Világszínvonalú tartam- és szántóföldi kísérletek

Elengedhetetlenül fontos a hazai növénytermesztés agronómiai és ökonómiai hatékonyságának javítása, amihez nagymértékben hozzájárul a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának Növénytudományi Intézete. A centrumban évtizedek óta végeznek – eltérő ökológiai feltételek mellett – olyan kutatásokat, amelyek a legfontosabb hazai növényfajok agrotechnikai elemeinek komplex fejlesztését célozzák meg. Ennek kapcsán világszínvonalú tartamkísérleteket és szántóföldi kísérleteket folytat az intézmény – derült ki az AGTC 17. alkalommal megrendezett búza- és repcetanácskozásán, május 27-én.

 

Az idei fórum fő témája a búza- és a repcetermesztés technológiájának fejlesztése, a precíziós növénytermesztési eljárások gyakorlati megvalósíthatósága, valamint a növények piaci helyzetének áttekintése és értékesítési lehetőségeinek bemutatása volt. Az előadók megállapították, hogy rövid távon a búza értékesítési, piaci lehetőségei korlátozottak, ára mérsékelt, a repce esetében azonban sokkal kedvezőbb értékesítési feltételekkel lehet számolni.

A szakmai eseményen a Növénytudományi Intézet tudományos eredményeit is bemutatták. „Az őszi búza és a repce esetében azokat a genotípusokat vizsgáljuk, amelyek a mi régiónkban a legeredményesebben termeszthetők. Kutatásaink tárgyát olyan növénytermesztési modellek kidolgozása képezi, amelyekben az egyes agrotechnikai elemek (tápanyagellátás, talajművelés, vetésváltás, növényvédelem, stb.) szintézise megvalósul, így szolgálva a termesztés agronómiai és ökonómiai hatékonyságának javítását” – hangsúlyozta Prof. Dr. Pepó Péter, az AGTC MÉK Növénytudományi Intézet igazgatója.

Az előadásokat követően az AGTC szakemberei a Látóképi Kísérleti Telepen „élőben” is bemutatták a gazdálkodóknak a különböző őszibúza- és repcefajtákat, -hibrideket, valamint azokat a kísérleteket, amelyek a termesztés növényvédelmi, tápanyag-gazdálkodási, vízellátási, vetésváltási, talajművelési és egyéb agrotechnikai elemeinek vizsgálatát célozzák meg.

A szakmai fórum – amely immár a 17. volt a Növénytudományi Intézet szervezésében – jelentős mértékben hozzájárult a térségben gazdálkodók szakmai ismereteinek bővítéséhez. A több mint 200 fős szakembergárdának személyes tapasztalatcserére is lehetősége nyílt, így a búza- és repcetermesztés kapcsán szakmai párbeszéd indulhatott.

A búza- és repcetanácskozás megszervezését, lebonyolítását a Hajdú Gabona Zrt. támogatta.

 

Dr. Fürjné Rádi Katalin, DE AGTC, Külső Kapcsolatok Központ vezetője

Máró Julianna, Privy Council Communications

búza gabona kísérlet mwzőgazdaság szántóföld vetőmag