fbpx

Minden erdőtípusra jár a 12 évnyi támogatás

Írta: Szerkesztőség - 2024 február 24.

Pontosításra került számos beavatkozás Magyarország KAP Stratégiai Tervében, amelyek az erdészeti támogatásokat is érintik. Eltörölték az erdőállománytól függő támogatási időtartamot a jövedelempótló juttatásokban és több jut ápolási kifizetésekre.

erdészeti gép
Mindene erdőtípusra, minden tevékenységre és a gépbeszerzésre is több forrás jut (fotó: Horizont Média)

Az erdőgazdálkodást érintő módosítások

  • 2024 és 2027 között 20 ezer hektárnyi erdő telepítésével számolt a kormányzat. A KAP Stratégia Terv elfogadott módosítása nyomán az ipari célú nemesnyár-ültetvények, valamint az őshonos, ritka elegyfajok telepítésének hektáronkénti egységköltségei megőrzik a VP-ben meghatározott szintet.
  • Az erdőtelepítés esetében minden célállománytípus esetében egységesen 12 évig jár majd a hektáronkénti 432 euró jövedelempótló támogatás a korábbi tervezett 5, 8 vagy 11 év helyett.
  • A versenyképes erdőgazdálkodást szolgáló beruházások fiatal erdők ápolására irányuló támogatásnál (RD40) a támogatási intenzitás 50%-ról 65%-ra nő (a többi célterületnél szintén ez az érték szerepel). Így a normatív egységköltségek az alábbiak szerint módosulnak.

 MűveletTámogatási egységköltség euró/ha
Befejezett ápolás – kézi193
Befejezett ápolás – gépi120
Tisztítás természetszerű, átmeneti és származék természetességi állapotú erdőkben193
Tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi állapotú erdőkben99
Magas törzsnyesés (5m)147

  • Az agro-ökológiai nem termelő beruházásokon belül (RD21) a „Fás legelő vagy fás kaszáló gyepterületen történő kialakítása” célterület kiegészül a legeltetéshez kötődő beruházási elemekkel, amelyekre vonatkozóan a támogatási összegek az alábbiak:

Kiegészítő elemekEgységköltség 
fedett szárnyék180 EUR/db
itató135 EUR/db
gémeskút297 EUR/db

  • A korszerű erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges digitalizációs fejlesztések esetében a fenntartási kötelezettség 5-ről 3 évre csökkent. Továbbá a jogosultak köre kibővült az erdőgazdálkodási és elsődleges faipari, valamint az erdőgazdálkodási szolgáltatói (szakirányító) vállalkozásokkal, amelyek árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben 50%-ot meghaladóan erdőgazdálkodásból (TEÁOR 2) és/vagy az elsődleges faiparhoz kapcsolódó fűrészárúgyártásból (TEÁOR 16.1) származott, és az ebből eredő összeg az előző három évben átlagosan legalább a 3 millió forintot elérte.
  • Az erdőkár-helyreállítás (RD41) keretében a „Károsodott faanyag letakarítása” kiegészítő intézkedés a KAP Stratégiai Tervben csak az egyéb lágy lomb és fenyő vagy akác befejezett állományoknál jelent meg, azonban a módosítás következtében most minden faállománytípus (tölgy, bükk és egyéb keménylomb; egyéb lágylomb és fenyő; akác; nemesnyár) esetében igényelhető lesz 1300 euró/ha értékben.
  • A Tájékoztatási szolgáltatást beolvasztják a Tanácsadási szolgáltatásba, ami így pénzügyileg megerősítésre és bővítésre kerül.

Az egyéb KAP-módosításokat is összefoglalja ez a dokumentum: Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv és hazai végrehajtás első módosításának tartalma.

Lásd még a témában szakcikkünket: Erdő: kincsesbánya vagy púp a háton?