fbpx

Az MVM figyelemfelhívása a szántóföldi munka veszélyeire

Írta: MezőHír-2023/05. lapszám cikke - 2023 május 27.

Az elmúlt években az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén több esetben fordult elő baleset. Ezek során a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken mezőgazdasági erőgép vagy az általa vontatott munkagép a közcélú hálózatnak ütközött, beleakadt a vezetékrendszerbe, illetve elszakította azt.

Ezt a pár szabályt okvetlenül tudni kell

Ezek az esetek jellemzően a középfeszültségű (22 kV-os) hálózatokat érintik, de előfordul, hogy nagyfeszültségű (132 kV-os) hálózati oszlop érintett az eseményben. Ezek közül kiemelkedik egy Szentesen bekövetkezett ütközés, ahol egy 132 kV-os nagyfeszültségű oszlopot úgy döntött ki egy éjszaka munkát végző erőgép, hogy az a közelben húzódó 22 kV-os hálózatot is megrongálta. Az eset szerencsés kimenetelének köszönhetően személyi sérülés nem történt, annak ellenére, hogy az oszlop a munkagépre dőlt.

A tavasz közeledtével a mezőgazdasági munkák is megkezdődnek. Az MVM ezúton szeretné tájékoztatni a mezőgazdasági termelőket, illetve vállalkozókat a villamos hálózatok közelében folytatott mezőgazdasági munkák veszélyeire az alapvető szabályok ismertetésével, a gazdálkodóktól a lehető legnagyobb körültekintésüket kérve a hasonló esetek megelőzésében.

Az alapvető szabályok:

  • A vezetékek megközelítése TILOS és életveszélyes!
  • A villamos hálózatokat minden esetben feszültség alatt állónak kell tekinteni.

Ez különösen kritikus akkor, amikor egy ütközés során a vezeték tartóoszlopa vagy maga a vezetékrendszer a munkát végző mezőgazdasági géppel kerül fémes kapcsolatba. A helyzetet minden esetben úgy kell kezelni, hogy a vezetékrendszer feszültség alatt van! Amikor a vezeték és munkagép érintkezése sajnálatos módon mégis bekövetkezik, akkor a munkagép elhagyása során fokozott körültekintés szükséges! A munkagépen keresztül ilyenkor áram folyik a talaj felé, amely a talajban (a munkagépet egy kör középpontjaként értelmezve) sugárirányban szétterjed.

John Deere

Jobb megvárni a segítséget, vagy megfelelően „szökni” a gép közeléből

Emiatt a munkagép elhagyása során a gépről lelépve, de azt még fogva, majd attól normál léptekkel távolodva a gép és a gépkezelő, valamint annak lábnyomai közötti távolságon kialakuló úgynevezett lépésfeszültség hatására a gépkezelő lábain keresztül egy áramkör alakul ki, amely a gépkezelő áramütéses balesetét idézi elő.

Emiatt a munkagépet talajérintés előtt mindenképpen el kell engedni, majd a gépet páros lábbal ugrálva (vagy egymás mellé helyezett lábfejekkel lépdelve) kell elhagyni, legalább 15-20 m-es távolság eléréséig. Fontos megjegyezni, hogy munkagép megközelítése ugyanilyen veszélyekkel jár!

Amennyiben a vezetékkel érintkezve a munkagép nem gyullad ki, a legbiztonságosabb a munkagépben megvárni, míg a segítség megérkezik, és megtörténik a vezetékrendszer feszültségmentesítése!

A fentiek miatt a megelőzésre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni! Munkavégzés előtt hasznos lehet a területet előzetesen megtekinteni, bejárni. Célszerű ellenőrizni, hogy a területen meglévő adottságok (oszlopok helye, vezetékmagasságok) mennyiben idéznek elő munkabiztonsági kockázatot. Egy a megszokottól nagyobb fizikai méretekkel rendelkező (vagy új) munkagép, nem biztos, hogy illeszkedik a vezetékek belógási adottságaihoz, attól függetlenül, hogy utóbbi szabványos. Fontos lehet az oszlopok GPS-es sorvezetőkbe betáplált koordinátáinak és fizikai kiterjedését megadó adatainak ellenőrzése.

Ezek a szabályok is kötelezőekés fontosak!

Sok esetben a vezetékek alatti területet előszeretettel alkalmazzák rakodóhelyként, vagy valamilyen termény, illetve takarmány tárolására. Ez szintén fokozottan veszélyes, továbbá a vezeték biztonsági övezetén belül emelőgépes tevékenységet folytatni TILOS a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM-rendelet 10.§ (1) bekezdés rendelkezései szerint! Rakodás közben a vezeték és az emelőgép távolsága annyira lecsökkenhet, ami már nagymértékben fokozza a balesetvédelmi kockázatokat (áthúzás, illetve véletlen érintés). A tárolt anyagok (pl. szalmabálák) magassága szintén elérhet olyan kritikus szintet, amely már nem biztonságos az ottani munkavégzésben résztvevők számára, ha valamilyen tevékenység (pl. takarás) céljából a tárolt anyagok tetején kell hogy tartózkodjanak. Az ilyen tárolási módok a tűzesetek kialakulásának veszélyeit is nagymértékben fokozzák a vezeték közelsége, valamint a villámcsapások nagyobb kockázata miatt.

A hivatkozott NGM-rendelet 13. § (3) c) pontja alapján a föld feletti vezeték biztonsági övezetében csak a villamos berendezés üzemben tartójának előzetes hozzájárulásával közlekedhet, illetve végezhet munkát a 4,5 méternél magasabb jármű vagy rakomány. A jármű legkiállóbb része az oszlopot, annak kikötését, ezek alapozását úgy közelítheti meg, hogy azokban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg sem vízszintesen, sem függőlegesen jobban, mint:

a) 500 kV névleges feszültségszint felett 7 méter,

b) 300 kV felett, 500 kV névlegesfeszültségszintig 4 méter,

c) 35 kV felett, 300 kV névlegesfeszültségszintig 3 méter,

d) 1 kV felett, 35 kV névleges feszültségszintig 2 méter,

e) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintig 1 méter.

A jelzett hozzájárulás (szakfelügyelet) beszerzése érdekében az alábbi elérhetőségeken javasoljuk felvenni a társasággal a kapcsolatot:

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén (Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén) a +36-1/474-9999 telefonszám 2.3.6-os mellékén.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén (Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Békés vármegye területén, valamint Pest vármegye déli részén) a +36-62/565-600-as telefonszám 1-es mellékén.

A fenti tájékoztatás általánosságban vázol fel lehetséges helyzeteket, így a konkrét ügyek mérlegelése eltérhet a leírtaktól. Bízunk benne, hogy fenti információk átadásával sikerül a baleseteket megelőzni!

SZERZŐ: NAK/MÁTYUS KORNÉL