Tájékoztató a 2010. évben megjelenő, a termelői támogatásokról szóló rendeletekről

Írta: Szerkesztőség - 2010 április 10.

 

Támogatási formák:

1. Top-up támogatás

Kifizetési alap: történelmi báziskvóta. Érvényesség: az alap megnyitására vonatkozó rendelet a februári kormánydöntés után várható, még brüsszeli írásos visszaigazolás kell. Mértéke: árfolyamfüggő, becslések szerint 8,10 Ft/kvóta kilogramm. Igénybe vehető: a brüsszeli döntés függvényében vagy előrehozottan 2010. október közepétől, vagy 2010. december 1-jétől.

Várhatóan 2010. március 22-28. között jelenik meg a rendelet. Faktorálható.

2. Uniós kasszából 300 M EUR tejágazati támogatás

Magyarországra jutó rész: 3,565265 M EUR, a december 17-i árfolyammal (278,35 HUF/EUR), ez 99,2 M HUF. Feltételek: tejtermelő kaphatja (a tejtermelő fogalma a kvótarendeletből átemelve), és nem lehet diszkriminatív. Kifizetés: 2010. június 30-ig. Kifizetés alapja: a 2008/2009-es kvótaévben értékesített tej mennyisége, a jelenleg is tejtermelést folytató termelőknek. Az értékesített tej mennyisége magában foglalja a felvásárlónak, közvetlenül exportra, illetve a háztól értékesített tej és tejtermék mennyiségét tejegyenértékben kifejezve. A kvótaévre vonatkozó MVH-jelentés alapján az igénylők száma maximum 5.887, a minimum támogatás várható mértéke 59,5 fillér.

Jogszabály megjelenésre váró rendeletek között már szerepel az FVM honlapján.

3. A 68-as cikk által biztosított 3,5%-os támogatás

Forrás: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Bizottság által meghatározott pénzügyi kerete. Mértéke: felső határa a támogatásnak a 2013. évi Magyarországra jutó támogatás 3,5%-a, azaz 46.164.125 EUR, azaz várhatóan 12.464,3 M HUF. Jogosultak köre: a gazdasági szempontból sérülékeny és/vagy környezeti szempontból érzékeny területen működő tejtermelők. A szándék a tejtermelők mind szélesebb lefedettsége. Kifizetés alapja: az értékesített tej mennyisége, függetlenül attól, hogy azt felvásárló vagy közvetlenül fogyasztó részére vagy Magyarország területéről értékesítés céljából történő kiszállításra, exportra értékesítette. Támogatás alapjául figyelembe vehető időszak: 2009/2010. kvótaév. A jogszabály megjelenése 2010. március 15-20. között várható.

A támogatás várhatóan a bankokkal faktorálható.

4. Az Európai Gazdaságélénkítő Csomag keretében nyújtandó tejágazati szerkezetátalakítási, állatjóléti intézkedések

Támogatás forrása: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap. Támogatás mértéke: 48.348.000 EUR/ év, azaz várhatóan 13.054 M HUF. Támogatás időtartama: 5 év (2009-2013 között minden évben meghirdetésre kerül, a mérték eltérhet), az első kifizetés 2011. első félévében várható. A támogatás kifizetésének üteme: 24 M EUR 2011. december 31-éig, 24 M EUR 2012. december 31-éig. Támogatás típusa: normatív, vissza nem térítendő.

Kifizetés alapja: nagy állategység (tehén, üsző, borjú).

Jogosultság feltétele: tejtermelőnek kell lenni, és a kötelezettségvállalás kezdetekor működő tejtermelő tehenészetet kell fenntartani, és az állatjóléti előírásoknak történő megfelelésről hatósági igazolással kell rendelkezni. Intézkedés tartalma: kötelező és opcionális többletvállalások. Támogatási összeg: a hat kötelező előírásra 50 ÁE-ig 23.670 HUF/ÁE, 50 ÁE felett 21.765 HUF/ÁE, az opcionálisan vállalt további hat intézkedéssel együtt 50 ÁE-ig összesen 43.590 HUF, míg az 50 ÁE felett összesen 41.685 HUF.

A jogszabály várható megjelenése: 2010. április közepe; Brüsszel még nem küldte meg az írásos jóváhagyást. Faktorálási lehetőség nem valószínű, miután ez a támogatási forma először jelenik meg.

5. Átmeneti állami támogatás, de minimis

Támogatás mértéke, tartalma: 15.000 EUR, azaz 4 M HUF 2008. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakra. Támogatási forma megnyitása megtörtént a 2/2010. (I. 14.) FVM-rendelettel, amely az igénybevétel feltételeit szabályozza. Támogatásban részesülők köre: a tejtermelők, akik az ENAR-ban szereplő állatállománnyal tejet termelnek, és azt vagy az abból előállított más tejterméket értékesítenek. A támogatás mértéke: a tejtermeléssel összefüggő, éven túli lejáratú forgóeszköz hitelösszeg legfeljebb 10%-a, amennyiben a hitel a rendelet hatálybalépését követően kerül felvételre. A támogatás fizethető 2010. december 31-éig, a nemzeti forrás terhére. A keret megnyitása 2/2010. (I. 14.) FVM-rendelettel megtörtént, a tejtermelők által igénybe vehető támogatást a 18/201. (III. 4.) FVM-rendelet szabályozza.

De minimis támogatás várható: 2011. és 2012. évre az eredeti 7.500 EUR.

6. EMVA-pályázatokhoz támogatási előleg

A 91/2009. (IV. 22.) számú Kormányrendelet lehetőséget biztosít 2010. január 31-éig 20%-os támogatási előleg igénybevételére.

A rendelet hatályát 2010. március 31-éig meghosszabbították, az MVH honlapján megtalálható.

7. Közösségi marketingtevékenység a hazai tej és tejtermék népszerűsítésére, fogyasztásának ösztönzésére

Az AMC keret 1 Mrd forint, annak a felosztása kiállításokra és a termékpályákra folyamatban van. A tejágazat 79,8 M Ft-ra számíthat, amely a szakma javaslatára és vele egyeztetett módon kerülhet felhasználásra.

Újabb támogatási lehetőségek, tájékoztató

Az állatbetegségek megelőzésére 3000 Ft/vágóhídra értékesített állategység szolgáltatási díja és anyagköltsége után támogatás vehető igénybe a szarvasmarha esetében is. Az MVH 18/2010. (II. 10.) közleménye. Az állati hulla kezelését célzó támogatási keret 2010. január 1-jétől ismét megnyílt, 1 Mrd forint értékhatárig. Ezt az FVM 8/2010. (II. 4.) rendelete és az MVH 9/2010. (I. 14.) közleménye szabályozza.