fbpx

Technológiai trendek: tápanyagutánpótlás

Írta: Szerkesztőség - 2020 január 06.

A 2017-hez hasonlóan a tápanyag-gazdálkodási innovációk döntő része a szántóföldi műtrágyázás témáját érinti. Az előírások befolyásolják a szegmens technológiai fejlesztésének irányát is. Kívánalom lett a minél inkább felszínközeli szórás, emiatt a gyártók, különösen nagy munkaszélesség esetén, komoly kihívással szembesülnek.

Ugyanez vonatkozik a kis mennyiségű hígtrágya kijuttatására is. A klasszikus értelmű műtrágyázáson belül a precíziós kijuttatás és az egyszerűbb beállítás számít fontos kérdésnek.

 

Az Amazone és a Rauch figyelme két, korábban igencsak figyelmen kívül hagyott kérdésre összpontosul. ‚EasyMix’ applikációjával az Amazone a műtrágyakeverékek kijuttatásában segít. Elég sokan alkalmazzák azt a gyakorlatot, hogy megvásárolnak olcsó tápanyagokat, aztán a kívánt arányban összekeverik, hogy egyszerre juttassák ki őket.

Eddig azonban a pontos keverést és adagolást mindenki a saját eszközeivel végezte. Néhány meghatározott arányú keveréket, illetve alapanyagokat leszámítva nincsenek meg azok a segédanyagok (pl. keverési táblázatok), amelyekkel egy műtrágyaszóró a keverékek kijuttatására beállítható.

Az Amazone ‚EasyMix’ applikációja segítségével meg lehet határozni a keverék egyes komponenseinek repülési sajátosságait és a gép optimális beállításait, még mielőtt az anyagok az ikertárcsás műtrágyaszóróban összekeverednének.

Csupán be kell írni a műtrágyaszóró adatait, a munkaszélességet és a tervezett keverék elemeit. Az egyes komponensek röpítőtárcsára gyakorolt hatását, valamint az eltérő fizikai tulajdonságaikat mind belekalkulálják a szóráskép megtervezésekor. Az alkalmazásnak köszönhetően az alkalmatlan komponensből adódó egyenetlen tápanyageloszlás, a túlságosan nagy munkaszélesség és a helytelen beállítások mind kiküszöbölhetők.

Napjainkban a vezérlés és a szabályozás a nagy teljesítményű adathálózatokkal találkozik, így már a lejtőszöget is érdemes műtrágyaszóráskor figyelembe venni. A lejtőn való szórás azért problémás, mert a műtrágyaszemcsék repülési távolsága változik. Ez a szórásképet nem csupán elmozdítja, de torzítja is.

Ha az adagoló és a tárcsa között kicsi a távolság, olyan megoldásokra (pl. radarszenzoros bemérés) van szükség, melyek segítenek módosítani a röpítőtárcsák beállítását. Eddig azonban nem volt olyan rendszer, amely képes lett volna ellensúlyozni a szemcsék lejtőn tapasztalt megváltozott repülési távolságát.

Mindez már lehetséges a Rauch ‚HillControl’ rendszerével; a lejtőszög- és a kitérésszenzor adatai alapján a program javítja a szórási pontosságot oly módon, hogy hegyes terepen változtatja a kibocsátási pontot, a tárcsa sebességét és a normát. Így sokkal kevésbé lesz jellemző a dombhátakon és a völgyaljakban tapasztalható túl- és alultrágyázás.

A szenzortechnológiától a szórási norma parányi változtatásáig: a precíziós gazdálkodás egyre inkább teret hódít a műtrágyázásban is.

A Rauch pneumatikus műtrágyaszóróihoz kifejlesztett MultiRate adagolórendszernél az egyes kiömlőnyílások beállítása elektromosan, egymástól függetlenül és folyamatosan elvégezhető. 48 V feszültséggel az elektromos vezérlés képes igen gyorsan változtatni a szórási mennyiségen, akár menet közben.

A haladási irányra átlósan a norma 1,2 m széles sávokban változtatható, ami a korábbi megoldásokhoz képest sokkal nagyobb térbeli lefedést eredményez. Az eddigieknél sokkal kevesebb felesleges szórás történik a hegyben végződő táblákon, illetve kiálló sarkok környékén. A táblahatárok szórásakor is optimálisan beállítható a norma a speciális terelőlap segítségével.

Még a nagy, akár 36 méteres munkaszélesség esetén is van rá lehetőség, hogy egy, a táblába ékelődő területet kihagyjunk a műtrágyázásból.

 

A program javítja a szórási pontosságot a Rauch ‚HillControl’ rendszerében

 

 

Az Amazone ‚EasyMix’ segítségével meg lehet határozni a keverék egyes komponenseinek repülési sajátosságait és a gép optimális beállításait

 

 

A Samson a szokásos infravörös-közeli szenzorok (NIRS) helyett inkább magmágneses technológiát (NMR) hív segítségül a hígtrágya nitrogén-, foszfor- és káliummennyiségének meghatározásához. Így be lehet vizsgálni a hígtrágya beltartalmát mindenféle kalibrációs eszközök nélkül is, ezzel szavatolva a hibák kiküszöbölését.

Az ellenőrző vizsgálatok alapján nagyon hasonlóak az eredmények a laboratóriumi tesztek és az NMR szenzor számai között. Az ISOBUS-szakaszvezérléssel és a VRA változtatható normakijuttató rendszerrel kombinálva a Samson egy zárt rendszerű precíziós hígtrágya-kijuttató rendszert alkotott.

A precíziós működés egyik fontos eleme a mennyiség szabályozása működés közben. A Fliegl most egy igen ötletes megoldást dolgozott ki új FLEXFLOW szállítócsigás kijuttatóján, ahol a mennyiségi szabályozást a sebességen kívül a szivattyú teljesítménye, a kiegyenlítő rendszer, illetve az elosztófej végzi.

A hagyományos szállítócsigás kijuttatókon a kimenő nyílások egy teknőben végződnek. A mostani fejlesztés lényege, hogy a teknőt kiegészíti egy másik mélyedés, további, hosszanti irányú nyílásokkal. A két teknő az eltérő méretű nyílásaival összetolható, így különböző méretű kijuttatóelemek jönnek létre. A tökéletes átfedés érdekében a lyukak gyorsan és akár igen rövid időre beállíthatók, ami hatékony védelmet nyújt az eltömődés ellen.

 

Hígtrágya-kijuttatás – egyre inkább talajközelben

 

Az Evers 6 és 9 méter közötti munkaszélességű Tribus hígtrágyainjektora gabonákban, tarlókon és gyepeken egyaránt alkalmazható. Felépítése a következő: elöl van egy munkaelem nagy átmérőjű, a talajba behasító csoroszlyákkal; ez képez olyan felületet, amely felissza a hígtrágyát.

E mögött van a tárcsasor és a lezáróhenger. Tarlókon ez a három munkaelem ideális a hígtrágya kijuttatásához. Gyepeken vagy gabonában a második-harmadik sor hidraulikusan felemelhető, így csak az első sor vágja meg a talajt és juttatja be az anyagot.

Nagy normánál a kijuttatott vastag trágyaréteg zavaró lehet, különösen gyepeken. A Fliegl TWIN csúszócsöveinél a nyílások számát megduplázták, a köztük levő távolságot lefelezték 12,5 cm-re. Ezzel a megoldással úgy lehet a kijuttatópontokat megduplázni, hogy közben nem nőtt meg jelentősen a kijuttató apparátus tömege.

A nagy munkaszélességnek van egy komoly hátránya: meg kell növelni a csúszócsövek számát. Egyre hosszabbak a csövek a szélen, így a munka elején egy jól ismert, egyre nagyobb V-alakú nyom látható. Ezt kiküszöbölendő a BOMECH 18-24 méteres vontatott gépén nem kettő, hanem négy elosztó van. Ennek megfelelően az egyes elosztóknak a szokásos munkaszélesség felét kell lefedniük, ami növeli a pontosságot a forgókban és a szabálytalan alakú táblákon.

A Fliegl foglalkozik azzal a problémával, hogy a hígtrágya-kijuttató többszöri áthaladása erősen tömöríti a talajt. Alternatíva lehet erre a teleszkópos tengely vagy az Ackerman kormányrendszer. A Fliegl új fejlesztése a TWIST görgős kormányzás hígtrágya-tartálykocsik számára.

Forgózsámolyos kormányzásnál a tengely 11°-kal elmozdul függőlegesen, vagyis a vontató és a vontatmány teljesen eltolódik. A hígtrágya-kiosztó is ezen a tengelyen kapott helyet, így mindig egyenesen a vontató mögött halad.

 

A BRIRI a szervestrágyaszórójára olyan tömörítőt ajánl, amely igazodik a rakománytérfogatához vagy súlyához

 

Az Agritechnicán néhány olyan újítás is bemutatkozott, amely a gépkezelők életét könnyíti meg. A BRIRI például szervestrágyaszórójára olyan tömörítőt ajánl, amely automatikusan igazodik a rakomány térfogatához vagy súlyához. Ez megakadályozza azt a szórás végén korábban gyakori jelenséget, hogy trágyadarabok repüljenek a fülke irányába.

Eddig ezt a beállítást vagy manuálisan kellett elvégezni, vagy volt egy „védőrács”, amely gátolta a szabad kilátást.

A Samson hidraulikus láncfeszítőjénél a hidraulikus rendszer segítségével a terhelés függvényében folyamatosan történik a kaparóláncok feszességének állítása, még tolatás közben is. A korábbi megoldásokhoz (fix és manuális beállítás) képest sokkal kisebb a láncszakadás esélye.

A kopóelemek karbantartása és cseréje az eddigieknél sokkal egyszerűbb és gyorsabb a Vogelsang ExaCut ECQ elosztóján, hiszen ennek oldalán van egy felhajtható karbantartó lemez. A kések feszítése és lazítása leszerelés vagy szerszámok nélkül is elvégezhető.

 

A Samson magmágneses technológiát (NMR) használ a hígtrágya nitrogén-, foszfor és káliummennyiségének meghatározásához

 

A VREDO is az Agritechnicán mutatta be automata csatlakozórendszerét. Egy kamera és jelzőfény a csatlakozókaron, visszaverő érzékelők a munkagépen: a két eszköz közötti távolság és a helyzetük a fülkében elhelyezett monitoron látható. Ha a helyzet megfelelő, a csatlakoztatás egy gombnyomásra megtörténik.

Ha a csatlakozás tökéletes, akkor megtörténhet a hidraulikus csövek rögzítése, és kezdődhet a feltöltés. Az automatika felgyorsítja a gépek felvételét, megkönnyíti a gépkezelők dolgát, ráadásul az eddigieknél jóval biztonságosabbá teszi a feltöltés folyamatát.

 

SZERZŐ: DR. NORBERT UPPENKAMP • NRW MEZŐGAZDASÁGI KAMAR