Jubilál az Agrofil Szaktanácsadó Mérnöki Iroda

Írta: Szerkesztőség - 2010 március 10.

A festői szépségű felső-szigetközi kistelepülésen, Kisbodakon ünnepli 10 éves jubileumát az Agrofil-SZMI Szaktanácsadó Mérnöki Iroda Kft. A növénytermesztői körökben országszerte sokak által ismert vállalkozás ügyvezetője, Lajos Mihály az első öt évre is szívesen emlékszik vissza, amikor még sok minden képlékeny volt, amikor tudatos és kemény munkával az alapok lerakása megtörtént.

Diplomájuk megszerzése után Mosonmagyaróváron, a Pannon Egyetem Szaktanácsadó Intézetében dolgoztak feleségével, majd Kisbodakon lettek kényszervállalkozók, mert ott kaptak „fecske-lakást”.

2000-ben alapították az Agrofil Kft. jogelődjét képviselő vállalkozást, ahol elindulhatott az önálló munka, egyidejűleg néhány év alatt az alkalmazott szakemberek fluktuációja és „szelekciója” is lezajlott. 2006-ra alakult ki olyan szakmai irányítói garnitúra, amelyre már maradéktalanul számítani lehetett. Lajos Mihály ügyvezető irányítása mellett Lajos Katalin pénzügyi-jogi operatív és marketingvezető, Kasztner Gusztáv minőségbiztosítási vezető, Mészáros András fejlesztési igazgató és Babrik Zsolt rangidős fejlesztőmérnök, valamint Boda Zoltán talajtani ágazatvezető neve fémjelzi, hogy évek óta jó kezekben van a szakmai munka. Mára 300.000 ha-on, több mint 1.000 partnerrel karöltve végeznek szaktanácsadási, tápanyag-visszapótlási, illetve talajminta-vételezési szolgáltatást és fejlesztési munkát. Mintegy 200 olyan „kiemelt ügyfelet” tartanak nyilván, akikkel különösen eredményes az együttműködés – egymás munkájának kölcsönös megbecsülése, elismerése jegyében. A nyugat-dunántúli mellett különösen nagy hangsúlyt kap a délalföldi régió, ami részben a második, hódmezővásárhelyi irodájuk megnyitását is indokolta.

A szakmai vezetőkön kívül az alkalmazotti állományt fiatal fejlesztőmérnökök és a talajmintavételt végző terepi mérnökök, valamint egy adminisztrációs feladatokat ellátó kolléganő alkotja. Jelenleg 15 főállású mérnök dolgozik a partnerek minél magasabb szintű kiszolgálásáért.

Lajos Mihály az elmúlt időszak legnehezebb feladatának a bizalom megszerzését és vele együtt az Agrofil szakmai elveinek elfogadtatását érezte a termelői szférában. Mára ez nagyrészt teljesült; nagyon sok hívet szereztek szakmaiságukkal, az elvégzett munka következetességével, a gyorsasággal és alapossággal. Sokat fejlődött a látványos részt képviselő talajmintavételezés technikája, szervize, területteljesítménye, amely így abszolút versenyképes a hazai szolgáltatók bármelyikével. Különösen igaz ez az 500 ha feletti területi nagyságrend esetén, amely munkáknál 5 db jól felszerelt terepjáró pickup gépkocsival, quaddal, automata mintavételező rendszerrel dolgoznak. Az ültetvények szabályos mintavételére szintén automata rétegmintavevő áll rendelkezésükre, amelyet pályázati támogatással sikerült megvásárolniuk. Tapasztalataik szerint néhány száz hektár területnagyság felett már azoknál is elfogy a motiváció és a fizikai erő, akik nagyon elkötelezettek a sajáterős kézi mintavétel tekintetében. Ilyenkor jönnek aztán akár azok a mintaszedési praktikák, amelyek már elrugaszkodnak az objektivitástól…

Pedig a talajainkról történő információszerzés alapja a becsületesen, szakmailag megalapozott módon végrehajtott reprezentatív mintavétel -függetlenül attól, hogy azt ki végzi. A legkiválóbb akkreditált labor munkája is semmissé válik, ha a mintavételezés nem objektív és nem reprezentatív! Ilyen esetben a legavatottabb elemző szakember is csak téves következtetéseket tud levonni, és a hibák rossz irányba viszik a tápanyag-felhasználást, de téves jelzést adhatnak egyéb döntések meghozatalánál is, például a növényvédelemben.

Az Agrofil mintavétele esetében ezért nincs kompromisz-szum, nincs kifogás, csak szakmaiság és jellemző (reprezentatív) mintavétel. Mindennemű talajinformáció megbízhatósága elsősorban a mintavétel minőségétől függ.

Az első AKG-program indulása hozta meg az Agrofil Kft. számára az első nagyobb lehetőséget, amiből elkezdhették a csapatépítést és a műszaki fejlesztéseket. Ekkor bizonyosodott be, hogy a legelső öt év munkája milyen fontos volt, hiszen megteremtette az országos ismertséget és a bizalmat. Ez pedig az ébredező piaci versenyben jelentős előnyt biztosított, és nagyon sok szerződéses partneri kapcsolatot eredményezett, s ezek nagy része a mai napig a kölcsönös előnyök elvén működik. Az AKG okozta fizikai, technikai és pszichés munkacsúcs természetesen nem határozhatja meg mindig a munka mennyiségét. Rendkívül fontos a bizalmi tőkén alapuló szakmai igényességet magában foglaló, kiegyenlített, extrém méretű munkacsúcsokat nélkülöző, hosszú távú partneri kapcsolat kialakítása.

Az ügyvezető határozott véleménye szerint ne az döntse el, hogy a termelő tájékozódik-e talajai állapotáról vagy sem, hogy az ágazattól független gazdasági szempontok, illetve a mezőgazdaságon belüli pillantnyi lehetőségek – aktuális pályázati kiírások, stb. – biztosítanak-e forrást az adófizetők pénzéből erre a célra. Álláspontja szerint ezek a mezőgazdaságtól független szempontok nem irányíthatják egy több százezer embert foglalkoztató stratégiai ágazat döntéshozatali rendszerét. Ennek a helytelen elvnek a napi gyakorlatból hozható példája most az AKG-s területek új parcellaazonosító rendszerének felállítása, de leginkább a határidői.

A begyűrűző gazdasági válság kártétele ezen a szakterületen is érezhető. A bankok szinte teljesen kivonultak az ágazat finanszírozásából, így a partnereiknél jelentős készpénzforgalmi feszültségek keletkeztek, amelyeket a kialakult ágazati válság tovább mélyít. Ez az Agrofil egyes partnereinél a fizetési idő jelentős kitolódását eredményezi. A három-öt évre szóló szolgáltatói szerződések száma állandó, míg a visszatérő partnerek aránya közel 100%-osnak tekinthető. A vevőelégedettségi felmérések is egyértelműen igazolják, hogy az Agrofil szolgáltatására – a növénytermesztők szakmai munkáját segítendő – szükség és igény van. Ennél a partneri körnél a konkurencia kiszorul az Agrofil Kft. mellől, mert a cég szolgáltatási stratégiája egyértelműen bevált, az elvégzett munkával a termelők elégedettek. A teljes körű szolgáltatás ára a kiszállásokkal, 5 év átlagában laborköltséggel együtt 2 euró/ha körül van, ami nagyon elviselhető költséget jelent számukra.

Az Agrofil Kft. másik nagy szakterülete kezdetektől a kutató-fejlesztő munka, amely néhány év után újabb lendületet kapott. Ehhez nagymérték-

ben hozzájárult a GOP-1.3.1-07/1-2007-0003 azonosítószámú nyertes pályázatuk.

Régóta törekedtek arra, hogy az évek során felhalmozott tapasztalataikat összegezve, tematizálva saját, önálló fejlesztésekkel minden – gazdasági, környezetvédelmi, fenntarthatósági -tekintetben korszerű tápanyag-gazdálkodási rendszert fejlesszenek ki.

Tápanyag-gazdálkodási tevékenységük (szakszerű talajminta-vételezés, tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadás, talajvédelmi terv készítése) során a tápanyag-visszapótlásra szánt mezőgazdasági inputanyagok pontos méréseken alapuló szaktanácsadási algoritmus alapján kerülnek felhasználásra, amely maximálisan számba veszi a termőhely ökológiai sajátosságait. Figyelmet fordít a hatályos jogszabályokra, a területet jellemző határértékekre és a lehetséges dozírozásra, megszüntetve ezzel az intuitív, esetenként a környezetre nézve veszélyes trágyázási gyakorlatot. Ennek érdekében további céljuk a már meglévő célszoftverjük korszerűsítése, új algoritmussal való feltöltése.

A tápanyag-gazdálkodási fejlesztések mellett jelentősek a növényvédőszer-, vetőmag- és egyéb termésnövelőanyag-, illetve technológiai kísérletek. A megbízások évente mindösszesen kb. 15000 kisparcellára szólnak. Észak- és Dél-Amerika, Japán, India szerepel a távoli megbízók között, akik elküldik az anyagaikat, majd pedig várják a lefuttatott kísérletek feldolgozott adatait és eredményeit tartalmazó jelentéseket. Természetesen a világcégek magyarországi leányvállalatai -mint pl. a BASF, a Syngenta, Dow AgroSciences, Monsanto, Nu farm, Kwizda, stb. – is jelentős szerepet játszanak e szép megrendelés állomány és elismertség megalapozásában.

Az Agrofil Kft. a következő, tervekkel teli időszakban szakmai munkájával, a pályázati pénzek partnerei érdekében történő ésszerű felhasználásával, módszerfejlesztéssel prémium kategóriát kíván teremteni mind a fejlesztésben, mind a talajtani és agrokémiai szolgáltatások terén, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezzel a lépéselőnnyel tematizálni tudja a piacot.

„Az Agrofil által alkalmazott tápanyag-utánpótlási rendszer jelentős mértékű korszerűsítése a XXI.századi ökológiai, ökonómiai kihívásoknak megfelelően” GOP-1.3.1-07/1-2007-0003