A földet érintő lényeges jogszabálymódosítások

Írta: Szerkesztőség - 2023 július 07.

A közelmúltban megjelent egy salátatörvény egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról (2023. évi XLIV. törvény), amelyben csaknem 50 oldalon keresztül sorolják fel számos mezőgazdaságot érintő jogszabály kisebb-nagyobb módosítását. A MAGOSZ a földforgalmi törvény, az erdőtörvény, a gazdaságátadási törvény és a családi gazdaságokról szóló törvény változásáraira hívja fel a figyelmet.

Ha egy családtag kiesik, a többieknek akkor is folytatniuk kell (fotó: Horizont Média)

Gazdaságátadás: az özvegy is átadhatja a földet

A gazdaságátadás szempontjából két lényeges elvárást fogalmazott meg a jogalkotó az átadóval szemben:

  1. A gazdaságátadónak meg kell felelnie egy életkori küszöbnek (öregségi nyugdíjkorhatár mínusz 5 év), továbbá legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára kell mezőgazdasági tevékenységet folytatnia.
  2. Az átadandó földek több mint háromnegyedének legalább 5 éve az átadó a bejegyzett használója, vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

Megeshet azonban, hogy a föld használója elhalálozik, és törvényes örököse (pl. özvegye) szeretné átadni a földet. Ekkor nála veszik figyelembe az elhunyt személy tevékenységét és földhasználatát. Az életkori küszöböt viszont az ő esetében sem lehet megkerülni.

ŐCSG: kiesik egy rokoni láncszem

Az ŐCSG tagjainak egymással hozzátartozói kapcsolatban kell állniuk vagy legalábbis a tagok valamelyikével kell hozzátartozói kapcsolatban lenniük (pl. apa – fia – meny). A jogalkotó leszögezte, hogy akkor is fennmaradhat az ŐCSG-tagság, ha egy házastárs meghal, és a hátramaradott fél valójában már nem áll rokoni kapcsolatban az ŐCSG többi tagjával (pl. apa – meny).

Erdőtörvény: használat átengedése

A föld tulajdonjogának megszerzésekor azt is vállalni kell, hogy a használatát nem engedjük át másnak. Ez alól van egy újabb mentesség. Nem minősül a használat átengedésének, ha a tulajdont szerző személy az osztatlan közös tulajdonban álló erdőnek minősülő föld használati jogosultságát a tulajdoni hányadot meghaladó mértékű többlethasználati megállapodással engedi át egy másik tulajdonostársnak.

Lásd még a témában írásunkat: Gazdaságátadás: ezek a lehetőségek és hozzá a források.