fbpx

Környezet- és klímatudatos mezőgazdaság – AÖP

Írta: Barna Ferenc - 2022 augusztus 08.

A környezet- és klímatudatos gazdálkodási gyakorlatok alkalmazása fontos eszköze a modern mezőgazdasági termelésnek, melynek alapfeltétele, hogy adaptáljuk a környezeti feltételekhez. Az Agrárminisztérium kiadta tájékoztatóját az Agro-ökológiai Program (AÖP) tárgyában, melynek szerves elemei a biodiverzitás, talajok állapot javítása, a vízháztartás átalakítása vagy éppen a fenntarthatóbb növényvédőszer-használat.

Mezőgazdasági munka a földeken
Fontos szempont a talajállapot javítása, a nedvesség megtartása (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Kötelező szabályok helyett nagyobb hangsúly az önkéntes és ösztönző jellegű programokra

Az Agrárminisztérium a környezet- és klímatudatos mezőgazdaság fejlesztésének folyamatában ezt úgy fordíthatja gyakorlattá, hogy a kötelező és korlátozó szabályok helyett még több hangsúlyt fektet az önkéntes és ösztönző jellegű programokra. A 2023-ban a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében induló Agro-ökológiai Program (AÖP) ilyen ösztönző támogatási forma, amely egy zöldítés-szerűen működő, tartalmában az agrár-környezetgazdálkodási támogatási formához (AKG) hasonló, önkéntes vállalásokon alapuló, egyéves támogatás.

A jelenlegi tervek szerint a nyári végi és őszi munkák megkezdése előtt részletesen ismerteti a szaktárca az AÖP tartalmának azt a változatát, amely az Európai Bizottsággal folytatott kétoldalú egyeztetések alapján előreláthatóan a magyar Stratégiai Tervben is szerepelni fog. Ebben olyan választható előírások kerülnek meghatározásra, melyek a gazdálkodók számára már részben ismertek, érthetőek, ugyanakkor környezeti szempontból is hasznosak.

Annak érdekében, hogy a gazdálkodók többsége megtalálja a számára legkedvezőbb lehetőséget, hasznosítási módonként határozzák meg a választható előírásokat. Ezek a mezőgazdasági gyakorlatok a talaj- és vízvédelemre, a biológiai sokféleség védelmére, valamint az éghajlatváltozás mérséklésére fókuszálnak. A választható gyakorlatok tételes listáját a kormányzati portálon megtekinthető.

Kalászos
Fenntartható gazdálkodást kell kialakítani az adott körülményekhez adaptálva (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A gazdáknak nyilatkozni kell

A 2023. évi egységes kérelemben külön kell majd nyilatkozni arról, hogy az adott évben részt kíván-e venni a termelő az AÖP-ben. Tehát minden évben szabadon dönt a gazdálkodó a csatlakozási szándékáról, így gyakorlatilag egyéves kötelezettségvállalásról van szó.

Érdemes az agrártermelőknek tanulmányozni a gyakorlatok listáját, mérlegelve azt, hogy az egyes művelési ágakban (szántó, állandó gyep, ültetvény) mely elemeket képesek megvalósítani, illetve melyek vonatkozásában tartják ezt érdemesnek megtenni. A választható gyakorlatok túlnyomó többsége nincs átfedésben az AKG-val, így a gazdálkodók mindkét programban részt tudnak venni.

Aki részt kíván venni az AÖP-ben, annak minden művelési ágban legalább két pontnak megfelelő értékű gyakorlatot kell választania. Ha például egyaránt művel szántót, állandó gyepet és ültetvényt, akkor összesen legalább hat pontot kell gyűjtenie. Ha ezeket a vállalt gyakorlatokat sikeresen teljesíti, akkor a teljes gazdasága minden egyes hektárja után megkapja a támogatást, kivéve azokat, amelyek a mentesülési küszöb alatt vannak és nem választottak azokra gyakorlatot.

A támogatás hektáronkénti összege

Minden évben attól függ a támogatás mértéke, hogy hány hektár jogos igénylést állapít meg a kifizető ügynökség, azaz a Magyar Államkincstár. Amennyiben 2,5 millió hektár termőterület venne majd részt a programban, az hektáronként 80,85 eurót jelentene. A 80,85 euró/hektár egy hányados – méghozzá a 202,125 millió eurós éves AÖP-keretösszeg, valamint a 2,5 millió hektár hányadosa (a hányados értéke tehát fordított arányban változik a részt vevő hektárok számával, de nem csökkenhet 60,64 euró/ha alá és nem emelkedhet 121,28 euró/ha fölé).

Az AÖP keretösszege Magyarország teljes évi közvetlen támogatási keretének 15 százaléka. Ez utóbbi azért is lényeges, mert az uniós jog alapján az AÖP forráskeretét ugyanabból a pénzügyi keretből kell képezni, amiből az alaptámogatást, a termeléshez kötött támogatásokat, vagy éppen a fiatal gazdák területalapú többlettámogatását finanszírozzuk. Aki tehát nem lép be az AÖP-be, az valójában lemond a közvetlen támogatások egy részéről.

Talajművelés
Művelési áganként kettő gyakorlatot kell választani (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Az egységes gyakorlat kialakítása és a közérthetőség érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Magyar Államkincstárral közösen az Agrárminisztérium kézikönyvet készít a gazdálkodók, illetve tanácsadóik számára.

A konkrét, hivatkozható hazai jogi szabályozás Magyarország KAP Stratégiai Tervének Európai Bizottság általi elfogadását követően jelenik meg, ami az AÖP végrehajtását jogszerűen és egyértelműen rögzíti majd.

Forrás: AM Sajtóiroda