fbpx

Szélsőséges termőhelyek fenntartható hasznosítása fásítással

Írta: Mezőhír.hu - Hirdetés - 2020 október 24.

A Pannon Breeding program keretein belül zajló, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézete által végzett kutatási téma célkitűzése olyan fafajok kiválasztása, genetikai anyaguk felszaporítása – szaporítóanyag-előállítása – és kísérleti törzsgyűjtemény létrehozása, melyek alkalmasak ültetvényes gazdálkodási technológiák kialakítására, és amelyek jelentős toleranciával rendelkeznek a kedvezőtlen (szikes, szárazodó) termőhelyi viszonyokkal szemben.

Ezenkívül igényeikben a hazai klímához alkalmazkodtak, emellett hazai, illetve idegenhonos eredetük miatt nemzetközi szinten is érdeklődésre tarthatnak számot a hazánkhoz hasonló ökológiai adottságokkal rendelkező régiókban.

A több évtizedre visszanyúló vizsgálataink alapján elsősorban az intézetünkben, ismételt szelekcióval előállított pusztaszil, valamint az ezüstfa, vadkörte, őshonos nyárfák (főként fehér nyár), a tágabb termőhelyi plaszticitással rendelkező nemesnyár fajták és az akác gyűjteménybe történő elhelyezését és vizsgálatát tartjuk célszerűnek. A kísérletbe, törzsgyűjteménybe állítandó fafajok a korábbi vizsgálatok alapján a kedvezőtlen, alföldi termőhelyi viszonyokat jól tűrik. A fás szárú gyűjtemény létrehozásával lehetőségünk nyílik folyamatos monitoring végzésére a különböző fajok növekedésével, egészségi állapotával kapcsolatban. A projekt ideje alatt az elért legfontosabb részeredményekről szakmai előadásokon, illetve publikációkban adunk számot, valamint a projekt zárásaként ajánlásokat fogalmazunk meg a szaporítóanyagok (fafajok) konkrét alkalmazhatóságát, alkalmazási körét illetően.

 

farakás

 

A NAIK Erdészeti Tudományos Intézet által gyűjteménybe állítandó fafajok egyaránt alkalmasak zöldövezeti, rekultivációs fásítási célokra, valamint a kedvezőtlen termőhelyek fásítással történő hasznosításán túlmenően energetikai faültetvények létesítésére is, így a mezőgazdaságilag rentábilisan nem hasznosítható területeken jövedelmező dendromassza-termelésre is felhasználhatóak. Megfelelő mennyiségű, versenyképes szaporítóanyag-háttérrel a későbbiekben telepítésük a Föld számos, hasonló ökológiai adottságú régiói számára is ajánlható lesz, ahol mint gazdaságos, rentábilis földhasznosítási lehetőséget biztosító fás szárú növények szerepelhetnek.

 

SZERZŐ: DR. KESERŰ ZSOLT TUDOMÁNYOS OSZTÁLYVEZETŐNAIK ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS INTÉZET