A fiatal gazdáké a jövő?

Írta: Szerkesztőség - 2020 október 15.

Nem elég elkezdeni a gyermek óvodás vagy kisiskolás korban történő célzatos nevelését, az első lépés a szülők szemléletformálása – fogalmazta meg Privóczki Zoltán István, a Szent István Egyetem Kaposvári Campusán, a napokban megvédett doktori értekezésében.

A magyar agrártársadalom felelőssége az új szakemberek kinevelése és integrálása, elsősorban a hazai minőségi élelmiszertermelés számára. Ezt több cikkünk megerősíti, generációk tűnnek el a káposztatermesztésben, a szelídgesztenyére telepedett feldolgozó ipar is folyamatos importra szorul…

 

 

Privóczki Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem c. főiskolai docense munkájában a 18-40 év közötti dél-alföldi fiatal gazdálkodók társadalmi-gazdasági helyzetét elemezte, kitérve az igénybe vett támogatások hasznosulására is.

 

A versenyképesség és a piaci gondolkodás alapja:

  • a fiatal gazdákat segítő támogatási és vállalkozási struktúra;
  • a kedvező hitelkonstrukciók kialakítása;
  • a birtokpolitika és jogszabályrendszer komplex együttese.

A fiatal gazdák kiegészítő területalapú, jövedelempótló és beruházási támogatásán túl a gazdaságátadás megkönnyítése, az agrárhivatás vonzóbbá tétele nemzeti érdek. Ennek érdekében már az Országgyűlés előtt a törvényjavaslat.

 

 

Eltérő környezeti tényező – más a jövőkép

A disszertációból kiderül, hogy a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyéket magába foglaló régió fiatal gazdatársadalma nem képez homogén közösséget, jelenlegi helyzetük, lehetőségeik, fejlesztési elgondolásaik sok tekintetben különböznek, tipikus csoportokat alkotnak. E tények miatt eltérő jövőképpel rendelkeznek.

Privóczki megállapítása, hogy a fiatal gazdák vállalkozásainak időtállóságát nagymértékben befolyásolja a használt technológia színvonala. A vizsgált termelők többségükben átlagos technikát alkalmaznak a legproduktívabb és legkeresettebb fajtahasználat mellett. A fiatal gazdák emellett továbbra is a területnövelést, a földvásárlást tűzték ki célul, csak ezután következik a technológia vagy a munkaerő fejlesztése.

Az alacsonyabb szakmai végzettséggel és alacsonyabb átlagos földterülettel rendelkező fiatal gazdák inkább a humán erőforrásban látják a legfontosabb versenyképességi tényezőt, míg a magasabb szakmai végzettségű, magasabb átlagos földterülettel rendelkező fiatal gazdák inkább reáltényezőkben látják a versenyképességi előnyeiket.

 

 

Földet annak, aki megműveli

A magyar mezőgazdaság jövője a fiatal gazdák térnyerésén, az ehhez szükséges generációváltáson is múlik. A fiatal gazdák földhöz jutási szándékát akadályozza a jelenlegi termőföld-vásárlási szabályozásban felállított elővásárlási jog rangsora. Felülvizsgálatra szorulnak a földhöz jutás szabályai (az öröklési, az elővásárlási és bérlési rangsorok).

Fotó: Horizont Média Archív
Forrás:
Szent István Egyetem