Biobúza fajtateszt eredmények az ÖMKi-től

Írta: Csomor Zsolt - 2020 április 28.

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Nonprofit Kft., a Szent István Egyetem és a Her-ba Kft. közös kutatásában a biobúza fajták hozam és a meghatározó paraméterei mellett az agronómiai adottságokat is vizsgálták.

Az ökológiai gazdálkodásában a biológiai alapok helyes megválasztása döntő fontosságú a termesztés sikere szempontjából.

A konvencionális gazdálkodók számára a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakhatóság által megvalósított kisparcellás fajtatesztek eredményei állnak rendelkezésre a fontosabb növényfajok fajtáinak posztregisztrációs teljesítményértékeléséről.

Az ökológiai gazdálkodók egyelőre az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) által kezdeményezett, részvételi on-farm hálózat fajtavizsgálataiból tájékozódhatnak a körzetükben jól teljesítő fajtákról. Az on-farm hálózatban résztvevő termelők 2012 óta vizsgálják a búzafajták alkalmasságát ökológiai termesztésre, melynek során eddig mintegy 20 gazdaságban, körülbelül félszáz fajta értékelésére kerülhetett sor.

A tesztelés homlokterében a hozam és a meghatározó minőségi paraméterek vizsgálata áll, amelyben a fehérje és a nedves sikér meghatározása alapvető. Ezen kívül az értékelés speciális agronómiai adottságok (például gyomfojtóképesség, megdőlési hajlam) és bizonyos évjáratokban megnyilvánuló hátrányos tulajdonságok (például növénykórtani érzékenység) vizsgálatára is kiterjed.

A 2018-19 es évjárat termésmennyiség és fehérjetartalom tekintetében is az átlagosnál jobb évjáratnak mutatkozott. Az ÖMKi, a Szent István Egyetem és a Her-ba Kft. közös kísérletében szereplő standard fajta, a KG Kunhalom egy helyszín kivételével mindenhol jobb fehérjetartalom eredményeket mutatott az előző évinél. 2019-ben szinte minden gazdaságban találtak a kutatásban résztvevők több fajtát, ami hozamban és minőségben a helyi átlag felett teljesített, olvasható a XXVI. Növénynemesítési Tudományos Napok összefoglaló kötetében.

Az elmúlt években a járványos megbetegedések nem okoztak nagy kárt, így ezekhez kapcsolódó fajtaadottságokra nem tudtak megfelelőn szelektálni a fajtákat, míg a gyenge gyomfojtóképesség gyakorta limitáló tényezővé vált.

A 2019-es évjárat növényvédelmi szempontól kiemelkedő volt a kalász fuzáriózis tekintetében. Helyszínenként és fajtánként általánosságban magas, de nagyon eltérő fuzárium fertőzöttséget regisztráltak a növénykórtani szemlék során. A már évek óta kedvező tapasztalatokkal tesztelt Ehogold, Tobias, valamint az Arnold fajta volt a legkevésbé fertőződött. A megszokott gyakorlatnak megfelelően minden helyszínen és fajtából termésmintát is gyűjtöttek, amit csépelés után hozam és minőség meghatározás után a magvakat fuzárium fertőzöttség szempontjából vizuálisan is értékeltek.

Összességében elmondható, hogy a már évek óta kedvező tapasztalatokkal tesztelt Ehogold és Tobias fajták voltak a fuzáriummal legkevésbé fertőzöttek. A kalászokon mutatott alacsony fertőzöttségi értékeket a Tobias, az Ehogold és az Arnold fajták a szemfertőzöttségben is megtartották, sőt a minőség és a hozam tekintetében átlagos vagy azt meghaladó értékeket mértek esetükben.