farm Kft., ahol nagyszerű repce- és búzakísérletek, bemutatók valósulnak meg évről évre.

Nádudvaron Petrusz Sándor magas színvonalon vállal a fajtakísérletek mellett üzemi méretű technológiai bemutatókat is. Hajdúböszörményben már 2. éve vetették el nekünk Elek Péter vezetésével a búzafajtasort és tartják a technológiai bemutatót, és mindkét évben sikeres bemutatót is szervezhettünk ott. Debrecenben a Dr. Zsombik László és Dr. Seres Emese vezetésével valósulnak meg rendre a búza- és egyéb kísérleteink. Szirmabesenyőn, az IKR Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft.-ben Körösi Róbert és Koós Tibor kollégáink segítségével már többedik éve végeznek nekünk repcefajta- és technológiai kísérleteket.

Kísérleti hálózatunk alapító tagja a Dózsa Mg. Zrt., Biharnagybajomban, ahol Horváth Ádám fiatal és innovatív növénytermesztési vezető irányításával minden évben sor kerül a fajtasorok, többek között búzafajtasor beállítására az ottani karakteres talajviszonyok között. A déli vidéken Végegyháza a kísérleti bázisunk, ahol Barecz Mihály vezetésével rendszeresen beállításra kerülnek repce- és búzafajta- és technológiai kísérleteink. S az említettek még csak a stabil, többéves kísérleti kapcsolatainkat fedik, mert évről évre csatlakoznak hozzájuk új kísérleti partnerek is. Nekik mindannyiuknak ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

 

Repce kísérlet
A repceállományok is lassan indultak, lassan fejlődtek (Fotó: IKR Agrár Kft.)

 

Mielőtt rátérnénk a kísérleti eredmények ismertetésére, tekintsük át a termesztés eredményességét nagyban befolyásoló időjárási viszonyokat

A 2020. szeptember második felében lehullott átlagos vagy annál több csapadék helyenként elősegítette, helyenként hátráltatta a talajmunkákat és a repcevetések időbeni elvégzését.

Az őszi, októberben hullott nagy mennyiségű csapadék és az enyhe hőmérséklet hatására a repcevetések szépen fejlődtek, az állományok zöme a télbe menetel előtt ígéretes képet mutatott. Az FM jelentése szerint a vetett területek 70%-a jó minősítést kapott. A búza szempontjából az október kritikus volt, hiszen a nagy mennyiségű, legtöbb helyen a sokévi dupláját is meghaladó esőzések ellehetetlenítették az időbeni vetéseket.

Mostanában ennyi megkésett búzavetést nem láttunk, a vetések zöme átcsúszott november elejére, de még decemberben is vetettek egyes tájakon. Nem csoda, ha a tél nagy általánosságban fejletlen állapotban érte a vetéseket, de szerencse a szerencsétlenségben, hogy igazán komoly hideg és tartós fagy nem volt, ami megtizedelte volna a fejletlen vetéseket. A kora tavasz (különösen a március és az április) országszerte nagyon száraz és hűvös volt. Kivétel ez alól a Dél-Dunántúl (Baranya és Zala megye), ahol optimálisnak mondható vízellátás volt. Ez elősegítette a tavaszi munkákat, de az ország egyes tájain gátolta a repce és a búza fejlődését, az elágazások, a bokrosodás kiteljesedését. A repce- és búzaállományok lassan indultak, lassan fejlődtek. Az április eleji fagyok (-6, -8 °C) országszerte károkat okoztak a gyümölcsösökben és a repcében (szárak repedése, virágok elfagyása) és a búzában is (levélvégek elfagyása).

A megszokottnál alacsonyabb hőmérsékletek és a szárazság miatt a vegetáció csaknem mindenütt 2-3 hetet késett, ami egészen az aratásokig jellemző is maradt. A májusban végre megérkező csapadék hatására úgy a repce-, mint a búzaállományok felüdültek, gyors fejlődésnek indultak, és ekkor kezdett feléledni a remény egy kedvezőbb végkifejlet alakulására. Júniusban azonban újra kitartó szárazság volt a jellemző, korlátozva a szemek kitelését, a jó minőség kialakulásához szükséges tápanyagok és a víz felvételét.

A szárazság miatt – egyedüli pozitívumként! – kisebb volt a fertőzési nyomás, kevesebb a levél-, a gyökér- és a kalászbetegség. Nagyobb mértékű rovarkártételt a repcében a repcebogár és a repcebecő-ormányos okozott, őszi búzában pedig a helyenként tömegesen fellépő vetésfehérítő. A szármagasság úgy a repcében, mint a búzában alacsonyabb, az elágazások száma, illetve a bokrosodás kisebb lett az elvártnál. A becők és a kalászok rövidebbek, a bennük lévő magszám és az ezermagtömeg kisebb lett. A betakarításkori zivataros, viharos időjárás néhol késleltette az aratást, csökkentve ezzel a termés mennyiségét és minőségét is. Még ugyan nem kaptuk meg minden kísérleti helyszínről a pontos csapadékadatokat, de a beérkezett információk szerint 55–220 mm csapadékhiánnyal kellett számolni a kísérleti helyeken. Összességében tehát az évjárat kedvezőtlen volt, ezért az üzemi termések nagyon váltakozóak. Repcében helyenként jó, akár 4–4,5 tonnás termések is születtek, de az átlag a 2,5–3,5 t/ha tartományban alakult ki. A búzatermésátlag várakozáson felüli lett, a nem hivatalos értesülések szerint az őszi búza összhozama kicsivel több mint 5 millió tonna lett, tehát kisebb termőterületen (a hivatalos közlések szerint 927 448ha-on) ugyanannyi lett, mint tavaly.

Kísérleti eredmények repce és őszi búza kapcsán

  1. ábra. Repcehibridek termés- és olajtartalom-átlagai kísérleti helyenként, 2021, 6 hely, 37 hibrid

 

Repcekísérleti eredményeink

A 2020/2021-es termesztési szezonban 7 kísérleti helyen állítottunk be nagyparcellás kísérleteket a már jól ismert és jól bevált kísérleti helyeken: Ászáron, Győr-Bácsán, Pécs-Reménypusztán, Gyóróban, Szihalomban, Szirmabesenyőn és Végegyházán. A fajtasorokba 13 nemesítőház/forgalmazó küldte el ígéretesnek ítélt, már ismert vagy vadonatúj hibridjeit. A fejlesztés fontosságát és ütemét jelzi, hogy a hibridek között 24 újattesztelhettünk. A teljesség igénye nélkül, csak a legfontosabb partnereinket említve, ezek között találjuk a Bayer (DK), a Corteva (Pio), a Rapool, az LG, a Lidea-Seeds, a Limagrain hibridjeit. Összesítésünkben a mindenütt elvetett 37 repcehibrid eredményeit ismertetjük 6 kísérlet adataira támaszkodva. (Az ászári kísérletben a 30. parcellától a 44.-ig talajfolt miatt bekövetkezett határozott terméscsökkenést észleltünk, ezért a kísérletet kizártuk az összesítésből.)Kísérleteinkben a kedvezőtlen évjárat ellenére várakozáson felüli eredményeket kaptunk, ami egyrészt jelzi, hogy a kísérleteket az átlagosnál gondosabban kezelték, másrészt pedig az elvetett genetikai állomány – a résztvevő nemesítőházak feltételezhetően a legjobb hibridjeiket küldik a megmérettetésre – terméspotenciálja nagyobb volt az üzemi átlagénál.

Az 1. számú ábra szerint kísérleteinkben nagy terméseket kaptunk, csak egy, a bácsai átlaga nem éri el (kevéssel) a 4 tonnát. A 6 értékelhető kísérlet és a mindenütt elvetett 37 hibrid átlagos termése 4,345 t/ha lett 47,6%-os szárazanyagra számított olajtartalom mellett. A legnagyobb (4,600 t/ha Szihalomban) és a legkisebb (3,956 t/ha Bácsán) átlag között 644 kg a különbség. Olajtartalomban még nagyobbak az eltérések, a legkisebb, a reménypusztai 40,9%-os átlag és a legmagasabb, a szirmabesenyői 50,6%-os átlag között csaknem 10% az eltérés.

 

Kísérleti eredmények repce és őszi búza kapcsán

  1. ábra. Repcehibridek termés szerinti rangsora és olajtartalma 6 hely átlagában, 2021, 37 hibrid

 

A 2. számú ábra szerint a 37 hibridből 10 ért el 4,5 t/ha-nál nagyobb termést, és csak 2 hibrid adott 4 tonna alatt. Az egyes kísérletekben természetesen az átlagértékeknél sokkal nagyobb terméseket mértünk, főleg Szihalomban, ahol 3 repcehibrid adott 5 tonna feletti terméseket (a DK Excited, az Artemis (SL) és az ES Azurio), de Reménypusztán és Gyóróban is előfordultak 5 t közeli értékek, így az RGT Azurite, a Dinamic, a Duplo, a Temptetion, a PT 298, a CWH463, az InV1165, a Memori CS, a DK Expansion, az LG Absolut, az ES Palermo és az InV1188 esetében. Az előzetes várakozásnak megfelelően az átlagértékek alapján is előkelő helyen végeztek az Artemis (Saatbau Linz), a PT298, az Lg Absolut, a DKExcited, a Temptation (Saaten Union), az LG Architect, az Aganos (Syngenta), az InV1188 (BASF), az ES Palermo (Euralis), az LG Ambassador és a DK Expansion hibridek, melyek közül 7 hibridet most vizsgáltunk először a kísérleteinkben. Ez azért fontos, mert a további előrelépést igazolja a repce fajtakínálatában. A magas termésátlagokhoz magas olajtartalmak is társultak, a 46,5–48,9% tartományban.

A 3. számú grafikon a repcehibridek olajtartalom szerinti rangsorát mutatja be. Ezek szerint az átlagos, 47,6 szárazanyagra vetített olajtartalmat 17 hibrid múlta felül. A legmagasabb érték (Duplo 48,9%) és a legkisebb érték (Memori Cs 46,5%) között csak 2,4% a különbség. Az adatok alapján levonható az a következtetés, hogy az olajtartalmak alakulását a termőhely jobban befolyásolja, mint a genotípus, hisz a termőhelyek átlagos olajtartalmai között sokkal nagyobb a különbség, mint egy-egy termőhelyen a hibridek/genotípusok között. Az ábra azt is mutatja, hogy az olajtartalom és a termésátlagok trendvonalai ellentétes lefutásúak, ami jelzi, hogy a 6 kísérlet átlagában érvényesül a 2 tulajdonság közötti negatív összefüggés.

 

Kísérleti eredmények repce és őszi búza kapcsán

 

  1. ábra. Repcehibridek olajtartalom szerinti rangsora és a termések, 2021, 6 hely átlaga, 37 hibrid

 

A 4. számú grafikonon a termés és az olajtermés alakulását mutatjuk be a vizsgált 37 közös hibrid esetében. Eszerint a termés és az olajtermés görbéje közel párhuzamos lefutású, ami mutatja a tulajdonságpár közötti szoros pozitív kapcsolatot. Néhány esetben azonban, ha az olajtartalom alacsonyabb (pl. LG Absolut vagy Memori CS) vagy magasabb (Dynamic, Duplo, RGT Auzite, Etendar) az átlagnál, az olajtermés szerinti rangsorban hátrább vagy előrébb kerülnek a hibridek a termés szerinti rangsorhoz viszonyítva.

 

Kísérleti eredmények repce és őszi búza kapcsán

 

  1. ábra. Repcehibridek termésrangsora és az olajtermések, 2021,6 kísérlet átlaga, 37 hibrid

 

Természetesen az IKR Agrár Kft.-től minden Magyarországon elérhető repcehibrid vetőmagja megrendelhető, de partnereinknek kiemelten ajánljuk a GK Azurite és a Duplo nevű repcehibrideket. Az RGT AZURITE a 2020/2021-es termesztési évben a 7 kísérlet átlagában 4,081 t/ha termést hozott, magas, 49,3 szárazanyagra vetített olajtartalom mellett. Az olajtermés ennek megfelelően 2,004 t/ha lett. Ebben az évben 4,9 t/ha termésmaximumát Szihalomban érte el, de ezenkívül még Szirmabesenyőn, Reménypusztán és Végegyházán is 4,2–4,5 t/ha közötti terméseket adott. A középkorai éréscsoport egyik legstabilabb hibridje, mely az eddigi regisztrációs, nemesítői és az IKR Agrár kísérletekben is megbízhatóan stabil eredményeket produkál. Intenzív viszonyok között 5 t/ha feletti termésekre képes. Minden repcetermesztésre alkalmas területen vethető augusztus 20-a és szeptember 15-e között. Optimális termőtőszáma hagyományos dupla gabonasoros vetés esetén 35-40 növény m2-enként.

A DUPLO (Rapool) egy új, ígéretes középkésői érésű hibrid, a legintenzívebb őszi fejlődési erélyű a legújabb hibridek közül, ami alkalmassá teszi későbbi vetésekre is. Kiemelkedő betegség-ellenállósággal bír, így a tarlórépa-sárgaságvírussal szembeni és fóma- (RLM7 gén) rezisztenciával is rendelkezik. Kiváló tápanyag-hasznosító, de közepes technológiai színvonalon is eredményesen termeszthető. Pergésellenálló, a becők lignintartalma magasabb, ezért 30%-kal több erő kell a becő felnyílásához. A legtöbb talajtípuson eredményesen termeszthető, a kísérletek alapján akár kötött talajokon is. Az egyik legmagasabb olajtartalmú repcehibrid, mely emellett az egyik legjobb szárazságtűrő is.

A 2020/2021es kísérleteinkben 4,276 t/ha termés ért el, legnagyobb termése Szirmabesenyőn közel 4,8 t/ha volt, de ettől alig lemaradva Szihalomban 4,7, Reménypusztán pedig 4,4 t/ha termést hozott, és a legkisebb termése is 3,7 t/ha lett Ászáron, ami 24%-kal volt nagyobb az átlagnál. Olajtartalma 48 és 52% között mozgott (1 kísérlet kivételével), ami kerek 1%-kal magasabb a 7 kísérlet 37 hibridjének átlagánál. A Duplo vetésideje egészen szeptember közepéig-végéig is kitolható, a robbanásszerű kelési és fejlődési vigora miatt. Ennél a hibridnél mindenképpen ajánlatos legalább az őszi – ha kell, akár kétszeri – regulálás is, hogy az őszi túlfejlődést és ezzel együtt a kellő gyökérfejlettséget és a megfelelő télbemeneteli állapotot elérje.

 

Kísérleti eredmények repce és őszi búza kapcsán

 

  1. ábra. Őszibúza-kísérletek főbb értékelő adatai, IKR Agrár Kft., 2021

 

Őszibúza-kísérleteinkben az elmúlt termesztési évben 14 nemesítőház 44 fajtáját vetettük el

6 kísérleti helyen: Bácsán, Hobolban, Reménypusztán, Hajdúböszörményben, Debrecenben és Végegyházán (Szihalomban és Biharnagybajomban az állandó esőzések miatt nem tudták elvetni a kísérletet). A fajták között szerepelnek azok a tradicionális, nagy szerepet játszó nemesítők, mint pl. a hazai Marton Genetics, a Gabonakutató, az Agromag, a külföldiek közül pedig a Saaten Union, a Syngenta, a Caussade, az RAGT vagy a KWS, melyek évek óta meghatározzák a hazai őszibúzavetőmag-piacot. A fajtáknak több mint a fele, konkrétan 23 fajta első ízben került tesztelésre, ami mutatja a nemesítői munka intenzitását.

Az eredményeket illetően meg lehetünk elégedve, hisz várakozáson felüli szép terméseket kaptunk. Az 5. számú grafikon mutatja, hogy az értékelhető 6 kísérlet és a 44 fajta átlagában az összesített termésátlag 8,440 t/ha, mely csupán 136 kg-mal lett kevesebb a tavalyi rekorderedménynél. A termésszint Bácsán és Hobolban kiemelkedően magasnak, Reménypusztán és Hajdúböszörményben magasnak, Végegyházán jó átlagosnak minősíthető, és csak a debreceni kísérlet termésszintje mondható alacsonynak a késői, decemberi vetés következményeként. A beltartalmi adatok közül talán a legfontosabb fehérjetartalom idén is gyengének minősíthető, 11,6%, „köszönhetően” a nagy terméseknek vagy az egyéb technológiai és talajviszonyoknak.

 

Kísérleti eredmények repce és őszi búza kapcsán

 

  1. ábra. Őszibúza-fajták termésrangsora és a sikértartalmak 2021, IKR Agrár Kft., 6/5 kísérlet átlaga

 

A 6. számú grafikonon fajtasorosan mutatjuk be a terméseredményeket a hozzájuk tartozó sikértartalmakkal. Az ábrán jól látható, hogy a legjobb (Complice 9,364 t/ha) és a leggyengébb (KWS Kriterium 7,400 t/ha) fajta termése között valamivel több mint 2 tonna a különbség. Az átlag sok mindent eltakar, például azt, hogy a ténylegesen legnagyobb termések 11 és 12 t/ha között alakultak, jobbára Bácsán, néhány esetben pedig Hobolban. A legnagyobb értéket, konkrétan 11,774 tonnát a Sofru fajta adta Bácsán, de itt rajta kívül még 6 fajta: a Complice, a Pibrac, a Flavor CS, a Concret, az LG Apilco és a Chevignon termett 11 tonna felett. A 10 tonnás termésszint fölött Bácsán 26, Hobolban 21, Hajdúböszörményben pedig 1 fajta teljesített. Újra beigazolódott tehát, hogy a búza üzemi potenciális termőképessége is bőven 10 t/ha felett van, sőt a legújabb nemesítésű fajták már a 12 tonnát is elérik.

Örülhetünk annak, hogy néhány már jól ismert és elismert teljesítményű fajta most is a legjobbak között szerepelt, mintegy visszaigazolva a beléjük vetett bizalmat.

Ilyen a Complice, a Sofru, a Flavor CS, a Pibrac, a Passion, a Chevignon, de örülhetünk annak is, hogy az újak közül néhányan megcsillantották kimagasló értékeiket, mint pl. az LG Apilco, az Antigua, az SY Exaltation (=SY116442), az SU Astragon, a Comilflo, a Concret és a Marco Polo. Örvendetes, hogy az újak közül néhány – pl. a 2 új KWS fajta-kimagasló minőségi értékekkel bír. Az ábra tanulsága szerint nem igazán érvényesül a termés és a sikértartalom között általában fennálló negatív korreláció.

A sikértartalom a tavalyinál (20,2%) csak kevéssel jobb, átlagosan 21,7%. A vizsgált 44 fajtából idén egyetlenegy sincs, mely elérte volna a 26%-os határértékű euro minőséget. A rangsor élén a legjobbak a martonvásári fajták közül az Mv Felleg, az Mv Káplár, az Mv Nemere, a továbbiakban a Princessz, a KWS Criterium, a KWS Usuel, a Sophie CS és a Sorrial. A gyenge beltartalmi értékek minden valószínűség szerint a nagy termésekkel is összefüggésbe hozhatók. Nem nehéz belátni, hogy a felvehető tápanyagok, főleg a nitrogénalapú fehérje, ha nagyobb tömegben oszlik el, akkor kisebb lesz a koncentrációja. Érdemes tehát alaposan átgondolni, hogy a tervezett terméshez mennyi és milyen típusú tápanyagot adunk ki.

Ha intenzív technológiával termelünk, és nagy terméssel számolunk, akkor ahhoz kell igazítani a tápanyagellátást is. Manapság már sokféle „okos” műtrágya és lombtrágya is elérhető az IKR Agrár kínálatában, melyek nagy koncentrációban a növények tápanyagfelvételi dinamikájához igazodva biztosítják a szükséges N-t, az ugyancsak nélkülözhetetlen S-t és a különböző mikroelemeket (Hunfert NPS immunMAX, Stabile NS, Lovospeed, Lovosur).

 

Kísérleti eredmények repce és őszi búza kapcsán

 

  1. ábra. A legnagyobb termésű 10 búzafajta termőhelyenkénti szórása, 2021, 6 kísérlet

 

A 7. számú grafikonon a legnagyobb terméseket adó 10 fajta terméseinek szórását mutatjuk be, mely egyben az adott fajták termőhelyi stabilitására utal. A diagramon jól látszik, hogy a legnagyobb termések minden fajta esetében Bácsán vagy Hobolban születtek, míg a legkisebbek mindig Debrecenben. A legnagyobb termőhelyi stabilitással az Antigua, a Passion és a Pibrac bír, mert ezeknél kaptuk a legkisebb szórást. Ez nagyrészt azzal magyarázható, hogy a debreceni megkésett, decemberi vetésre ez a 3 fajta (valamint a Complice és az LG Apilco) reagált a legkisebb terméscsökkenéssel.

Az őszibúza-termés egyik értékmérője a hektolitertömeg is, mely utal a szemek kiteltségére és áttételesen a minőségre is. A 8. számú grafikon szerint a 44 búzafajta összesített hl-tömeg-átlaga 74,8 kg/hl, ami kisebb az elvártnál, és a 76,9–71,0 kg/hl szélső értékek közötti, viszonylag szűk tartományt fedi le. A 44 fajtából csak a 7 fajta éri el a 76-os értéket, mely a malmi és a takarmánybúzák határértéke. A javító minőséghez szükséges 78-as értéket idén 1 fajta sem érte el, mintegy igazolva a szemkitelés idején uralkodó száraz időjárást.

 

Kísérleti eredmények repce és őszi búza kapcsán

  1. ábra. Őszibúza-fajták hl-tömeg szerinti rangsora, 2021, IKR Agrár Kft., 5 kísérlet átlaga

 

Dióhéjban ennyit szerettünk volna megosztani a kísérleti eredményekről, de egyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy az IKR Agrár Vetőmagkereskedelmi Igazgatóságán bármely repce- és őszibúza-fajta elérhető, megrendelhető. Ismeretes, hogy vállalatunk saját őszigabonavetőmag-termeltető programmal is rendelkezik, ennek keretében a 2020/2021-es évben 7 nemesítőház 21 fajtáját – 15 őszi búzát, 4 őszi árpát és 2 tritikálét állíttatjuk elő az ország 42 pontján, amiből 2021 nyarára 9 500 t saját termelésű vetőmagot várunk. A saját szervezésben előállított fajták nagyrészt a kísérleti eredmények alapján kerültek kiválasztásra, és azóta is bizonyítanak.

Köztük van és nagy népszerűségnek és keresettségnek örvend például a Génius, a Pibrac, a Falado, a Rubisco, a Stromboli, a Chevignon, az Mv Nádor búzafajta és a SU Ellen, a Jakibus és a Higgins őszi árpa, melyek az idei évben meglepően jól szerepeltek az üzemi táblákon. Keressék bátran a központi vagy a területi szakembereinket, akik szívesen adnak tájékoztatást szakmai és üzleti kérdésekben.

Úgy gondoljuk, hogy úgy a repcével, mint a búzával a továbbiakban is érdemes kiemelt növényként számolni. A 2 növény nemcsak a vetésforgóban egészíti ki egymást, de a piacon is óriási szereplőkké váltak. Ha a világpiaci vagy akár a hazai árakat is figyelembe vesszük, mindkettő soha nem látott csúcsokat dönget, ami a jövedelmezőséget és ezzel együtt a termelők magasabb szintű boldogulását is szolgálja.

 

SZERZŐ:
DR. KISS ERZSÉBET KÍSÉRLETI TANÁCSADÓ,
RÁCZ BÉLA KÍSÉRLETI VEZETŐ

 

IKR