fbpx

A szelektivitás, a gyorsaság, a rugalmasság és tartamosság egyensúlya, azaz a CLICK PRO varázsa a vetőmag-, csemege- és árukukorica-termesztők örömére

Írta: Szerkesztőség - 2020 május 25.

A kukorica gyomirtásának szükségessége ugyanúgy nem kérdés, mint az árukínálat bősége ennél a szegmensnél. Mindenki tudja, hogy egy jól kivitelezett gyomirtás alapjaiban határozza meg a későbbi munkaműveletek sikerességét, végeredményben a jövedelmezőséget.


Szabó Roland

Erre minden engedélyezett gyomirtó szer képes és alkalmas, ráadásul azt sugallva, hogy minden gyomprobléma esetén. Valóban így van ez? Valóban elég választani, és nem kell mérlegelni? Nos, a kukorica gyomirtása egyszerű választással és mérlegeléssel is megoldható; de mi a különbség a két magatartás között? Az egyik kiemelkedően fontos tényező a gyomirtó szer gyors, kíméletes, nyom nélküli metabolizmusa; azaz amikor a kukorica által felvett hatóanyagok lebontásuk során semmilyen negatív hatást nem gyakorolnak a terméspotenciálra, még kedvezőtlenre forduló időjárási feltételek közepette sem. A CLICK PRO kukoricára vonatkoztatott szelektivitása mind a dózisemelésre, mind pedig a kultúrnövény fenológiájára nézve kiemelkedően kedvező. Használatával elkerülhető a safener nélküli ALS-gátlókra jellemző – a hirtelen lehűlés vagy felmelegedés nyomán jelentkező –, az akadozó detoxikáció következményeként kialakuló és mérhető termésveszteség. A megfelelő célnövények hiánya miatti felesleges ALS-alkalmazás ez esetben választás, a CLICK PRO pedig jó példája lehet a mérlegeléssel meghozott döntésünknek.

Az érzékeny gyomnövények körének látványos reakciója és irreverzibilis megsemmisülésük idejének gyorsasága szintén gazdasági tényező, hiszen az azonos fajhoz tartozó gyomnövények különböző elhalási ideje és foka is forintosítható. Kimondottan fontos ez a herbicidtulajdonság a generatív szöveti differenciálódás (4 valódi levéltől) időszakában végzett gyomirtás során. A CLICK PRO hatóanyagainak erős szinergista hatása visszafordíthatatlan szövetkárosodással párosulva idéz elő látványos és gyors eredményt az érzékeny gyomnövények körében. Nagy előnye a terméknek, hogy a hatóanyagai nem szűk hatáshelyekre koncentrálva okoznak élettani elváltozást a növényekben, hanem minden klorofillt tartalmazó szövetben szinte egyidejűleg blokkolva okoz radikális pusztulást.

A rugalmasság egyidejűleg ad komfortérzést a felhasználónak a kukorica és az érzékeny gyomnövények fenológiai állapotának függvényében. Ez azt jelenti, hogy fiatal kukoricában, fiatal gyomnövények gyomirtására ugyanúgy alkalmas a CLICK PRO, mint fejlett kukoricában, fejlett gyomnövények esetén. Természetesen bizonyos gyomnövények még fiatal korukban célnövényei a terméknek (pl. vadköles, muharfajok), de az idő előrehaladtával már kikerülnek ebből a körből. Ezért fontos ismerni a tábla gyomflóráját a beavatkozást megelőzendően, és ennek tudatában mérlegelve meghozni a döntésünket. Végezetül a tartamosság – talajon keresztüli tartamhatás – hiánya, illetve annak időbeli hossza is hatással van az eredményességünkre, ugyanis a betakarításkori gyomosság által okozott szemét- és víztartalom egyaránt megemelkedik minden olyan esetben, amikor nincs vagy csak rövid (elégtelen) a talajhatás a később csírázó gyomnövények ellen. Ma több olyan termék kerül forgalomba, ahol az egyik nagyon fontos talajhatással is bíró hatóanyag – a terbutilazin – mennyisége messze alatta marad a kijuttatható maximumnak akkor, ha adott terméket az engedélyének megfelelően használjuk. A CLICK PRO esetében az engedély biztosítja a megengedett maximum kijuttatását is.

Vásárlását megelőzően gondoljon ezekre az előnyökre, és hozzon megalapozott döntést. Ne csak egyszerűen válasszon – a fentiek figyelembevételével mérlegeljen, és ahol a szükséges és elégséges feltételek adottak, döntsön a CLICK PRO használata mellett! Mert előnyt szerezni nem a beszerzési ár minimalizálásával lehet (választás), hanem az előnyök és hátrányok egyidejű mérlegelésével, a CLICK PRO alkalmazásával.

SZERZŐ: SZABÓ ROLAND SZAKMAI ÉS TERMÉKMENEDZSER • SUMI AGRO HUNGARY KFT.