fbpx

Jöhet a kifizetési kérelem a beszerzett borászati gépekre

Írta: Szerkesztőség - 2023 november 17.

A borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020 (X. 27.) AM rendelet alapján november 15-től kifizetési kérelem nyújtható be a megvásárolt gépekre, eszközökre.

 bor palackozás
A kiszereléshez kapcsolódó gépekre is kérhető volt a támogatás (forrás: csodalatosborok.hu)

Ezt támogatják

A támogatás keretében a szőlő feldolgozásához, a must kezeléséhez, bor, pezsgő vagy habzóbor készítéséhez, tárolásához és kiszereléséhez kapcsolódó gépeket lehet vásárolni. Támogatják továbbá a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftverbeszerzéseket, illetve -fejlesztéseket. Ezen felül támogatható az üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó új gépek beszerzése, és az üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer kialakítása.

Jóváhagyott és megvalósult beszerzés

Az egy kérelmezőnek nyújtható támogatási összeg elérheti a 100 millió forintot is. A támogatás intenzitása a vállalkozásmérettől és a településtípustól függ (20–50%). A kifizetési kérelmeket december 21-ig lehet beadni elektronikus úton. A kérelemben a 2022. január 15. és február 15. között, továbbá a 2023. január 15. és február 15. között benyújtott és jóváhagyott támogatási kérelmekre lehet kifizetést kérni.

Csatolandók a kifizetési kérelemhez

  • a borászati gép, berendezés beszerzéséhez kapcsolódó adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés másolatát;
  • számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
  • átadás-átvételt igazoló dokumentum másolatát;
  • a gyártó által kiállított, a gyártási időpontját igazoló dokumentum másolatát;
  • a berendezés műszaki adatait tartalmazó dokumentum másolatát;
  • az üzembehelyezési jegyzőkönyv másolatát;
  • a hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező eleget tett a készletjelentési kötelezettségeinek;
  • az üzem működési engedélyének másolatát;
  • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentumok esetében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság által készített magyar nyelvű fordítást.

A támogatás akkor fizethető ki, ha a támogatási kérelemmel jóváhagyott beruházást teljes egészében végrehajtották. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit a 60/2023 (XI.8.) Kincstári Közlemény tartalmazza.