Erdőgazdák, támogatható a lékkerítés létesítése is!

Írta: Szerkesztőség - 2021 február 16.

Folyóméterenként 1700-2800 forint támogatást lehet kérni kerítéslétesítésre az erdőgazdálkodás támogatási kiíráshoz kapcsolódóan. A pályázati kiírás ennek megfelelően módosult.

 

vadkar vadkerites

 

A palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint ismét módosult a VP4.-15.1.1.-17 kódszámú, „Erdő – környezetvédelmi kifizetések” című felhívás dokumentációja – áll a nak.hu oldalán. A pályázati felhívásban megjelent egy új választható, önállóan nem támogatható tevékenység, amelyre a jogcím keretein belül támogatás igényelhető, ez a vadkárelhárítási célból épített lékkerítés, 10 fokot meghaladó lejtésű területen. A lékkerítés az újulat védelmét szolgáló, legalább 1,6 méter magasságú, telepített, vagy mobil kerítés.

 

Az új tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi előírások élnek:

  • Örökerdő gazdálkodás esetén, amennyiben az első kifizetési igénylés benyújtását követően létesül a lékkerítés, a soron következő kifizetési igényléshez mellékelni kell a megvalósítás pontos helyét és méretét alátámasztó mérési jegyzőkönyvet.
  • A lékkerítés műszaki leírásait a felhívás 6. számú melléklete tartalmazza.
  • Változik a kiegészítő, szükség szerint választható létesítmények támogatási összege: kerítés, lékkerítés esetén: egyszeri alkalommal 7,8 eurónak megfelelő forint/folyóméter, de legfeljebb 1560 eurónak megfelelő forint/ha; villanypásztor esetén egyszeri alkalommal 4,8 eurónak megfelelő forint/folyóméter, de legfeljebb 518 eurónak megfelelő forint/ha; padka, magfogó rőzsefonat, fatörzs 10 fok feletti lejtés esetén egyszeri alkalommal 15,6 eurónak megfelelő forint/100 folyóméter, de legfeljebb 749 eurónak megfelelő forint/ha.
  • A Jogkövetkezmények/„A” Örökerdő gazdálkodás fejezet kiegészült a lékkerítésekkel kapcsolatos előírások nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekkel.
  • A képzési kötelezettség teljesítésére adott határidő egy évvel kitolódott, 2022.december 31-ra változott.
  • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

 

Az örökerdő gazdálkodás kiegészítő tevékenységeire vonatkozó megemelt támogatási összegek a 2020 június 30. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kerülnek alkalmazásra. A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el.

 

Lásd még a témában: Hétfőn több pénzzel nyit újra az agrár-erdészeti rendszerek felhívás.

Összeállította: Gönczi Krisztina