fbpx

Többet költenének és fiatalítanának is a gazdaságok vezetői

Írta: Mezőhír - Hirdetés - 2021 október 26.

Az elmúlt tíz évben nem mértünk még ilyen nagy arányú gazdaságátadási szándékot, de a beruházási hajlandóság szintje is öt éve haladta meg legutóbb az ideit.

 

 

Az AgroStratéga 2021-ben már tizedik alkalommal végezte el azt a felmérést, melynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési és döntési szokásaival, preferenciáival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmaz.

A friss kutatási jelentés szerkezete hasonló az előző években már megszokotthoz, de az állandó kérdések mellé időnként bekerülnek újak is. Így nemcsak a korábbi adatokban történt változások követhetők nyomon, hanem az éppen aktuális kérdésekre is választ kapunk az érintettektől. A koronavírus-járvány például csak minden kilencedik gazdaságot érintette közvetlenül, szemben a termelési költségek növekedésével, amit tízből hat válaszadó emelt ki a gazdálkodást hátráltató tényezők közül. A kedvezőtlen időjárás – teljesen érthető módon – pedig még ennél is nagyobb arányban jelent meg a válaszok között.

A felmérés eredményeiből kiderül, hogy a gazdaságvezetők szakmai információszerzési és döntési szokásai, preferenciái hogyan változtak az elmúlt egy év alatt, és ezek az adatok hogyan illeszkednek az utóbbi évtized adatsorába. Ebből pedig akár a jövőbeni változás irányára és ütemére is következtetni tudunk. Kirajzolódnak a trendek, feltárul a jövőkép. Érdemes belepillantani.

 

Agrostratéga adatok

 

Agrostratéga adatok

 

A felmérés válaszadóinak 16%-a gazdasági szervezetet képvisel (társas vállalkozás és nonprofit szervezet), 14%-a egyéni vállalkozó, 70%-a pedig gazdálkodó (őstermelő és őstermelők családi gazdasága).

A kutatás 82–88%-ban az alapanyag-, gép- és alkatrészbeszerzésben, továbbá az értékesítésben és pénzügyekben döntéshozó; valamint 10–14%-ban a döntést befolyásoló személyeket érte el. A válaszadók mindegyike döntéshozó vagy döntésbefolyásoló legalább egy szakterületen.

A mintában kizárólag a hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ők a kutatás célcsoportja. Az adószám nélküli őstermelők, az önellátásra termelők és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az értékeléskor. Így a minta nem a teljes agráriumról ad képet, hanem a mezőgazdaságilag hasznosított terület döntő hányadát művelő és egységes agrártámogatási kérelmet benyújtó gazdaságokat reprezentálja. A minta nagysága 1350 fő. A piackutatás országosan reprezentatív.

Az országos felmérésnek idén is szakmai partnere volt az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége), a FRUITVEB (Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács), a GOSZ (Gabonatermesztők Országos Szövetsége) és a MÁSZ (Magyar Állattenyésztők Szövetsége). E négy szakmai szervezet mellett a HARDI, a NUFARM, a RAPOOL és a SAATEN-UNION is támogatta kezdeményezésünket.

Köszönjük a kutatás kérdőívét kitöltőknek, hogy időt szántak rá és válaszaikkal támogatták a felmérés sikerét. Szakmai partnereinknek, támogatóinknak és a média képviselőinek pedig köszönjük, hogy a kutatás meghívójának célba juttatásával segítették munkánkat.

 

Agrostratéga adatok

Az országos felmérés eredményeit bemutató kiadvány letölthető a képre vagy ide kattintva.

Pólya Árpád – Varanka Mariann

AgroStratéga