Aki bent tartja a gabonát, dupla árat fog fizetni érte!

Írta: Gönczi Krisztina - 2023 április 19.

Megjelent a kormány 130/2023. (IV. 18.) rendelete az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekrő1. Eszerint, ha az ukrán gabonaszállítmány nem hagyja el 7 napon belül az országot, és itthoni csípik el, akkor megrendelője az áru értékével megegyező nagyságú bírságot fizet.

gabonaszállítás közúton
Drágán érkezhet a telepre (forrás: tgrtransport.com.au)

Hazánk mától megtiltotta a gabonafélék, repce- és napraforgómag, a liszt, az étolaj, a méz és egyes húsfélék behozatalát az országba. A tilalom 2023. június 30-ig tart. Magyarország ugyanakkor nem tiltja ezen termékek területén történő átszállítását. (Időközben Lengyelország is hasonló megállapodásra jutott az ukrán féllel, és fogadja a tranzitot.)

7 nap a kilépésre

A kapcsolódó rendelet szerint az importtilalom nem alkalmazható azokra a tranzitszállítmányokra, amelynek 7 napon belül elhagyják Magyarország területét. A nyomon követés érdekében a belépéskor hatósági zárral kell ellátni a szállítmányt olyan módon, hogy azt csak roncsolással lehessen eltávolítani. Az érzékeny termék (lásd a definíciót az EKÁER-rendeletben) fuvarozója felelős a hatósági zár sértetlenségéért, valamint a rakomány határidőben történő továbbításáért.

A hatósági zárat az állami adó- és vámhatóság helyezi fel. Ekkor nyilvántartásba veszi: a szállítmány megnevezését, mennyiségét, a fuvarozó nevét, székhelyét és – ha van – magyarországi fióktelepének címét, adószámát/cégjegyzékszámát/FeLIR azonosítóját, elektronikus elérhetőségét és bankszámlaszámát, a szállítóeszköz tulajdonosát, üzembentartóját, forgalmi rendszámát vagy vasúti szállítóeszköz esetében pályaszámát, valamint a szállítmány útvonalát és a Magyarország területéről való kilépés tervezett helyét és idejét.

Az EKÁER-rendelet szerinti bejelentési kötelezettség a címzettet terheli, aki az árut megrendelte, és aki ebben az esetben egy másik uniós tagállam általános forgalmi adó alanya. Egyéb esetekben az, akinek a nevében az áru átvétele megtörténik. Az EKÁER-rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kötelezett az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózónak minősül.

A büntetés megduplázza a beszerzési árat

A szabályok megtartását a rendőrség, valamint az adó- és vámhatóság ellenőrzi, amelynek során az autópályahasználatot ellenőrző elektronikus rendszer és a Tengelysúlymérő Rendszer adatai is felhasználhatóak. Szabályszegés esetén a Magyarország területére beszállító, fuvarozónak minősülő természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy terhére a termék általános forgalmi adó nélküli értékének száz százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki. Azaz, akit rajtakapnak, hogy ukrán gabonaszállítmányt rendelt, dupla beszerzési árral kell hogy kalkuláljon.

Kapcsolódó írásaink:
EKÁER-köteles lehet az ukrán gabona, de más ötlet is van.
A gabonatranzit, a keleti államok és az orosz érdek