Bezárás

Vállalni kell a földhasználatot a megajándékozottnak

Írta: Barna Ferenc - 2022 január 06.

Aki termőföldet kapott ajándékba, vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének – olvasható ki a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés hatósági jóváhagyásának követelményeiből.

 

Termőföld
Változtak az ajándékozási szabályok mezőgazdasági terület esetén (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Az ajándékozott félnek eddig nem volt ilyen kötelezettségvállalása

2021. december 22. napján megjelent törvénymódosítás érintette A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt is (a várható jogváltozásra korábban portálunk felhívta a figyelmet).

A módosított jogszabályi előírás értelmében 2022. január 1. napjától – a korábbi gyakorlattól eltérően – az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell kontroll és jóváhagyás céljából megküldeni. (ide belső linként ezt a cikket kérem szépen: https://r3.minicrm.hu/41073/#Project-26/32756)

A szerződés tartalmi és alaki kellékei követelményeinek történő megfelelést vizsgálja a hatóság, 15 napon belül dönt annak jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről.

A szerződés tartalmi követelményeiben kapott helyett az alábbi kötelező elem:

„A szerző félnek nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a Földforgalmi törvényben meghatározott személyi feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja.”

Mivel ez az ajándékozási szerződésre is vonatkozik, a 2021. végéig fent nem álló kötelezettség az idei évtől már az ajándékozottat is terheli.

Ugyanígy vonatkozik ez arra is, aki földet vásárolt, majd 5 éven belül elajándékozza azt a közeli hozzátartozójának, akkor az ajándékozott félnek vállalnia kell, hogy a földet az 5 éves időtartamból még hátralévő ideig más célra nem hasznosítja majd (természetesen a törvényi kivételeken túl).

Természetesen ezen a feltételek a közeli hozzátartozó számára történő adásvételre is alkalmazandók.

 

repce, pipacs
A föld maradjon termőföld, még ha ajándék is (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Termőföld fogalma

Az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Ide tartozik az olyan művelés alól kivont földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve és a felsorolt valamelyik célra hasznosítják. Természetesen nem értendő e kategóriába a földrészleten bármilyen célra létesített épületet;

 

Alapesetben mentes az ajándékozási illeték alól (NAV 2022-es előírása szerint)

A termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek, őstermelők családi gazdasága tagjának minősülő földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként, továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzésével és annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés illetékmentes.

A gazdaságátadási támogatással kapcsolatos mentességi jogosultságot a megajándékozottnak kell igazolnia.

 

Forrás: NAV, Kormányablak
Összeállította: Barna Ferenc