fbpx

Jó lesz őstermelőnek lenni, de még jobb családi tulajdonú céget vinni

Írta: Szerkesztőség - 2020 október 09.

Az őstermelői és családi gazdasági rendszer átfogó reformjáról szóló törvényjavaslatot elfogadta a kormány. Nemcsak az őstermelők járnak jól. A cégek is mentesülnek a földel kapcsolatos bevételek adózásától évi 50 millió forintos értékhatárig. A családi tulajdonban lévő cégek tagjai ezen felül a földvásárlás és -bérlés terén is előnyt élveznek.

A korábban ismertetettekhez képest. nem sok a változás, de érdemes ismét összefoglalni, mi várható.

 

 

Az őstermelő

 • Az őstermelő szolgáltathat is: Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységek körével, így már bérmunkát is szolgáltathatnak, illetve szálláshelyet is nyújthatnak.
 • Az őstermelőnek lehetnek kiegészítő bevételei, de ezek a teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25%-át érhetik el.
 • Az őstermelők kétféle adózás közül választhatnak: a tételes költségelszámolás és az átalányadózás. A tételes költségelszámolás módja nem változna. Az átalányadózással kapcsolatosan azonban számos újdonság várható.
 • Átalányadóban 10 millió forintig adómentes a bevétel. Az átalányadózást az éves minimálbér tízszeresét, azaz megközelítőleg a 21 millió forintot el nem érő bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők választhatják. Az éves minimálbér ötszörösének (2020-ban ez megközelítőleg 10 millió forint) megfelelő éves, támogatás nélküli bevételig az őstermelők adómentesek. A 10 százalékos jövedelemhányadot csak a 10 millió forint feletti bevételrészre kell alkalmazni, azaz csak ennek tizede után kell személyi jövedelemadót fizetni.
 • A támogatás nem bevétel. Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek, adómentesek.

 

Az őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)

 • Hibrid rendszer. Ezen működési forma a közös őstermelői tevékenység és a jelenlegi családi gazdaság működési formák összevonásával jöhet létre. Új ŐCSG alapítása 16 éven felüli őstermelő tagokkal történhet azzal a kedvezménnyel, hogy a jelenlegi családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai az ŐCSG-ben is tagok maradhatnak.
 • Többszörös adókedvezmény. Az ŐCSG-k adózása az őstermelőknek nyújtott adózást többszörözi azzal, hogy a kedvezményes adózás felső értékhatára nem haladhatná meg a 4 főre számított átalányadózás értékhatárát, ami kb. 83,5 millió forint.

 

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

 • Rokonok egy cégben. Egy új minősítő kategória jönne létre a társasági formában működő gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat kaphatja meg, aminek tagjai egymásnak hozzátartozói, valamint kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat. A minősítést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara végzi.
 • A CSMT-ben a tervezet alapján nem lenne adóköteles az az összeg, amely nem haladja meg:
  – a társaság által a tulajdonosnak a termőföld bérletéért fizetett összeget (a tulajdonos és a földhasználó személyében sokszor átfedésben van);
  – a normatív támogatásként kapott, tagnak átengedett összeget;
  – azt az összeget, amit a CSMT azért fizet ki, hogy a magánszemély földtulajdonos azt a földvásárlással kapcsolatos jelzáloghitel-törlesztésre fordítsa;
  – azt az összeget, amelyet a CSMT ad a tagjának olyan termőföld vásárlására, amit a CSMT legalább 15 évig használ.

Vagyis a földbérleti díjak, a területalapú (és egyéb normatív) támogatás, illetve a földvásárlásra fordított összeg mentesülne az adókötelezettség alól, amennyiben az kevesebb, mint 50 millió forint. A mentesített jövedelem a jövőben minden vállalkozás számára elérhető lesz! Ha az átlagos 50 ezer forintos hektáronkénti földbérleti díjat tekintjük, akkor 1000 hektárig szól az földbérleti díj adómentessége. További kedvezmény, hogy a családi tulajdonban lévő mezőgazdasági vállalkozások tagjai előnyt élveznek a földvásárlás és -haszonbérlet terén.

A törvényjavaslatot még az ősz folyamán megvitatják a képviselők. Elfogadását követően a tervek szerint 2021. január 1-jén lép hatályba.