fbpx

A fenntartható mezőgazdasági talajhasználatért dolgozunk

Írta: MezőHír-2020/07. lapszám cikke - 2020 július 26.

A termőtalaj emberi létünk meghatározója. Alapvető feltétele az élelmiszer és takarmány stabil termelésének, az életünknek.

Az EJP SOIL (Klímatudatos, fenntartható talajhasználat- és gazdálkodás európai keretrendszerének felépítése) programban 24 ország 26 intézete vesz részt (hazánkat az ATK TAKI képviseli). A kutatás célja egy olyan fenntartható talajhasználati és gazdálkodási rendszer kidolgozása, amely a társadalmi kihívásokat, az éghajlatváltozást és a jövőbeli élelmiszer-ellátást is figyelembe veszi. Új ismeretek, eszközök és egy együttműködő európai kutatóközösség fejlesztésével a klímatudatos, fenntartható talajhasználatot kívánja támogatni. Az EJP SOIL programban az Európai Bizottság és a partner intézetek forrásaiból együttesen 80 millió eurós költségvetés áll rendelkezésre, hogy közös erőfeszítéssel egy olyan tudáskörnyezet jöjjön létre, amely a művelés alatt álló talajokra vonatkozó információkkal és ismeretekkel hozzájárul a kulcsfontosságú társadalmi kihívások megoldásához, ideértve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és annak mérséklését, a fenntartható mezőgazdasági termelést, az ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtását, valamint a talaj- és tájdegradáció csökkentését.

A talajtakaró változatossága, az éghajlati feltételek különbözőségei és a termelési hagyományok miatt Európában az ún. klímatudatos, fenntartható talajhasználat régiónként eltérő. Az EJP SOIL program első szakaszának konzultációja során, a témában érintett felek segítségével európai, regionális és tagállami szinten mérik fel a jelenlegi gyakorlatot és az új megoldások iránti igényeket. A feltárt területi különbségeket is figyelembe véve kerülnek meghatározásra a kutatási prioritások. Ezek alapján egy olyan stratégiai kutatási terv készül, amely tudományos és szakpolitikai döntések megalapozását segíti a tagállamokban és az Európai Unióban.

A program további előnye, hogy a talajokkal foglalkozó kutatók és a talajhasználatban érdekelt felek (minisztériumtól a gazdálkodókig) számára egy multidiszciplináris közösséget hoz létre, amely új kommunikációs fórumot is teremt. Az EJP SOIL program mindezek által támogatja a közös kutatási projektek kezdeményezését, az oktatást minden szinten (alap-, közép-, felsőfokú és doktori képzéseket), a szakemberek továbbképzését és az ismeretterjesztést. Az EJP SOIL program szerepet vállal abban is, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a talajok szerepére és a környezettudatos magatartásra. A gazdálkodók és az ipari szereplők számára olyan útmutatókat készít, amelyek a fenntartható talajhasználat és gazdálkodási gyakorlat, az ezekhez alkalmazható technológiák és a szén-dioxid kibocsátás tekintetében is iránymutatást adnak. Szakpolitikai szinten pedig célja a meglévő hiányosságok és prioritások feltárása, valamint a gyakorlat által már igazolt ajánlások kidolgozása az európai és regionális szintű szakpolitikai döntéshozók számára.

Az EJP SOIL az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja keretében finanszírozásban részesül, a támogatási megállapodás száma: 652615.

További információ: www.ejpsoil.org

SZERZŐ: DR. LÁSZLÓ PÉTER, EJP SOIL NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPVISELŐ, AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI INTÉZET (ATK TAKI). EMAIL: [email protected]