fbpx

Kalászosok vetőmag-előkészítése, csávázása, ezek műszaki eszközei

Írta: MezőHír-2022/10. lapszám cikke - 2022 október 20.

Hazánkban a vetőmagtermesztésnek és -feldolgozásnak, vetőmag-előkészítésnek nagy hagyományai vannak. Szakirodalmi adatok alapján évenként az első 10 vetőmagtermelő ország közé tartozunk. Az összes termesztett vetőmag mintegy 33%-a exportra kerül. A vetőmagtermesztést és -forgalmazást a 48/2004. (IV. 21.) FVM-, A szántóföldi növényfajok vetőmagjainak előállításáról és forgalomba hozataláról és az azt módosító 24/2019. (V. 31.) AM-rendelet szabályozza.

Vetőmag-előállítás

A vetőmag-előállítás széles skálán mozog, és termeltetés alapján, korszerű vetőmagüzemekben történik. A vetőmagüzemek fejlesztését a mezőgazdasági kormányzat jelenleg is támogatja, az éppen futó VP 2-4.1.7.21 projekttel. A vetőmagüzemek a technológiai vonalat, műszaki megoldásokat tekintve nagy hasonlóságot mutatnak, eltérések a műszaki berendezések, létesítmények nagyságrendjében, a műszaki eszközök teljesítményében és a technológia kapacitásában találhatók. Ez azt jelenti, hogy a kis kapacitású, akár családi vállalkozású vetőmagüzemek, a nagy mezőgazdasági vállalkozók, illetve az önálló vetőmag-feldolgozó és -forgalmazó üzemek egyaránt eredményesen prosperálhatnak. Mindezek mellett a gazdálkodók vagy gazdák a fémzárolt vetőmagok mellett a saját termesztésükből fogott – tisztított, csávázott, csíraképességre vizsgált – magot is felhasználhatják. A fémzárolt és a saját fogott mag aránya, vagyis a felújítási arány javasolt mértéke 40-50% körüli.

A vetőmagüzembe külföldi (pl. Cimbria, Bayer, Petkus stb.) és hazai (Hetech, Farmgép, Pannon Agri stb.) gyártók technológiai vonalainak műszaki eszközei, gépei vannak beépítve (1. ábra).

 Toklászoló működési vázlata
1. ábra. Toklászoló működési vázlata

A kalászosok vetőmag-előkészítési vonala egyszerűbb, az anyag a fogadógaratból, különböző konstrukciójú felhordók segítségével a toklászolóba kerül. A toklászolóban a betöltőnyíláson befolyó magról (pl. őszi árpa) a toklászokat és a pelyvát a vízszintes tengelyre fűzött verőujjak leválasztják, és a tolózár szabályozású kifolyónyíláson keresztül, gumilapátos rédlerek segítségével a tisztító síkrostára kerül az anyag (1. kép).

Nagy teljesítményű gépekből összeállított vetőmagüzemi gépsor
1. kép. Nagy teljesítményű gépekből összeállított vetőmagüzemi gépsor

A vetőmag-előkészítő vonalban alkalmazott síkrosták működő szerkezeti részei, a zárt rostaszekrénybe épített, különböző átejtőfelületű, lyukméretű, illetve alakú rög- és porrosta szekciójú, alternáló- vagy körmozgást végző rosta végzi a leválasztást. A síkrosta szöge állítható, a vetőmagüzemi finomtisztítási igények kielégítésére. A síkrosták alternáló vagy excenteres rázómozgása hatékonyan választja szét a szemet a szennyeződéstől. A síkrostáknál a hatékony légáram is segíti a könnyű, de azonos méretű szennyeződések eltávolítását. A légáramot biztosító rendszer lehet normál vagy recirkulációs rendszer. A bevezetett anyag a rögrostára kerül, itt kiválasztásra kerülnek a gabonaszemeknél nagyobb méretű szennyeződések, a szemrostán pedig a kisebb szennyezőanyagok hullanak ki. A tisztított mag a légcsatornába kerül, ahol ventilátor által képzett vákuum választja ki a könnyebb szennyeződést, és juttatja a leválasztó ciklonba. A rostákból egymás fölött több is elhelyezhető. A technológiai sorba párhuzamosan több síkrosta is beépíthető (2. kép).

A vetőmagüzemek technológiai sorába az első sorban előtisztításra hengerrosták is beépítésre kerülhetnek (3. kép).

Előtisztításra beépített hengerrosta
3. kép. Előtisztításra beépített hengerrosta

A hengerrosták zárt rostaszekrénybe csapágyazott, vízszintes tengelyű perforált hengerekből állnak. A tisztítás hatékonyságát és az anyag mozgását a beépített ventilátor szívó légárama segíti. A villanymotorral meghajtott, bolygó mozgást végző hengerekbe az anyag a forgócellás adagolón keresztül jut be. A különböző lyukméretű perforációval kialakított hengerek a saját és a közös tengelyük körül is forognak, így alakul ki a bolygó mozgás. A különböző méretfrakciót, a rögöket és a szemet a különböző lyukméretű henger választja szét. A tisztított szemet a ventilátor szívó légárama szállítja, és a további könnyű szennyeződéseket és port ciklon választja le. Az előtisztított anyag a hengerrosta alján távozik.

Triőrök és szelektorok

A vetőmagüzemben a magok alak és hosszúság szerinti szétválasztására triőröket építenek a folyamatba. A triőr hengerpalástjában a magvak forgás közben leesnek, és egy bizonyos elfordulás után a hosszabb magvak kiesnek, és visszajutnak a henger aljába. A rövidebb, tört magvak feljebb esnek ki, és gyűjtővályúval elkülöníthetők. A triőrhengerek átmérője 400–800 mm. A triőrök különböző fordulatszámmal üzemeltethetők, és különböző hajtószögű beépítésűek. A síkrosták mellé – az áteresztőképességük összehangolására – gyakran kettő triőrt építenek be (4. kép).

A síkrostát követő beépített triőr
4. kép. A síkrostát követő beépített triőr

A fajsúly szerinti szétválasztást a különböző konstrukciójú szelektorok végzik (5. kép).

A vetőmagüzemi sorba beépített szelektor
5. kép. A vetőmagüzemi sorba beépített szelektor

A szétválasztás a kereszt- és hosszirányba lejtő, szitaszövettel bevont rázóasztalokon történik. Az anyagot a rázóasztal felső sarkán vezetik be. A szitaszövettel bevont rázóasztal alá légáramot vezetnek. Ez lehet vízszintes, ferde vagy függőleges irányú. A légáram hatására a magréteg fluid állapotba kerül. Az eltérő tömeg okozta különböző súrlódás miatt a nagyobb tömegű magvak felfelé, a kisebb tömegű magvak lefelé mozognak, illetve válnak szét. A termény tulajdonságaihoz igazodva a rázóasztal paraméterei – lejtőszög, lökethossz, frekvenciasebesség – állíthatók, illetve különböző lyukméretű szitaszövet építhető be.

Vetőmag-előkészítés

A vetőmag-előkészítés egyik legfontosabb munkaművelete a csávázás. A csávázás a különböző hatású kontakt vagy felszívódó hatású csávázószereknek – különböző technológiával – a vetőmagra történő juttatása, a vetéskor és a vetést követően ad védelmet a kikelt növényeket károsító károkozók ellen. A különböző hatóanyagot tartalmazó csávázószerek – a károsító rovarok, a gombafertőzések elleni védelem mellett – a tápanyagfelvételt is segítik. A nemesítő- és vetőmagtermesztő cégek szintén nagy jelentőséget tulajdonítanak a csávázásnak. A Corteva Agriscience például létrehozta a Vetőmagcsávázó Technológiai Központot, mely a saját kutatási és technológiai feladatai mellett lehetőséget biztosít a partnereinek tesztelési és vetőmagcsávázási szolgáltatásuk bővítésére, minőségjavításukra.

A csávázás fontosságát az is alátámasztja, hogy a vetőmagüzemek nevesebb külföldi és hazai gyártóinak a technológiai gépsoraiban szerepelnek a magas színvonalú PC-konfigurációval vezérelt beépített csávázógép-konstrukciók. Mindezek mellett a csávázógéppiacon akár hazai gyártásból is telepíthetők, illetve a mobil csávázógépek is jelen vannak.

A csávázógépek, konstrukciós kialakításukat tekintve, telepíthetők: ezek hagyományos dobos, kombinált félszinkron, mobil félszinkron és beépített gépek lehetnek.

A legegyszerűbb konstrukciós megoldás a fekvődobos berendezés. Ezek a gépek telepíthető kivitelűek. A váz-, illetve tartószerkezetre van építve az elektromos meghajtómotor, a hajtásátvitel, magtartály, elektronikusan vezérelt mérleg, magfelhordó, adagoló, keverődob, csávázófolyadék-adagoló, kitároló, zsákoló. A folyamatsorban a felhordó által a magtartályba szállított anyag az elektromos mérleggel vezérelt adagolón keresztül a fogadóba jut, ahol megtörténik a keverés, illetve a csávázás. A kitárolás során a csávázott anyag surrantón keresztül jut a zsákolóra.

A kombinált csávázási elven működő telepíthető gépek kerekeken gördülő vázkeretbe vannak építve. A vázkeret tartóira van építve a meghajtó elektromotor a vezérlőegységgel, valamint a hajtásátvitellel, a magtartály, a csávázótartály, réses adagoló, szórótányér, tárcsás cseppképző, keverőcsiga, csigás kitároló zsákolóval és külön meghajtó villanymotorral. A csávázási folyamat során a magtartályban elhelyezett szintérzékelők hangolják össze – a programnak megfelelően – a mag- és a csávázószer adagolását. A tartályból a mag résállítású szabályzón keresztül jut a szórótányérra. A szórótányér által keltett magfüggönyre szóródik egyenletesen a csávázószer. A tárcsás cseppképző egyenletes fedettséget biztosít, és a keverőcsiga homogenizálja a csávázott anyagot. A csávázott anyag ürítése a berendezés alá épített, villanymotorral hajtott csigával a zsákolófejen keresztül történik (2. ábra – 6. kép).

A kombinált csávázás működési vázlata
2. ábra. A kombinált csávázás működési vázlata
A kombinált csávázásra alkalmas gépkonstrukció
6. kép. A kombinált csávázásra alkalmas gépkonstrukció

A berendezés mobil változata villanymotorral meghajtott járószerkezetre van építve. Ennél a konstrukciónál a gépre elöl jobb és bal menetemelkedésű, középre hordó terményfelszedő csiga van felszerelve. A terményfelszedő csiga a terményhalmazban – a hajtott járószerkezet révén – előrehaladva felszedi a szemeket. A vele összeépített felhordócsiga a magtartályba szállítja az anyagot. A gép egyéb telepítése az előzőekhez hasonló, azzal kibővítve, hogy a gép elektromos járószerkezetét a magtartályban elhelyezett szintérzékelő működteti. A túltöltés megakadályozására a felesleges magmennyiség levezetőcsövön keresztül jut vissza a halmazba. A berendezésre porleválasztó rendszer van építve. A szívóventilátor légáramából a por a portartályba jut (7. kép).

Mobil csávázógép, működés közben
7. kép. Mobil csávázógép, működés közben

A gép szerkezeti részeinek működését az elektromos kapcsolószekrénybe épített, programozott elektromos vezérlőegység hangolja össze. A berendezés kihordócsigájára zsákolófej építhető.

Tisztítás után

A vetőmagüzemek tisztítósoráról a megtisztított vetőmag további kezelésre – az előzőekhez hasonló elven működő, kombinált csávázási eljárást alkalmazó – csávázógépre jut az anyag. Ezek a stabilan beépített gépek egybeépített, zárt, tömbösített konstrukciók. Működési elvüket a 3. ábra szemlélteti.

Kombinált számítógép PLC-vezérlésű csávázó működési vázlata
3. ábra. Kombinált számítógép PLC-vezérlésű csávázó működési vázlata

A megtisztított csávázandó vetőmag a beépített, programozott adagmérlegről kerül a magtartályba, illetve a keverődobba, ahol a keverő-röpítő felgyorsítja az anyagot, ami a dob palástjára, illetve középre pattan, és a por alakú és nedves porlasztott csávázószerrel keveredik az anyag másodlagosan a keverőtérben. Ezután az anyag kilép a zsákoló- és mérlegelőrendszeren keresztül. Az ezen az elven működő és ilyen konstrukciójú csávázógépek folyamatosan üzemeltethetők az automatizált vetőmagüzemi gépsorban. A rendszer, PLC-vezérlése révén, egyaránt alkalmas filmbevonatolásra, inkrusztálásra, illetve pelletálásra (8. kép).

Vetőmagüzemi vonal beépített csávázógéppel
8. kép. Vetőmagüzemi vonal beépített csávázógéppel

Az ismertetőben leírt működési elvek és konstrukciós megoldások a hazai géppiacon az egészen kis üzemméretű gazdálkodók vetőmag-előkészítési munkáitól a nagy teljesítményű és nagy kapacitású vetőmagüzemekig egyaránt megtalálhatók, valamint elérhetők a gyakorlat számára.

SZERZŐ: DR. KELEMEN ZSOLT MŰSZAKI SZAKÉRTŐ – GÖDÖLLŐ