fbpx

Az évelő kutatócsoport eredményeinek rövid összefoglalása

Írta: Mezőhír - Hirdetés - 2021 június 10.

Pannon Breeding program

A Pannon Breeding program a klímaváltozás okozta problémákra keres megoldást. Munkacsoportunk feladata a hazai szikes területeken fellelhető lágyszárú évelő taxonok mezőgazdasági termesztéstechnológiájának kidolgozása, valamint abiotikus stressztűrésének vizsgálata (elsősorban az extrém hőmérséklet, illetve vízhiányos állapot tekintetében).

 

Sziki őszirózsa
Tripolium pannonicum subsp. tripolium (sziki őszirózsa) eredeti állománya

 

A három vizsgálatba vont növény (sziki őszirózsa, réti peremizs, magyar sóvirág) esetében meghatároztuk az optimális csírázási paramétereket, emellett megvizsgáltuk a vegetatív szaporítás lehetőségét. Konténeres, illetve szabadföldbe kiültetett állományok elemzésével meghatároztuk a taxonok fontosabb fenológiai paramétereinek jellemzőit termesztett körülmények között. Adatokat szolgáltattunk a termesztéshez leginkább megfelelő közeg összetételére, tápanyag- és vízigényre vonatkozóan. A technológiát a nevelési módra vonatkozó ajánlás kidolgozásával tesszük teljessé. Megvizsgáltuk a növények sóstressz-toleranciáját természetközeli és modellezett körülmények között. Kísérleteket végeztünk a taxonok fagytűrésére vonatkozóan, melyek eredményeként -19 °C-ot is tűrő szelektált állományunk van. A stresszhatás kimutatására a morfológiai paramétereken túl laboratóriumi enzimvizsgálatokat is végzünk eredményeink alátámasztására. Eredményeink között szerepel (a termesztéstechnológiák, illetve környezeti igények kidolgozása mellett) egy törpe szártagú, alacsony virágzati szárral rendelkező sziki őszirózsa fajtajelölt-szelekció. Az irányított mutációnak alávetett sóvirág esetében pedig jelenleg is vizsgáljuk a kezelések sikerességét.

A pályázati ciklus leteltével ezek a növények sikeresen termeszthetők, illetve felhasználhatók lesznek a degradált, kedvezőtlen környezeti feltételekkel rendelkező zöldfelületek lágy szárú évelőágyaiban. A magas stressztűrésüknek köszönhetően ezek a fajtajelöltek megállják a helyüket a hazánkéhoz hasonló (kedvezőtlen) klimatikus és talajtani körülmények között is.

 

SZERZŐK: KOHUT ILDIKÓ, MOSONYI ISTVÁN DÁNIEL, TURINÉ FARKAS ZSUZSA, TILLYNÉ MÁNDY ANDREA, ECSERI KÁROLY