fbpx

Optimalizált tápanyag- és vízfelvétel mikorrhiza gombával!

Írta: - 2022 október 07. -Hirdetés

A 2022-es év sok tekintetben próbára tette a mezőgazdasági termelőket, ezek közül talán a legfontosabbak a műtrágyabeszerzési anomáliák, és a súlyos aszály. Ezért minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, ami hozzájárul a csapadék és a tápanyagok hasznosulásához.

Ilyen lehetőség a mikorrhiza gombák alkalmazása a mezőgazdasági termelés során. A mikorrhiza gombák szimbiotikus kapcsolatot alakítanak ki a növénnyel, segítik a növény tápanyag- és vízfelvételét. A mikorrhiza gombák mikroszkopikus szálakként (hifa) hálózzák be a talajt, hálószerű szerkezetet (micélium) kialakítva, amely a gyökér felületét növeli meg! Jelentős szerepet játszanak a talaj szerkezetének, vízháztartásának, tápanyagciklusainak javításában, fokozzák a növény stressz- és betegség-ellenállóságát!

1. ábra A növény és a talajlakók közötti kapcsolatok száma és az oltások növényre gyakorolt hatása különböző típusú oltások mellett: (1): csak mikorrhizával oltott növény; (2): mikorrhizával és spórás baktériummal oltott növény; (3): mikorrhizával, spórás baktériummal és növényi növekedést segítő baktériumokkal (PGPR) oltott növény

A szimbiotikus kapcsolatokkal rendelkező növények jelentősen több tápanyag- és víztartalékkal rendelkezhetnek. Amíg a gyökerek elsősorban a talaj lazább részeit hálózzák be, addig a gombahifák képesek a tömör talajrétegek, rögök átjárására is. Ezáltal olyan helyekről is elérhetővé válnak a talajban raktározott víz- és tápanyagkészletek, amelyeket a növény saját gyökérzetével már nem érne el.

A komplex (mikorrhiza + baktérium) mikrobiológiai kezelések hatására a gyökérrendszer és a talajlakó élőlények között jelentősen több hasznos kapcsolat alakul ki (1. ábra).

A fentieknek megfelelő készítmények és mikrobiológiai technológiák ma már a termelők rendelkezésére állnak, az ilyen irányú fejlesztések a biológiai megoldások iránti igény emelkedésével váltak gazdaságosan elérhetővé. A Glomus iranicum var. tenuihypharum mikorrhiza törzs arid környezetből került izolálásra, kifejezetten jól tűri és segíti a növényeket az aszályos periódusokban is. Sótűrése és ellenálló-képessége kiváló, alkalmazható nagy dózisú műtrágyaadagokkal, egyes növényvédő szerekkel együtt is.

2. ábra Független őszi búza (Triticum aestivum) kisparcellás, 3 ismétléses vizsgálat átlageredményei (Szarvas 2021-22.)

A törzs a keresztesvirágúak kivételével szántóföldi növénykultúráknál alkalmazható sikerrel.

Ezen állításokat támasztják alá független, őszibúza-kultúrában végzett hazai vizsgálati eredményeink is (2. ábra).

További információért keressék fel honlapunkat, kövessék Facebook oldalunkat!

Felhasznált források:
Forrás: Journal of Agricultural Science and Technology B 7 (2017) 221-247; doi: 10.17265/2161-6264/2017.04.001
Forrás: Korean Journal of Soil Science and Fertilizer, August 2012, DOI: 10.7745/KJSSF.2012.45.4.582

Telefon: 06 (1) 793 2670
E-mail: [email protected]