fbpx

Fordítsunk figyelmet a hengeres bálázók felkészítésére is!

Írta: Szerkesztőség - 2020 április 30.

A megbízható működés érdekében is fontos a bálázó gondos felkészítése. A nyári nagy melegben történő munkában, főleg szalmabálázáskor, de alacsony nedvességtartalmú széna bálázása során a megbízhatóság mellett a tűzvédelem miatt legalább annyira fontos a rendszeres átvizsgálás, karbantartás. Nem telik el olyan év, hogy ne vesztenénk el jó néhány nagy értékű bálázót műszaki hiba okozta tűz miatt. E tekintetben a hengeres bálázók a fokozottan veszélyeztetett kategóriába tartoznak.

A szezon előtti átvizsgálást, felkészítést a munka egyik dandárját végző egységgel, a rendfelszedővel kezdjük! Ma már elérhetők olyan hengeres bálázók, amelyek rendfelszedője egész idényben minimális karbantartást igényel, mivel vezérlőpálya nélküli, ujjsoros dobbal rendelkeznek, melyek központi tengelye kapja a hajtást. Ezek szezon előtti áttekintése egyszerű: ha a tengely csapágyazása megfelelő, és a rugós ujjak kopása még tűréshatáron belül van, nem deformált közülük egy sem, akkor nyugodt szívvel nekiindulhatunk a rendfelszedővel a szezonnak. A régebbi konstrukciójú, hagyományos görgős-vezérlőpályás ujjsorokkal szerelt rendfelszedők már nagyobb odafigyelést igényelnek. Itt ellenőriznünk kell a görgők és a görgőpálya kopását és megfelelő kenését. Előfordul, hogy a kopott görgők cseréje is elég, de bizonyos elhasználódás után már a görgőpálya cseréje is elkerülhetetlen ahhoz, hogy gépünk rendfelszedője egész szezonban üzembiztosan dolgozzon. Fontos a vezérlő, vezetőpályáknak a kezelési utasításban meghatározott kenési ciklusainak betartása. Egyes régebbi, népszerű típusok rendfelszedői kétoldalt konzolos, középre hordó csigával vannak szerelve.


Ellenőrizni kell a bálaformázó rudakat, csatlakozásukat a hevederekhez


A szezon előtti átvizsgálást, illetve felkészítést a rendfelszedővel kezdjük!

Mivel ezeknek a csapágyazásai elég nagy fordulatszámon, magas terhelést viselnek el, ezért ezeket is ellenőrizni és szükség esetén cserélni kell. Ha elhasználódott a csapágyazásuk, és nem fordítunk rá figyelmet, a csigalevelek beleérhetnek a csigavályúba vagy a rendfelszedő más alkatrészeibe is, így a súrlódás akár tűzveszélyt is jelenthet. A továbbítórotorok általában olyan anyagból és kiképzéssel készülnek, amely igen nagy igénybevételt kibír. Viszont amennyiben a bálázónk szeletelő késrendszerrel is rendelkezik, akkor a késeket ellenőrizzük, és a megfelelő szecskázási minőség érdekében, kopás esetén fordítsuk meg vagy cseréljük! Ellenőrizzük végig minden kés kőbiztosításának hatásfokát és beállítását!

A bálázótüzek a legnagyobb arányban a változókamrás hevederes körbálázókkal történnek. Az ilyen gépeknél a változó bálakamrát a bálaformázó hevederek alkotják, melyek feszítő-, illetve mozgatógörgőkön futnak. Ezeknek a görgőknek egy része a bálázó bálakamrájának két oldalfalába zárt csapágyazással csatlakozik, és általában karbantartásmentesek. Ezek a csapágyak számítanak az egyik legfőbb tűzforrásnak, mert a gép kezelője általában nem fordít megfelelő figyelmet ezek elhasználódására, és csak akkor derül fény erre, amikor már bemelegednek, rosszabb esetben tüzet okoznak. Lehetőség szerint minden üzemkezdet előtt, álló helyzetben legalább 10 percig meg kell járatni a bálázót, és a járatás után kézzel tapintva ellenőrizni kell az összes ilyen csapágyazást. Amennyiben túlmelegedést tapasztalunk, akkor azt még munkába indulás előtt cseréljük! Ha ilyen túlmelegedésre nem derül fény, akkor a munka közben a hevederek által óhatatlanul odagyűjtött aprószalma meggyullad. Az elhasználódott zárt csapágy először csak melegszik, majd pedig a kopás előrehaladtával, az egyenlőtlen járás miatt a feszítőhenger vége beleér a bálakamra oldalába, és ott a súrlódástól felforrósodik. A másik nagyon fontos részlet a formázóhevederek párhuzamos, egymástól egyenlő távolságra történő futása. Ha ezek egymáshoz közel, nem párhuzamosan futnak, akkor előbb-utóbb a súrlódásuk ugyancsak tűzhöz vezet. Járatásnál ezekre is figyeljünk, és ha nem megfelelően futnak, akkor valószínű, hogy ez is valamelyik feszítőgörgő csapágyazásának hibájára utal, de akkor is egyenlőtlenül futhatnak, ha valamelyik heveder megnyúlt. A lánckerekek csapágyazása is figyelmet érdemel, bár ezek kevésbé vannak kitéve közvetlenül a szalmával való érintkezésnek, de az odagyűlt por és egyéb szennyeződés ugyancsak belobbanhat, ha a csapágyazásuk elhasználódás miatt túlmelegszik.

Rúdláncos vagy gumihevederre szerelt rudakkal rendelkező bálaformázó rendszernél a rudak épségét és a láncon vagy a hevederen való rögzítéseik biztonságát feltétlenül egyenként ellenőrizzük és javítsuk! Ugyanígy győződjünk meg arról, hogy a rúdláncos rendszer hevederei, illetve láncai nem nyúltak-e meg, vagy esetleg valamelyiken nincs-e olyan sérülés, amelyik befolyásolhatná a gép üzembiztonságát. Ha ilyet találunk, más a cserén kívül nem nagyon segíthet, és nem is éri meg javítgatni az ilyen alkatrészeket.


Bár a képen vadonatúj fixkamrás bálázó hengereit láthatjuk, de egy sok szezont dolgozott gépnél ezek is lehetnek annyira kopottak, hogy rontják a bálázó munkaminőségét


Ellenőrizzük a görgős láncáttételek és a lánckerekek kopását, illetve kenését!

A fixkamrás bálázók bár nem jelentenek olyan tűzveszélyességi kockázatot, mint változókamrás társaik, de a bálaformázó hengerek tengelycsapágyazásának kifogástalannak kell lennie, a hengereknek egyenletesen kell futniuk, nem érhetnek be bálakamra egyik falába sem. Azért, hogy eltérő nedvességtartalmú termények esetén is elérjük és stabilan tartani tudjuk a bálasűrűséget, a bálaformázó hengerek bordázott palástjának kifogástalannak kell lennie. Kopott palástú hengerekkel a bála megcsúszhat, és sem az ideális bálaformát, sem pedig a megfelelő bálatömörséget nem tudjuk elérni. Így amikor a hengerek elérik a kopásnak és az elhasználódásnak azt a fokát, amikor az már a munkaminőség rovására menne, inkább döntsünk a csere mellett! Sok esetben egy ilyen teljes hengersorcsere tetemes összeg, ezért ameddig tudják, a gazdák halogatják ezt a műveletet.

Napjaink korszerű hengeres bálázói szinte kivétel nélkül hálós kötözőrendszerrel rendelkeznek. Az egyik legalapvetőbb szempont, amit a 100%-os kötözésbiztonság és a minőségi kötözés érdekében – a rendszeres karbantartás mellett – be kell, hogy tartsunk, az a megfelelő minőségű háló alkalmazása. Ezen sosem érdemes spórolni, mert ha így teszünk, akkor lehet, hogy a bála elkészítésekor még nem is, de a későbbi rakodás, a szállítása, csomagolása során ez nagyon megbosszulja magát. Mindig a gyártók ajánlásait kövessük a hálókiválasztás tekintetében, akik általában a saját márkás hálóikat javasolják alkalmazásra, hiszen így garantálhatják a maximális kötözésbiztonságot. Az elmúlt években munkába állt hengeres bálázók nagy része már központi vezérlésű kenési rendszerrel rendelkezik, amely jó néhány modellnél automata működtetésű. Ennek ellenére, a kenőanyagtartály felöltése mellett, ellenőrizzük szezonkezdetkor, hogy a rendszer minden egyes kenési ponton a megfelelő mértékben adagolja-e a kenőanyagot, és ne legyen sehol sem eltömődés vagy egyéb akadály, ami miatt az előírt karbantartás ne tudna valamiért megvalósulni. Csak a gyártó által előírt minőségű kenőanyagokat használjunk! Ellenkező esetben, gyengébb minőségű, nem megfelelő viszkozitású kenőanyag alkalmazásánál a kenést igénylő kopóalkatrészek élettartama jelentősen csökkenhet. Nagyon sok konstrukcióban alkalmazzák a görgős láncos áttételes hajtásmegoldásokat. A betakarítási időszak indulása előtt a szezon alatt is rendszeresen vizsgáljuk és kísérjük figyelemmel ezeket az alkatrészeket, a görgős láncok, illetve lánckerekek kopását, továbbá azt, hogy központi kenőrendszer kenése hatékonyan megvalósult-e.

Ne sajnáljuk a napi üzemkezdet előtti, néhány perces járatással egybekötött ellenőrzésre az időt, sőt, ezt szezonkezdet előtt is tegyük meg!

Ne sajnáljuk a napi üzemkezdet előtti, néhány perces járatással egybekötött ellenőrzésre az időt, sőt, ezt szezonkezdet előtt is tegyük meg! Cikkünkben csak a legfontosabb általános ismérveket gyűjtöttük egy csokorba a hengeres bálázók felkészítésével kapcsolatban, de ezek mellett természetesen a konkrét típus kezelési utasításában meghatározott karbantartási és beállítási útmutatásokat is alkalmazni kell. A megbízható működés biztosítása mellett egy értékes gép elvesztésének veszélyétől óvhatjuk meg magunkat, ha bálázónkra megfelelő figyelmet fordítunk.


Töltsük fel a központi kenőrendszer tartályát, és ellenőrizzük, hogy kenés az előírások szerint megvalósul-e


A maximális kötözésbiztonság és kötözésminőség érdekében csak a gyártó által ajánlott bálahálókat alkalmazzunk!

SZERZŐ: FARKAS IMRE