A bérleti díj a 2016-ban szerzett földeken is módosítható

Írta: Gönczi Krisztina - 2021 augusztus 18.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) álláspontja szerint a Kúria jogegységi határozata értelmében felülvizsgálhatók a „Földet a gazdáknak” programmal érintett területek haszonbérleti szerződéseinek díjai.

 

zalai táj
Mindenkire egyformán érvényes a jog (fotó: Horizont Média)

 

A NAK álláspontja szerint a Kúria idén júliusban kiadott jogegységi határozata értelmében azon földműveseknek is lehetőségük van a haszonbérleti díj módosítására – valamint ehhez kapcsolódóan végső soron a haszonbérleti szerződés esetleges felmondására –, akik a „Földet a gazdáknak!” program keretében 2016. január 6-án vagy azt követően úgy szereztek földet, hogy a földön a régi Ptk. hatálya alatt született haszonbérleti szerződés van életben.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) tartalmazza a haszonbérleti díj módosításának szabályait. A jogegységi határozat értelmében a haszonbérleti díj módosításának a lehetősége nem csak a haszonbérleti díj felülvizsgálatát biztosító rendelkezés 2016. január 6-i bevezetését követően létrejött haszonbérleti szerződésekre érvényes, hanem azon régebbi haszonbérleti szerződésekre is, amelyek 2016. január 6-án vagy azt követően jogszabály rendelkezése alapján szálltak át másra.

 

Ez a cikk is érdekelheti: Gazdatervek: így látják az idei évet az egyes ágazatokban.

 

A fentiekben kifejtett álláspont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jogértelmezését tükrözi.

Forrás: nak.hu.