Öntözés: fontos módosítás jelent meg!

Egyértelműbb, áramvonalasabb lett a kiegészített rendelet, ami a mezőgazdasági vízszolgáltatást szabályozza. Íme, a részletek!

Bejelentésez kötött esetén vízszolgáltatási szerződést kell kötni és csak ezen szerződés szerint gyakorolható az öntözés! A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot bejelentő vízhasználó a vízügyi hatósághoz történő bejelentést követően mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződést köt a mezőgazdasági vízszolgáltató mű üzemeltetőjével a rendkívüli öntözési célú vízhasználat igénybevételére. A rendkívüli öntözési ezen szolgáltatási szerződés szerint gyakorolható – adta hírül a Nemzeti Agrárkamara.

 

Idényben

A vízhasznosítási idény az alábbiak szerint alakul, de fontos, hogy csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulása mellett történhet! Öntözéskor főszabály szerint március 1-jétől október 31-ig tart a vízhasznosítási idény. Ám ha a  termálvíz hasznosításából keletkező szennyvíz és használt víz vízfolyásba vezetése veszélyezteti az  öntözési célú vízhasználatot, akkor két fontos tényezőre kell figyelni. Egyrészt az  üzemeltető a  vízhasználók eltérő megállapodása hiányában a tárgyév április 15. és szeptember vége közötti időszakban az öntözési célú vízhasználatot részesíti előnyben. Másrészt a  tárgyév október 1. és április 14. napja közötti időszakban a  termálvíz hasznosításából keletkező szennyvíz és használt víz vízfolyásba bevezetését részesíti előnyben.

Tógazdálkodásnál március 1-jétől november végéig,  a téli vízellátás december 1-jétől február végéig tart a vízhasznosítási idény, azonban az üzemeltető és a vízhasználó ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak!

Idényen kívüli vízszolgáltatásnál az üzemeltető és a vízhasználó közötti szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kell elszámolni!

 

Igénybejelentés

A vízigényeket 10 nappal hamarabb kell bejelenteni, legkésőbb tárgyi év január 31-ig. A vízhasználó a vízhasznosítási idényre vonatkozó vízigényét a vízszolgáltató mű üzemeltetőjének – annak hiányában az igazgatóságnak – tárgyévenként legkésőbb január 31 napjáig jelenti be! Továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatás üzemeltetőjének tájékoztatni kell a szolgáltatási szerződéssel rendelkező vízhasználókat az érvényes vízszolgáltatási díjról a vízhasználat megkezdéséig, azonban törlésre kerül ennek eddigi legkésőbb határideje, miszerint legkésőbb április 10. napjáig kell ezt megtenni.

 

 

Vízkorlátozás

A vízkorlátozást a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott priorizálásának megfelelően kell végrehajtani. Ezen belül a mezőgazdasági célú vízhasználat esetén a vízjogi engedélyben meghatározott, egyidejűleg vételezhető maximális vízsugárhoz viszonyítva pedig az alábbi, sorrendben fokozatosan alkalmazható intézkedésekkel kell végrehajtani:
a)    a rendkívüli öntözési célú vízhasználat megszüntetése;
b)    a vízpótló öntözések 30%-os csökkentése;
c)    az öntözésre használt összes vízmennyiség szükség szerinti arányos csökkentése;
d)    a rizstelepek vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
e)    a halastavak (áruhaltermelő tavak) vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
f)    a halastavak vízpótlásának az e) pontban rögzítetten felül további 20%-os csökkentése.”

agrárium mezőgazdaság NAK öntözés rendelet vízszolgáltatás