fbpx

A huminsavak alkalmazása paprika- és paradicsompalánták nevelésénél 2. rész

Írta: MezőHír-2023/11.lapszám cikke - 2023 november 17.

Írásom második részében tovább folytatom a huminanyagokkal kapcsolatos palántavizsgálataim ismertetését, amelyben külön kitérek az eredmények kiértékelésére.

A tűzdeléstől a kész palántáig

Ebben a ciklusban 104-es és 73-as fekete, műanyag szaporítótálcákat alkalmaztam azonos darabszámban, kis (34 cm3) és közepes (58 cm3) sejttérfogatú cellamérettel. Ezeket bioföldkeverékkel töltöttem fel, ebbe tűzdeltem a palántákat. Növényenként 5000, egy kezelésre 840 db palánta került kihelyezésre. A teszteket két módszer (a huminsavban áztatott vetőmagokból, valamint anélkül nevelt szikleveles palánták) szerint végeztem.

A tűzdelés után a 0,05% (0,55 g/m2), a 0,075% (0,82 g/m2), a 0,1% (1,1 g/m2), a 0,125% (1,37 g/m2), a 0,15% (1,65 g/m2) dózisokkal, egyszeri beöntözéssel kezeltem az állományt. A töménységi sorrendnek megfelelően már csak lombkezelésben részesítettem a palántákat, kétszer a 4. és a 6. levelek megjelenésekor, ekkor alkalmanként a közölt dózisok felét adagoltam ki. A növények 4. lombleveles korukat követően fűtetlen légtérbe, majd szabadföldre kerültek, ahol a nevelés kései szakaszában különféle stresszvizsgálatokat folytattam. Az eredmények az 1-2. táblázat szerint alakultak.

nevelőkockába ültetett palánta
1. táblázat. Nevelőtálcákba (104-es és 73-as) tűzdelt paprikapalánták eredményei a víznyomásstressz előtt

paradicsompalánta eredmények
2. táblázat. Nevelőtálcákba (104-es és 73-as) tűzdelt paradicsompalánták eredményei a víznyomásstressz előtt

Abiotikus stresszhatások vizsgálata

A különféle abiotikus (hő- és víznyomás) stresszhatások által kiváltott tüneteket, valamint ezek károsításából származó pusztulásokat és az életképes megmaradt palánták átlagos felnevelési idejét is vizsgáltam. A kutatásban több mint 22.000 db palántával és közel 300 palántanevelő tálcával dolgoztam, ekkora darabszámnak óriási helyigénye volt. Ezért minden palántát áthelyeztem április 29-én egy tágasabb berendezésbe, fűtetlen körülmények közé. Ez volt az akklimatizációs szakasza a vizsgálatnak. Az időszakban rendkívül nagy volt a napi hőingás, nappal a fólia alatt átlagosan 30 oC feletti, éjjel 15 oC alatti minimumok voltak mérhetők, amik már számottevő hervadásos stressztüneteket okoztak a palántáknak. A nehézségeket tovább fokozta a nappali nagy meleg, ezért az akklimatizációs időszak után a növényeket szabadföldi körülmények közé helyeztem át május 10-én.

A kutatásban szakmailag fontosnak tartottam a huminsavak megismerésének a hatását kültéri viszonyok közt, a palánták kései ciklusában. A kirakást követő napokban kb. 83–90 mm csapadék hullott le, ami igen erős hidrikus stresszt okozott. A pusztulás mértékét és a felnevelési időt a nevelés legvégén mértem fel (3. táblázat).

pusztulások
3. táblázat. Stresszhatások által kiváltott pusztulások és a felnevelési idő palántáknál

Nevelőtálca-sejtméretek vizsgálata

Az utolsó vizsgálatban a nevelőtálcasejtméretek vizsgálatát végeztem. Itt különös figyelmet igényelt a paradicsom, ugyanis a paprikával szemben a paradicsom kevésbé viseli el a kisebb nevelőket. Kezelésenként figyeltem a 34 cm3 és 58 cm3 térfogatú cellákban nevelődött palánták gyökereinek a nagyságát, milyenségét, szárát és a növény esetleges tápanyaghiányát.

A többlépcsős kísérletek értékelése

Az eredmények kiértékelését számítógépes Excel program segítségével végeztem, a statisztikai analíziseket 5%-os hibahatárral kalkuláltam. A biovetőmagokból és a hibridekből származó növények megfelelő eredményt adtak, ugyanakkor a hibridek viszonylag gyorsan, a biomagok általában lassabban reagáltak egy-egy kezelésre, de nagy fejlődésbeli különbségeket nem találtam közöttük sem paprikán, sem paradicsomon.

A huminsavas kezelések kedvezően befolyásolták a növényen mért paramétereket. A magasság, illetve a növénytömeg esetében az eltérések nem hoztak szignifikáns különbségeket, ugyanakkor a kezelések között a gyökértömeg esetén már számottevő differencia mutatkozott mindkét növény esetében. A palántanevelés végére paprikánál 48%-kal, paradicsomnál 40%-kal magasabb gyökértömeget mértem a kontrollhoz képest. A kezelt palánták esetében a vigorérték (vagyis az életképesség) 12–13%-kal volt magasabb. A huminsav a gyenge növényeket oly mértékben megerősítette, hogy a palántanevelés végén jelentkező stressz okán sem romlott a palánták kondíciója. Erős, tömör, felfelé törő habitusú növények nevelődtek, növekedett a palánta piacossága.

Az abiotikus stresszkísérlet során a kezelések kb. 12–13%-ban növelték a csírázási %-ot, javították a csírázási erélyt, növelték a magvigort. Számottevően megnövekedett a szikleveles gyökerek nagysága, tömege. Hypocotyl esetében a kezelések között nem találtam nagy eltérést. Lombleveles palántáknál növekedett a magasság, a növénytömeg, valamint jelentősebb mértékben nőtt a gyökértömeg és a heti növekmény. A kezelt tálcákban nevelt növények lendületesebben növekedtek, gyorsabban fejlődtek, különösen paradicsomnál egységes szép palántaállományt értem el. A stresszor hatás ebben a szekcióban nem volt jelentős, azonban a kontrollnál a növények erőnléti állapota romlott.

A huminsavak hatását egymással is összemértem áztatásos és sima beöntözés módszer szerint. Azok a vetőmagvak, amiket áztattam és beöntöztem, jobb eredményeket értek el azokkal szemben, amik csak sima huminsavas beöntözést kaptak. A töménységek emelésével lineárisan javultak az eredmények, a legjobb értékeket általában a 0,1% és a 0,125%-os kezelések adták. Megfigyeléseim szerint az áztatásos technológia átlagosan kb. 5–15%-kal volt hatékonyabb a beöntözésesnél. Legfeltűnőbb pozitív hatást mindkét növénynél a gyökerek mérete, tömege nyújtotta, ezek mind az áztatott és az anélküli technológiákban is szignifikánsan jobb eredményt adtak a kontrollal szemben! Rendszerint azonban a legtöményebb koncentráció adta a második legkisebb értékeket, ugyanakkor a gyökérértékek viszonylag jól szerepeltek.

A huminsavak csak kis hatással voltak a hypocotyl méretére, a koncentrációk lineáris emelése többnyire csökkentette azok méretét. A növények szárrendszerének a lignifikációját segítették, erősítették, valamint hozzájárultak a vaskosabb szaporítóanyag alakulásában. Amikor az áztatás nélküli és áztatásos vetőmagokból kapott növényeket továbbneveltem, az első huminsavas kezelés után egy héttel a kezelt paprikapalánták szik- és kis lomblevelei élénkzöldebb színűvé váltak a kontrollhoz képest (1. kép).

nevelőtálcás kísérlet
1. kép. Kitűzdelt paprikapalánták a nevelőtálcás kísérletben, Sárszentmihály, 2023. április

Az előbbi eredményekhez hasonlóan a leghatékonyabbak a 0,1%, valamint 0,125%-os koncentrációk voltak. A kezelések növelték a palántamagasságot, a növény- és a gyökértömeget, valamint az átlagos heti növekedést és a vigorindexet. Viszont a gyökereknél szignifikáns a különbség! Méréseim szerint a huminsavas áztatott magokból nevelt palánták csupán 1–5%-kal adtak jobb eredményt, mint a kezelés nélküliek. A legnagyobb töménységnél kisebb mérési eredményeket észleltem, míg azonban a heti növekmény nagyfokú csökkenést, addig a gyökértömeg nagyobb növekedést produkált, a növények lombját üdezöld szín jellemezte.

Az 5. kísérlet során az átlagos palántanevelési időt, valamint a hidrikus stressz hatására bekövetkezett gyökérfulladás tünetét mértem. Az összes tálcát sorrendbe helyeztem el, ily módon jól látható különbségek voltak az egyes töménységek között, a hiányos részek az elpusztult növények helyeit mutatják (2-3. kép), és szembetűnő a két kezelés közti eltérés is (4-5. kép).

különbségek
2. kép. Nevelőtálcás kísérletek kezelései közti különbségek paprikapalántán

különbségek
3. kép. Nevelőtálcás vizsgálatok kezelései közti különbségek paradicsompalántán (fotók: a szerző saját felvételei)

stresszhatások
4–5. kép. A két kezelés közötti eltérések a hidrikus stressz hatására paradicsompalántán

A kezelési sorrendek mindkét növény esetében csökkentették a palántanevelés idejét még erős stressz fennállásánál is. A 0,125%-os, illetve a 0,15%-os kezelések adták a legrövidebb palántanevelési időt, ami átlagosan kb. 14–19%-kal volt kedvezőbb, mint a kontroll. Lineáris arányban csökkentették a stresszhatások miatti pusztulások mértékét. Paprika esetében a 0,05% kezelés még nem mutatott nagy differenciát, azonban a 0,075%-os már látványos eredményt hozott. Leghatékonyabb a 0,1%, valamint emellett a 0,125% és a 0,15% töménységeknél figyeltem meg, hogy a pusztulás mértéke nulla!

A paradicsomnál a pusztulás mértéke szintén elhanyagolható, itt azonban a palánták levelei a hidrikus stressz miatt sárgulás jelét mutatták, ugyanakkor a legmagasabb töménységnél ez nem volt megfigyelhető. Paprikánál a levelek bekanalasodtak, viszont a 0,15%-os kezelés palántáin ilyen jeleket nem láttam. Általában a két kezelési módszer (áztatással – nélküli) nem hozott nagy eltérést.

6. kísérlet

A huminsav kedvező hatást gyakorolt mindkét, különböző (34 cm3 és 58 cm3) térfogatban nevelődött palánták növekedésére (6. kép). Az átszövések szépen mutatják a kezelések közti különbségeket, a 0,1%, valamint 0,125% és a 0,15% töménységek voltak a hatékonyabbak, de a gyökerek aktivitása már a 0,075%-os töménységnél megmutatkozott. Számottevő tápanyaghiányt még a 34 cm3 térfogatú cellában nevelődött palántáknál sem érzékeltem. A kutatásom igazolta Salari, A. et al. (2022) kísérleteit.

gyökérfejlődés
6. kép. Paradicsompalánta gyökerének és a szárának fejlődése a 34 cm3 térfogatú nevelőtálcában

A kutatás tapasztalatai

A huminsav egyfajta nitrogénaktivátorként működött a palántanevelés során, és segítette a legyengült palánták növekedését, de gátolta megnyúlásukat. Ugyanakkor a számos palántánál tapasztalt nitrogén- és egyéb tápelemhiányt ellensúlyozta a huminsav, ami ún. tápanyag-szinergistaként működik, mert mérsékli a tápanyaghiányt, fiatalon tartja a növényt, de a túlnövekedést mérsékli. Megnövelte a gyenge növények vitalitását, segítette az ellenálló képességüket a palántadőléses kórokozóval szemben. Hatékony ásványianyag-beépülést eredményez különösen mikroelemek tekintetében, ami egyben gyors hatással is párosul, néhány nap alatt üdébb vagy sötétzöld leveleket eredményez. Mindezek eredményeként tömörebb és edzettebb palánta nevelhető.

Pozitívan befolyásolja a vetőmagvak csírázási, valamint életképességi százalékát, növelte a magvigort, a növekedési erélyt, a palántamagasságot, az átlagos heti gyarapodást, és minden esetben igen jelentősen befolyásolta a gyökerek méretét, nagyságát. Csökkentette a felneveléshez szükséges időt, valamint a trágyamennyiséget, ami megtakarítást eredményezett. Az erős hidrikus stresszhatásokból fakadó pusztulási százalék csökkent, sőt, bizonyos kezelések azt teljesen megakadályozták. Mérsékelték a gyökérfulladás okozta mikroelemhiány tüneteit is.

Hasonló kedvező kutatási eredményekről számolt be paprikapalántánál Qin, K. és Leskovar, D. I. (2018). A két módszer szerint elvégzett kezelések közti különbözőségek kezdetben nagyobb, később kisebb mértéket mutattak. Ez az eltérést azért következhetett be, mert a korai időszakban a növények teljes fűtést kaptak stresszhatások nélkül, később a fűtetlen környezet miatt a körülmények kedvezőtlenebbé váltak, és ez az előny mérséklődött, de mindvégig megmaradt. Ha az egész nevelési idő fűtött térben történik, feltételezhetően még jobb eredmények, érhetőek el.

gyökérfejlődés
7. kép. Paradicsompalánta gyökerének és a szárának fejlődése az 58 cm3 térfogatú nevelőtálcában

Az alkalmazott koncentrációk általában serkentették, a legtöményebb, 0,15% kezelés azonban egy időre leállította a növekedést. Hasonló megfigyelésekről számoltak be Pertuit, A. J. et al (2001), Türkmen, Önder, et al. (2004), akik szerint a magas dózis kezdetben akadályozta a növekedést. Magas dózisnál a növénytömeg és a heti növekmény alacsonyabb volt, ugyanakkor ezek a növények adták a legnagyobb gyökértömeget, vigorindexet, és csak ezeknél észleltem üdezöld színű lombot, ami jól demonstrálta a palánták életerejét. E jelenségeket még igen erős víznyomásos stressz esetén is megtartotta a növény a kontrollal szemben (8. kép).

paradicsompalánta
8. kép. Nevelőtálcában növekedett paradicsompalánta

Úgy gondolom, hogy a palántanevelésnél létjogosultsága lehet a huminsavas vetőmagkezelésnek, de beöntözéses technológiával is jó eredményeket kaphatunk. Szakmai véleményem szerint a 0,1% és a 0,125%, ill. erős hidrikus stressznél a 0,15%-os koncentráció hozhat eredményt. Palántanevelésnél 2 talajkezelést és ugyanennyi lombkezelést is javaslok, kezelésenként kb. 0,5-1 g/m2 dózisban. Kutatásom eredményei alapján minden termelőnek ajánlom a huminsavakat, mert használatukkal környezetkímélő és rentábilis módon folytatható a palántanevelés.

Köszönettel tartozom Dr. Csicsor János biokémikusnak a kutatási munkákban való támogatásokért, szakmai tanácsokért, humanista szemléletért, valamint a MezőHír szerkesztőségének, hogy cikkemet megjelentették!

SZERZŐ: NÉMETH TAMÁS NÖVÉNYORVOS-BIOLÓGUS, A PAPRIKA, PARADICSOM SPECIALISTÁJA, KUTATÓ, A VEGYSZERMENTES TERMESZTÉS KÉPVISELŐJEKONZULTÁNS: DR. CSICSOR JÁNOS BIOKÉMIKUS, A MAGYAR TŐZEGTÁRSASÁG KÉMIAI BIZOTTSÁGA ÉS A MAGYAR HUMINSAV TÁRSASÁG ELNÖKE