Milyen az ideális pótkocsi a terményszállításhoz?

A mezőgazdasági anyagmozgatás-szállítás technológiájában szereplő technikai elemek kiválasztását számos tényező befolyásolja. Cikkünkben a terményszállításhoz ideális pótkocsi kiválasztási szempontjait gyűjtöttük egy csokorba.

Az ömlesztett anyagok szállítására alkalmas, nagy szállítási kapacitású mezőgazdasági pótkocsik kínálatát alapvetően három nagy csoportra oszthatjuk:

  1. A két-, illetve háromtengelyes, forgózsámolyos kormányzású, 2-3 oldalra billenthető felépítményű, zömmel közúti szállításra hivatott konstrukciók.
  2. A tandem-, tridem-, illetve quattrotengelyes, billenőteknős, illetve 2-3 oldalra billenhető felépítménnyel szerelt, támasztósúlyos, mezőgazdasági rendeltetésű pótkocsik.
  3. A tandem-, tridem-, illetve quattrotengelyes, támasztósúlyos, letolófalas ürítési rendszerrel szerelt felépítményű, mezőgazdasági rendeltetésű pótkocsik.

Itthon a hazai mezőgazdaságipótkocsi-állományt a rendszerváltás előtti nagyüzemi gazdálkodásban döntően a kéttengelyes, forgózsámolyos, 2-3 oldalra billenthető típusok uralták, s bár a hazai mezőgépipar újra és újra próbálkozott a korszerűbb egy-, illetve tandemtengelyes, hátra vagy három irányba billenthető, támasztósúlyos típusok bevezetésével, ezek sosem terjedtek el a forgózsámolyos modellekhez hasonló arányban. A szerkezetváltás óta eltelt három évtizedben a helyzet talán csak az utóbbi 5 évben kezdett változni, ami a támaszsúlyos pótkocsik jelentős választékbővülésének és a gazdák szemléletváltásának is köszönhető. Milyen lenne az ideális pótkocsi a mezőgazdasági terményszállításhoz? A talajt legkevésbé tömörítő, a földön biztosan mozgó, nehéz, nedves viszonyok között is azt biztosan elhagyni tudó, egy vontatóval a legnagyobb megengedett hasznos tömeget mozgató, a hazai „útviszonyokat” jól viselő, a terményt gyorsan, kényelmetlenség nélkül, maradéktalanul ürítő, leggyorsabban megtérülő jármű. Ebből a néhány mondatból már látszik, hogy olyan pótkocsit, amely az összes kritériumot maradéktalanul kielégíti, nem könnyű találni a választékban, de nem lehetetlen. A hazai gazdaságokban az elmúlt néhány évben fokozatosan teret nyer a logisztika fontosságának felismerése.

 

A forgózsámolyos, kéttengelyes konstrukciók előnye, hogy járműszerelvénybe összekapcsolva is alkalmazhatók
1. kép. A forgózsámolyos, kéttengelyes konstrukciók előnye, hogy járműszerelvénybe összekapcsolva is alkalmazhatók

Háromtengelyes, mezőgazdasági körülményekre fejlesztett, légrugós hátsótengelyfelfüggesztésű, forgózsámolyos pótkocsi
2. kép. Háromtengelyes, mezőgazdasági körülményekre fejlesztett, légrugós hátsótengelyfelfüggesztésű, forgózsámolyos pótkocsi

 

A nagy teljesítményű betakarítógépek kihasználtsága, beruházási értékük megtérülése függ a folyamatos zökkenőmentes kiszolgálásuktól; ezt egyre több gazda felismeri, és így alakítja ki a szállítási technológia technikai hátterét. A támaszsúlyos, alacsony nyomású radiálabroncsokkal felszerelt, hátrafelé ürítő, korszerű lengéscsillapítású, kormányzott vagy kényszerkormányzott tengelyekkel, rugózott vonórúddal rendelkező szállítójárművek száma folyamatosan növekszik.

Az adott terményszállítási feladathoz a megfelelő konstrukciójú szállítójármű kiválasztását számos feltétel és munkakörülmény befolyásolja. Első és legfontosabb, hogy közvetlenül ki kell szolgálni a betakarítógépet a pótkocsival, vagy egy gyűjtő-átrakó jármű közbeiktatásával kerül feltöltésre terménnyel a pótkocsi. A betakarításkor több esetben nehezebb terepviszonyok között kell megközelíteni a betakarítógépet a termesztési területen, így ebben az esetben az alacsony nyomású abroncsokkal szerelt, tandem- vagy tridemtengelyes, nagy raktérfogatú, lengéscsillapított vonórúddal vontatható, támasztósúlyos mezőgazdasági pótkocsik az ideálisak. Felépítésüket tekintve elmondható, hogy robusztus vázszerkezetüket, nagy igénybevételt is elviselő felépítményüket kifejezetten a mezőgazdasági szállítás mostoha körülményeire tervezték. Össztömegük egy jelentős részét a traktor hátsó tengelyére terhelik, így az erőgép vonóerő-kifejtése és a szerelvény súlyelosztása is kedvezőbb. Mezőgazdasági kivitelű, talajkímélő abroncsaikkal még nagy össztömeg mellett is kisebb talajtömörödést okoznak, mint a magas nyomású kerekekkel szerelt forgózsámolyos versenytársaik. Vázmagasságuk és a rakfelület talajtól mért távolsága is alacsonyabb, így stabilabban, biztonságosabban birkóznak meg a mély keréknyomokkal tűzdelt területeken való haladással is. A leadóhelyre vagy szűk magtárakba történő manőverezésben is verhetetlenek, hiszen a tolatás velük egyszerűbb, és a hátsó tengely kényszerkormányzásának köszönhetően a fordulásban sem okoz gondot a tandem-, illetve tridemtengely. Felépítményszerkezetük alakja, kiképzése is azt segíti elő, hogy a legkülönbözőbb ömlesztett szemes, gumós termények, silótakarmányok, illetve mezőgazdasági melléktermékek ürítése is maradéktalanul megtörténjen. Felszereltség tekintetében is ezek a konstrukciók nyújtják a legszélesebb lehetőségeket, így az eltérő adottságú gazdaságok különböző felhasználási körülményeihez jól összeállítható a pótkocsi felszereltsége, a gumimérettől kezdve egészen a tengely, illetve vonórúd lengéscsillapításáig.

 

Billenőteknős, támasztósúlyos mezőgazdasági pótkocsi
3. kép. Billenőteknős, támasztósúlyos mezőgazdasági pótkocsi

A mai, nagy teljesítményű betakarítógépekhez igazodó raktérfogatú támasztósúlyos pótkocsi, munkában.
4. kép. A mai, nagy teljesítményű betakarítógépekhez igazodó raktérfogatú támasztósúlyos pótkocsi, munkában. Fotó: Simon Péter

 

Ha viszont a szállítójármű kiszolgálását gyűjtő-átrakó kocsi végzi, aminek köszönhetően keveset kell rossz terepviszonyok között haladni a pótkocsikkal, és nagyrészt kiépített műúton szállítjuk az átvevő-fogadó-helyre a terményt, akkor a forgózsámolyos, billenőplatós modellek alkalmazása is jó választás lehet. Azt az előnyt nem lehet elvenni tőlük, hogy forgózsámolyos mellsőtengely-kormányzásuknak köszönhetően kanyarodási képességük sokkal jobb, és megfelelő vontatásiössztömeg-határú vontató erőgép esetén járműszerelvényként összekapcsolva két kocsi együtt is üzemeltethető. Billentési magasság szempontjából sincsenek úgy behatárolva, mint a hátrabillenthető felépítményű, tisztán mezőgazdasági kivitelű versenytársaik. A pótkocsigyártók a piaci igényekhez alkalmazkodva főleg a háromtengelyes forgózsámolyos változatokból kínálnak kifejezetten a nehéz mezőgazdasági munkakörülményekre alkalmas változatokat, nagy felfekvő felületű talajkímélő abroncsokkal, légrugós hátsótengely-felfüggesztéssel. A modellek nagy része általában variálható oldalfal-magasítással rendelkezik, így az adott térfogattömegű terményhez igazítható a raktérkapacitásuk, úgy, hogy az ne okozza a jármű túlterhelését. A letolófalas ürítési rendszerű mezőgazdasági pótkocsik, bár beszerzési árban a billenőplatós felépítményű versenytársaiknál magasabb szintet képviselnek, viszont univerzális  alkalmazhatóságuk és a változó munkakörülményekhez való maximális alkalmazkodásuk eredményeként messze a legjobb alternatívát jelentik a mezőgazdasági ömlesztett termények szállításában. Bár alváz- és futómű-kialakításban megegyeznek a billenőfelépítményes, támasztósúlyos versenytársaikkal, de letolófalas rendszerüknek köszönhetően a legszűkebb helyre is képesek kiüríteni a terményt, billentés híján nincs magassági helyigényük, és maga az ürítés sem jár a billentésnél tapasztalható, stabilitási veszélyt jelentő, hirtelen súlypontváltozással. A letoló pótkocsik másik, beruházásmegtérülésben hamar érzékelhető előnye, hogy a hátfalcserével számos más adapter szerelhető fel, melyek segítségével egy csapásra szervestrágyaszóró vagy különböző termények gyűjtésére és átrakására alkalmas átrakókocsi varázsolható a szállítóeszközből. Így lényegében akár 3-4 különböző rendeltetésű eszközt egyesítünk egy gépben. Ezek mellett felszereltségben legalább olyan széles vagy még szélesebb az opciós lehetőségek tárháza, mint a támasztósúlyos, billenőteknős társaiknál.

 

A rossz terepviszonyokra a támasztósúlyos pótkocsi az ideális választás
5. kép. A rossz terepviszonyokra a támasztósúlyos pótkocsi az ideális választás

A letoló rendszerű pótkocsik egyik nagy előnye a hátfaladapterek cserélhetősége
6. kép. A letoló rendszerű pótkocsik egyik nagy előnye a hátfaladapterek cserélhetősége

 

Mint ahogy összeállításunkból is kiderül, a logisztikai háttér fontos láncszemének számító pótkocsiknak szerteágazó felhasználási körülményeknek kell megfelelniük, de az egyre szélesedő konstrukciós kínálatból kiválasztható az adott munkakörülmények között ideálisan, költséghatékonyan alkalmazható modell.

Farkas Imre

betakarítás billenő letoló logisztika pótkocsi szállítás traktor