fbpx

Framest Frakomb

Írta: Szerkesztőség - 2013 február 08.

Győrtől mintegy 14 km-re keletre található a 2400 lelkes község, Bőny, amely a nagyváros agglomerációjának peremrésze is egyben. Szép számmal költöztek már ide emberek a város betonrengetegéből, hogy élvezzék a családi házas környezetet, a kertet, a kisállattartást, egyáltalán a vidéki életet.

 

Bőhm Csaba (57), a Bőnyi Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet elnöke

 

Bőhm Csaba (57), a Bőnyi Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet elnöke és mint a falu korábbi polgármestere, az irodaházként funkcionáló felújított Mihályfy-kúria ódon falai között beszél minderről, és persze a korábban zavaros időket megélt, de keze alatt mára konszolidálódott gazdaság működéséről, eredményeiről. Nem utolsósorban pedig arról a fejlesztési folyamatról, amely a szövetkezetben jelenleg is tart, és folyamatosan érinti a gépberuházásokat is…

A föld termőképességének megóvása

Nem mulasztja el súlyozottan kiemelni, hogy a felelősen gazdálkodó ember számára a föld mennyire fontos termelőeszköz, amelyet ha valaki szakszerűtlenül művel, akkor akár húsz év is kell, amire helyrehozható a kultúrállapota és visszaállítható a termőképessége. Óriási a felelősség és a tét, hiszen a jövő évtizedeiben is termelni kell – különös tekintettel az élelmiszerek iránt mutatkozó és növekvő keresletre –, ezért a következő generációnak „jó karban lévő” földeket kell átadni, el kell velük számolni – mondja érzékelhető felelősséggel Bőhm Csaba. Ugyanúgy, ahogyan a szövetkezettel is, amelyet már 23 éve vezet, és tiszta lelkiismerettel gondol vissza minden intézkedésére.

A jelenleg művelt mintegy 1 600 ha-on éppen ezért nagyon okszerű és szakszerű növénytermesztői munka folyik, amelynek szervezése – egy jó vezetői iránymutatás mellett – természetesen a szakember kollégák és minden szövetkezeti dolgozó munkáját együttesen dicséri. Emellett még 400 ha terület integrációja is folyik, ami szintén komoly szakmai munkát igényel. Ha a földdel és annak értékeivel jól sáfárkodik a mezőgazdász, akkor már egy csatát biztosan megnyert. A földdel szakszerűen, jól bánni viszont egyben nagy kihívás is, amely komoly szakmai felkészültséget és következetes, alkalmazható tudást igényel manapság. A vetésváltásban egymást követő, és a nyereséges termelés érdekében „csúcsra járatott” növények előtt és után a tápanyag-visszapótlási és talajművelési praktikák széles tárháza kínálkozik, amelyek közül a lehető legjobbat kell választani, ami egyben az igazi kihívást jelenti, és ami a termesztéstechnológia alapja is egyben…

Talajművelési gyakorlat és termelt növények

Az állattenyésztés kiválása miatt takarmánytermő területek szabadultak fel, emiatt át kellett szervezni a vetésszerkezetünket – avat be az elnök a közelmúlt történéseibe. A korábban nagyon erős háztáji lassú leépülése, területcsökkenése is egyre inkább megkövetelte az ipari növények arányának ésszerű növelését, azok optimális technológiájának kidolgozását, annak érdekében, hogy minél nagyobb nyereségszintet lehessen elérni.

Folytatták a szántóföldi zöldségtermesztést – a működő hűtőházi kapcsolatnak köszönhetően –, így ma is foglalkoznak csemegekukorica- és zöldborsótermeléssel. Ez a vetésváltás szempontjából nagyon kedvező, hiszen a nagy területen termelt kukorica és kalászos elővetemény kérdését részben megoldja. Emellett változatlanul van 100 ha cukorrépa, annak ellenére, hogy az összes korábbi fogadó gyár bezárt a környéken.

Ezeket a lehetőségeket szakmai szempontból mérlegelni kellett, és dönteni a fontos növények megtartásában. Nem mindegy, hogy a „helyes gazdálkodási gyakorlatnak” hogyan tud megfelelni az ember, hogy a talajok termőképességének fenntartása érdekében megtesz-e mindent, és megalapozza-e ezáltal a jövőt?

Fontos szempont a gépesítés fejlesztése

A fent már említett talajművelési szempontok, amelyek – nyereségtermelés mellett – a talajok termőképességének megóvását szolgálják, megkövetelik a minél finomabbra hangolt talajművelési gyakorlatot. Ehhez nagyon jól kell ismerni a rendelkezésre álló talajok fizikai, biológiai és vízháztartási tulajdonságait. Ezek után lehet a helyes talajművelési gyakorlatot megválasztani, aminek alapvető követelménye a vonóerő biztosítása – erős és megbízható traktorok formájában –, valamint a korszerű és a talajviszonyokhoz legjobban alkalmazkodó munkagépek megválasztása.

Az elmúlt tíz évben minden technikai fejlesztésre vonatkozó támogatásban igyekezett részt venni a szövetkezet. Ennek bizonyítéka a közelmúltban befejezett 110 milliós szárítóberuházás, vagy a szintén nemrég befejezett terménytároló építése. Természetesen emellett folyamatos volt az elmúlt években az erő- és munkagépek cseréje, valamint a vonóerő és a munkagépek összehangolása. A cél, hogy a rendelkezésre álló technikával a lehető legrövidebb idő alatt lehessen az időszerű munkákat elvégezni, a haszonnövények igényeinek maximális kiszolgálása érdekében. Ehhez kellenek a kifogástalanul dolgozó talajművelő eszközök, amelyek közül a magyar gyártmányú Framest Frakomb FK 600 magágykészítő munkáját vesszük górcső alá

 

A FRAKOMB-család tagjai közül Bőnyben a vontatott FK 6000 típus
dolgozik, amelyet egy FENDT 930 traktor hoz mozgásba

 

Már a magágykészítés sok mindent eldönthet

Gazdálkodói körökben, ki ne tapasztalta volna azt a jelenséget, hogy két egymással határos földön ugyanazt a növényt és fajtát termelve, szinte mindent egyformán végezve, csupán a magágykészítés különbözősége miatt akár 20-30% terméskülönbség alakul ki betakarításkor. Nos, erre a magyarázatot részben a magágykészítés minőségének, a megválasztott gép típusának, eszközrendszerének és beállításának a különbözősége adhatja.

A magágy készítésben ugyanis új agrotechnikai és gazdasági elvárások jelentek meg; ezekre ad azonnali és helyes válaszokat a FRAKOMB magágykészítő-gépcsalád.

A család tagjai közül Bőnyben a vontatott FK 6000 típus dolgozik amelyet egy FENDT 930 traktor hoz mozgásba a réti öntés- vagy a barna erdőtalajokon.

Ha jól sikerül a magágykészítés, akkor egy sikeres vetés óriási megnyugvást jelent a gazdának, hiszen jó eséllyel indulhat el a vegetáció.

A FRAKOMB legfontosabb jellemzője – és ezért is vásárolták meg –, hogy az agronómia szolgálatában kompromisszumok nélkül képes kiváló minőségű magágyat készíteni akár az ősziek, akár a tavaszi vetések alá. Az esetleg időjárási okok miatt nem megfelelő alapművelés hibáit vagy az időjárás kedvezőtlen hatásait is kiküszöbölve alkalmas arra, hogy egyenletes mélységű, jól tömörített, homogén magágyat készítsen el a vetéshez. A talajművelő mélységtartása különösen jó, és a pontos mélységállítása is egyszerű.

Ezt elsősorban az egyedülálló mellső merevszárú művelőkapák garantálják. A kapamezők kombinátorkapás vagy nehéz lúdtalpkapás mezőkre cserélhetőek. Mivel hét művelőelem van a gépen, és a lúdtalpkapák gyomirtó hatása is kiváló, így sok esetben elegendő a géppel egyetlen menet a jó magágy kialakításához.

Mind a csökkentett menetszámmal, mind a jó tömörítéssel hatékony nedvességmegőrzést érhetünk el. A gép megfelelő súllyal rendelkezik, ezáltal a tömörítés jól érvényesül a különböző típusú hengereken keresztül. Ez egyben a talajegyengetési feladatokat ellátását is jelenti. Jelenleg a Crosskill hengerrel dolgozik, amely legjobban megfelel a helyi talajtípusoknak.

A gép vonóerő igénye 250 LE körüli, műszak teljesítménye 40-50 ha között változik, menetsebessége 10-12 km/ó, amely mellett a legjobb munkaminőséget adja.

A gazdaságban a kihasználtsága nagyon jó; a cukorrépa kivételével ma már a többi kultúrában nélkülözhetetlen.

Jó döntés volt a megvásárlása

A Frakomb FK 6000 hidraulikus technikával összecsukható, így a közúti közlekedési normáknak megfelel, szállítása gyors és egyszerű. A gazdaságban három év munkatapasztalatai alapján elmondható, hogy az ár-érték aránya a várakozásnak megfelelő, a vázszerkezete erős, munkaminősége jó. Az eddigi munkák – évi 1 400 ha terület megművelése – során csupán a fordítható kopókapákat kellett megfordítani, illetve a kopóalkatrészeket cserélni. A megfelelő alkatrészeket az Axiál Kft. biztosította, és a gazdaságban a cseréket önállóan elvégezték.

Összességében elmondható, hogy nagyon jó döntés volt a Frakomb 6000 beszerzése, hiszen ez a gép kiválóan szolgálja a célt: a vetés előtti minőségi magágykészítést, aminek a jó termés a hozadéka.