fbpx

Itt az idő támogatást kérni a szőlőkabóca elleni védekezésre

Írta: Szerkesztőség - 2020 július 29.

Megjelent a Kincstár 80/2020 (VII. 22.) számú közleménye a szőlőültetvényeken megvalósuló növény-egészségügyi védekezés támogatásának igényélésről. A támogatás a kabóca elleni védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához járul hozzá. Az igénylést a kezelését követően, de legkésőbb 2020. augusztus 15-ig kell a Kincstárhoz benyújtani.

 

 

A támogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített N0757 (szőlőtermelő) és N0758 (igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés) jelű nyomtatvány kiöltésével lehet benyújtani – kizárólag postai úton – a területileg illetékes megyei kormányhivatalhoz (növényvédelmi hatósághoz). A határidő jogvesztő. A növényvédelmi hatóság a kifizetési kérelmet megvizsgálja, majd annak teljessége esetén azt záradékkal látja el, és legkésőbb 2020. szeptember 15-ig továbbítja a Kincstár részére.

 

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell

  • a rendelet által előírt nyilatkozatokat (az N0757 vagy N0758 nyomtatványon);
  • a növényvédőszer megvásárlását igazoló, az igénylő nevére kiállított számla másolatát;
  • a számla pénzügyi rendezését igazoló bizonylat másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, amennyiben ez a számlán nem került feltüntetésre;
  • a tárgyévi permetezési napló másolatát;
  • ha a kifizetési kérelmet termelői szerveződés nyújtja be, akkor a termelő tagságának igazolását.

Forrás: NAK/dr. Sidlovits Diána