fbpx

Szaktanácsadók, közeledik a beszámolók beadási ideje!

Írta: Gönczi Krisztina - 2022 január 19.

Egy új rendelet összegzi, miként lehet szaktanácsadóvá válni és a nyilvános névjegyzékben maradni. Sok újdonságot nem tartalmaz, uniós jogharmonizációs célokat szolgál.

vetés, emberek
A vetés minőségén is lehet javítani (fotó: Horizont Média)

Szaktanácsadóvá válni

Az agrárpályázatok előírhatják, hogy a beszerzett gép vagy a megcélzott új technológia hatékony működtetését szaktanácsadónak kell segítenie. Ilyen volt legutóbb a digitális átállást segítő kiírás is, ami kétszeres túligényléssel zárult. Szaktanácsadókra tehát óriási az igény. A most megjelent 1/2022. (I. 14.) AM rendelet jogharmonizációs célból összegzi a szaktanácsadói tevékenységet.

A szaktanácsadói tevékenység folytatására irányuló bejelentést az Agrárkamarának kell benyújtani. A megjelölt szakterületen igazolni kell a szakmai végzettséget, valamint

  • erdőgazdálkodási technikus esetén a mentor nyilatkozatát a mentorálásról,
  • növényvédelem szakterület esetén a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában való tagságot,
  • állategészségügy esetén a Magyar Állatorvosi Kamarában való tagságot
  • erdészeti szakszemélyzet esetén a jogosult erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékszámot és igazolványszámot.

Az Agrárkamara ellenőrzi az adatokat, majd a bejegyzést követően közzéteszi ezeket a szaktanácsadói névjegyzékben, és kiállítja a szaktanácsadói igazolványt a jogosult részére.

Kötelező képzések, beszámolók

A szaktanácsadó legkésőbb a szaktanácsadói tevékenység bejelentését követő naptári év végéig szaktanácsadói alapképzésen vesz részt, és alapvizsgát tesz. Az alapképzés témakörei:

  • a szaktanácsadás alapjai, módszertana,
  • az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadás rendszere, gyakorlata,
  • a szaktanácsadói tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek ismerete és
  • a digitális technológia alapjai, alkalmazása a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben.

Az, aki korábbi tanulmányai vagy munkája során a fenti képzésekben már részesült, és ezt igazolni tudja, mentesül az adott témakör képzési kötelezettsége alól. Ezen felül a szaktanácsadó évente köteles a tématerületéhez kapcsolódó képzés elvégzésére, amelyet tíz kreditpont megszerzésével teljesít. Ezek lehetnek az Agrárkamara által akkreditált képzések, de szakmai rendezvények is.

A szaktanácsadónak az Agrárkamara honlapján közzétett nyomtatvány alapján éves beszámolót kell írnia tevékenységéről, és azt február 15-ig beadni. A beszámolóban a szakterületen belül végzett tevékenységet kell bemutatni, idetartoznak a szakmai konferencián tartott előadások, publikációk, a szaktanácsadó honlapján keresztül végzett információs tevékenység és a szakmai díjak is. A szaktanácsadók értékelését az Agrárkamara alapvetően ez alapján végzi el minden évben.

Lásd a részleteket itt.

Összeállította: Gönczi Krisztina