fbpx

Szakkönyv készül a talajbiológiáról és talajegészségről

Írta: Szerkesztőség - 2018 november 11.

A tápanyag-gazdálkodás talajbiológiai alapjai

Hosszú távú jövőnk és egyre inkább napjaink meghatározó kulcskifejezése a fenntarthatóság – egy olyan fogalom, amelyik egyre több kérdést rejt magában. Ezek a kérdések leginkább arra vonatkoznak, hogy vajon meddig folytatható a megállíthatatlan „növekedés”, a Föld erőforrásainak, javainak felélése, visszafordíthatatlan elpusztítása nélkül? A távoli jövő ráadásul ezzel kapcsolatban mind gyakrabban mintha ijesztően közel lenne hozzánk, és nem csak üzen, hanem beleszól jelenünkbe – soha nem tapasztalt időjárási katasztrófákkal, viharokkal, árvizekkel vagy pusztító szárazsággal, amely nem csak távoli földrészek ivóvízkészletét, hanem például az utóbbi hónapokban a hazai termőterületek jelentős hányadát is sújtja.

 

A következmények sokkolóan kíméletlenek; mindez, ami a szemünk előtt zajlik, soha nem látott gyorsasággal, hónapok, hetek alatt az egész ágazat teljesítményét és prognózisát is megváltoztatja: most például a csapadék hiányában lassan újra lehet írni a vetésterveket és az ősziek kilátásait. Ahogyan készülő lapszámunk cikkeit végigpörgetjük, szinte minden írásunk sorait átszövik ezek a következmények és a velük kapcsolatos aggodalmak, sőt a megoldási javaslatok is, többek között például a talaj biológiai életének aktiválásáról. Ám a figyelmes olvasó vagy a szerkesztő számára még egy „nehezítő körülmény” is feltűnhet; elméleti hajlamú és stratégiai érzékkel bíró egyik szerzőnk előre prognosztizálja: a közvélemény a mezőgazdaságot nem a változások elszenvedőjének, hanem az egyik fő felelősének tartja, és egyre inkább annak tartja majd ki a mindinkább közelítő jövőben!Hogy az agrárium sem fő bűnbakja, sem pedig tehetetlen kárvallottja ne legyen a klímaváltozással együttjáró, kárt okozó jelenségeknek, ezért az ágazatnak élen kell járnia az innováció, a hatékony új módszerek kitalálásában, bevezetésében. Éppen ezért adunk szívesen hírt egy hiánypótló kötet születéséről: A tápanyag-gazdálkodás talajbiológiai alapjai tudós szakemberek munkája eredményeképpen a talajbiológia ismeretén alapuló, minden eddigi gyakorlatnál okszerűbb és tudatosabb tápanyag-gazdálkodás elméletét taglalja. Az itt közölt részletek az Előszóból és Bevezetésből pontosabban megmutatják, mi a célja a szerzőknek és a szerkesztőnek a könyv megírásával. A tervek szerint a közeljövőben megjelenő kötet remélhetőleg minden érintettet segít felkészíteni arra, hogy a legújabb talajbiológiai ismeretek alapján hatékonyan gazdálkodjon a rendelkezésre álló tápanyagokkal, jövedelmezően termelhessen – és jogosan utasíthassa vissza azokat a vádakat, amelyek szerint Földünk jövőjét a mezőgazdaság veszélyeztetné.

 

ELŐSZÓ – Ferenczy Lajos és Rónay Dezső István

„Kiadványunk célja, hogy a korszerű, környezetbarát tápanyag-gazdálkodással és a kevesebb vegyszerrel történő, korszerű mikrobiológiai tápanyagpótló kompozíciók alkalmazásával kapcsolatos nézeteket egységesen rendezzük, a szükséges ismereteket, illetve a használatuktól várható eredményeket objektíven bemutassuk. Az általános tudnivalókon felül a számos jó vagy igen jó bel- és külföldi tápanyagpótló és esetleg növényvédő mellékhatású termék vizsgálata alapján legsikeresebb termékekkel elért eredményeket mutatjuk be, amelyeket évek óta más termékekkel összehasonlításban vizsgáltunk. A közölt eredmények megbízható, egzakt körülmények között születtek. A közeljövő újabb kihívásokat és feladatokat tartogat számunkra. A termelés biztonsága mellett a termékek minőségi mutatóit is javítanunk kell, növelnünk kell a piacképes áruk kínálatát, a termelés biztonsága mellett a természethez közelálló, természetes tápanyagpótló anyagokat és termelési módokat kell bevezetnünk. A kizárólagosnak tekintett műtrágyák mellett helyet kell hogy kapjanak a természetbarát, ökológiai termesztésben is használható anyagok és módszerek …

Hazánkban igen fontos a termőföld védelme, a rendelkezésre álló természeti erőforrások között a talaj az egyik legfontosabb, valamint ennek a természeti értéknek egyik legjelentősebb tulajdonsága a termékenysége. Az elmúlt évtizedben a talaj termékenységének megőrzésével a szükségesnél kevesebbet foglalkoztunk. A gazdálkodóknak, akik közül a többség újnak és legtöbbször kényszervállalkozónak számított, nem volt lehetőségük és kellő ismeretük a termékenység fenntartásához szükséges tevékenység végzésére. Minden olyan tevékenység, amely hozzájárul a talaj termékenységének megóvásához, illetve elősegíti azt, hogy a talaj eleget tudjon tenni a növénytermesztés által igényelt tápanyagellátásnak, elengedhetetlen jelentősége van.

Kiadványunkkal bemutatjuk azt az új irányzatot, amely az elkövetkező időszakban az egyik alternatív megoldást jelentheti a műtrágyahasználat mellett vagy helyett a természetes alapú tápanyagpótlás kérdéseire. Olvasóink közé várjuk azokat, akik valamilyen mezőgazdasági és biológiai alapismeretekkel rendelkeznek, akik ezt a szakmát most tanulják, esetleg már kellő tapasztalatuk van a mezőgazdasági gazdálkodás területén, valamint azokat, akik a módszer elterjesztésében kívánnak munkálkodni és a felhasználók meggyőzéséhez szükséges, átfogó szakmai ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek.”

 

Bevezető – Németh Tamás

„A mezőgazdaságot korunk sorsdöntő kihívás elé állította. A korábbi években sokat emlegetett túltermelési válság elmúlt, sőt egyre krónikusabb élelmiszerhiány kezd fellépni a világ nagy részén. Egyesek ezt az EU helytelen mezőgazdasági politikájának, mások a növekvő felvevőpiacnak, ismét mások a globális felmelegedésnek és az energiaválságnak tulajdonítják. Évek óta hangoztattuk, hogy az említett jelenségek csak átmeneti jellegűek! Ezzel takaróztak azok, akik a hazai mezőgazdaság teljes átszervezését, visszamagánosítását és annak előnyeit élvezték. Meggyőződésünk, hogy a jó minőségű mezőgazdasági termékeknek mindig lesz piaca, akár belföldön, akár külföldön. Igaz ez az összes ágazatra! Tehát ne fogadjuk el a rémhíreket, amikkel igazolni akarják az élelmiszereknél tapasztalható, váratlan árrobbanást. A helyes mezőgazdasági gyakorlat szempontjait betartva és a jól szervezett termelést folytatva, hozzá a jól képzett szakemberekkel, a termőtalaj termőképességét állandóan javítva, fokozatos termésnövekedést és jó termékminőséget kaphatunk. Évek óta folynak itthon és a világon vizsgálatok a tápanyag-gazdálkodás korszerűsítésére, amivel ezeket a célkitűzéseket el lehet érni. Sajnos az eredmények kevéssé hatékonyak: nem jutnak el a gazdálkodókhoz. Nyilván számos ellenérdek akadályozza ezt a folyamatot. Ezért tartjuk szükségesnek a tudatformálást elősegítő kiadványok, brosúrák és ismeretterjesztő, konkrét eredményeket bemutató kiadványok megjelentetését.

A korszerű tápanyag-gazdálkodás és a környezeti terhelés csökkentése érdekében, egyre nagyobb jelentőségű lesz a különböző természetes alapú, az egészséges termőtalajból származó mikrobiológiai termékek, kompozíciók használata. A mikrobiológiai készítmények, oltóanyagok a szervetlen műtrágyákkal együtt vagy azok helyettesítésére szolgálnak, és feladatuk, hogy biztosítsák az adott növényi kultúra tápanyagellátását a vegetáció teljes idejére, sőt a jelentős mértékű biomassza-termelésükkel a talaj minőségét és számos egyéb tulajdonsága, pl. vízmegtartó képessége javulását is várhatjuk. A tanulók, tanárok és termelő gazdák nagy része nem igazán tájékozott az új termékekről és eljárásokról. Legtöbbször a kevésbé sikeres reklámokból értesülnek ilyen termékek létezéséről. Ez a téma a tananyagokban is csak ritkán szerepel. Célunk az, hogy a hazai és európai gyakorlatban használt mikrobiológiai tápanyag-ellátás tapasztalatait bemutassuk, a fogalmakat tisztázzuk, és eligazítsuk a talán tájékozatlan felhasználókat a lehetőségekről. …”

A BEMUTATOTT KÖTET SZERZŐJE: RÓNAY DEZSŐ ISTVÁN