fbpx

Sikeres szántóföldi növénytermesztés a szélsőségek szorításában

Írta: Fodor Mihály - 2019 november 05.

A KITE Zrt. nádudvari fajtabemutatóján az őszi betakarítású növényekről esett szó, valamint az ehhez kapcsolódó a technológiai hátteret is megismerhettük.

Szélsőségek szorításában címmel hirdette meg rendezvényét a házigazda, és a rendezvényt indító előadásokban azokra a technológiai elemekre esett a legnagyobb hangsúly, amelyek az időjárási anomáliákat képesek kezelni, és nagy szerepük van a talajnedvesség megőrzésében, így segítve a sokszor megoldhatatlannak tűnő problémák kiküszöbölésében a gazdálkodókat. A rendezvényt Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs főigazgatója nyitotta meg, aki az idei év időjárási körülményeinek – és ezzel összefüggésben a terméseredmények – ismertetése után kitért arra, hogy három tényező lehet a termelő segítségére az aszály okozatainak kezelésében. Az első az okszerű, talajnedvességet védő és megőrző, forgatásos talajművelést mellőző technológia, a második az öntözés alkalmazása; amennyiben erre nincs lehetőségünk, úgy a harmadik megoldáshoz kell folyamodnunk: szárazságtűrő növényfajtákat kell választanunk.

Erre a KITE megoldása a cirok, mely fehérjetartalmát tekintve remek takarmánynövény-alternatíva. Folytatva a gondolatmenetet Szendi Jenő, a KITE Zrt. Öntözési Üzletágának vezetője a szántóföldi öntözési lehetőségekről beszélt, Kecskés Zsolt kiemelt szolgáltatás-értékesítési igazgató pedig az Innovációs Központ precíziós gazdálkodást segítő szolgáltatásait mutatta be. A rendezvény szántóföldi részén Sojnóczki István technológia-fejlesztési igazgató, valamint Honti László, Kecskés István és Nagy László fejlesztőmérnökök mutatták be a fajtasorokat, Balogh Józseftermékmenedzser pedig a legújabb fejlesztésükről, a KITE csévélődobos öntözőberendezésről beszélt.

A KITE Zrt. komplex kukorica-, napraforgó-termesztéstechnológiai ajánlata

A negatív hatások csökkentésére és a termésbiztonság növelésére a KITE Zrt. szerint nem csak egyes agrotechnikai elemeket szükséges fejleszteni, hanem komplexen az új agronómiai és műszaki megoldásokat össze kell hangolni. A fejlesztés irányai: az agronómiai hatékonyság, a gazdasági mérettől független nagy területteljesítmény, és mindezt úgy kell végezni, hogy beilleszthető legyen a precíziós gazdálkodásba. A technológia végrehajtása során csak annyi inputanyag és energia használata indokolt, ami feltétlenül szükséges, de a növény igényét maximálisan kielégíti.

A KITE forgalomba hoz saját névvel a termeléshez nélkülözhetetlen inputanyagokat (hibrid és fajta vetőmagokat, alap-, nitrogén-, starter- és lombtrágyákat, biológiai készítményeket, növényvédő szereket, egyéb termésfokozó anyagokat), melyekre kidolgozta a kijuttatás leghatékonyabb módszerét, a legkorszerűbb műszaki megoldásokkal összhangban. Egy adott növény termesztéstechnológiájának megvalósítása előtt az adott táblát alkalmassá kell tenni a gazdaságos termelésre. A káros vizek levezetésére a KITE Zrt. 2,5 cm jelpontossággal ajánl „3D” szolgáltatást, illetve közre tud működni a talajjavítási munkálatokban munkagépbérprogramjai révén.

Homogén növényállománybiztosítása

A tavaszi vetésű, széles sortávú „kapás” kultúrák (kukorica és napraforgó) mellett a hagyományosan gabona vagy dupla gabona sortávú kultúrákra (szója, cirok) is szemenként történő vetési technológiát dolgozott ki a KITE Zrt. A nagy termésátlagok kulcsa a homogén növényállomány. Homogénnek tekintik azt a kukoricanövény-állományt, amelynél a növények 90%-a kikel a kelés kezdetétől számított 48 órán belül. A kelésnél 3-4 leveles hátrányba kerülő növényegyedek miatt megnő az állomány kitettsége, csökken a gyomelnyomó képessége, nehezen programozható a növényvédelmi kezelések időpontja és ami a legfontosabb, jelentős a termés lemaradása a fejlettebb, homogén állományokhoz képest. A magágy minősége alapvetően befolyásolja a kelés milyenségét. Az a jó magágy, amely a vetésmélységben tömör, a mag felett laza, és a vetőmag csírázásához megfelelő talajnedvességi és hőmérsékleti viszonyokat alakít ki, mely segíti a gyökérzet fejlődését. Ezeket a feltételeket a KITE Zrt. kínálatában a John Deere MaxEmerge és ExactEmerge vetőgépek tudják biztosítani. Ezek felszerelhetők azokkal az eszközökkel, melyekkel a vetéssel egy menetben teljes értékű magágykészítést lehet végezni. Az egyenletes kelést minden növényfajnál alapvetően meghatározza a vetőmag minősége és azon belül kukoricavetőmag esetében a mag alaki és méretbeli homogenitása. A hatályos rendeletek nem írják elő a osztályozott kukorica-vetőmag forgalmazását. A KITE vetőmag-leforgatási eredményei egyértelműen bebizonyították, hogy a nem megfelelően osztályozott, heterogén kukorica-vetőmagot a fészkes vetőtárcsák lényegesen rosszabbul vetik, mint a homogén magot, a tőtávolság egyenletességének szempontjából. A KITE ajánlatában szereplő kukoricahibridek vetőmagja alak és méret szerint osztályozott, homogén vetőmag. A John Deere-fejlesztések eredménye – ez a KITE kínálatában is megjelenik –,hogy ezek a vetőgépek rendelkeznek sorelzáró képességgel, így a vetőgép az egyes sorok elzárásával nem vet rá a már elvetett sorra.

A KITE napraforgó-technológiai ajánlatának fontosabb elemei

A napraforgó a termőhelyhez és a talajhoz legjobban alkalmazkodó növényfajok közé tartozik, nagyon jól tudja hasznosítani a talajok víz- és tápanyagkészletét. Termesztésének sikerét a költséghatékony technikai háttér, az intenzív hibridek, az azok igényét kielégítő harmonikus tápanyagellátás és egy feszes növényvédelmi technológia tudja biztosítani. Vetéstechnológiája a kukoricáéhoz hasonló.

A modern napraforgó-termesztésben a posztemergens gyomirtási technológiák a meghatározók. A technológia legnagyobb előnye az, hogy lehetőségünk van olyan gyomok ellen védekezni, amelyek ellen eddig nem vagy nagyon nehezen lehetett. Ilyenek elsősorban a magról kelő, kétszikű gyomok, pl. parlagfű, csattanó maszlag, selyemmályva, szerbtövisfajok vagy az évelő kétszikű (mezei acat) gyomok. A technológia pontos betartásával előbbi gyomoktól mentesíteni lehet a területet.

Manapság túlnyomó többségben az imidazolinon- (IMI vagy CL) és tribenuronmetil- (Express toleráns) ellenálló hibrideket termesztenek az egyszerűbb és nagyobb biztonságú gyomirtás biztosítására. A CLP technológia alkalmazásával a nagymagvú, mélyről csírázó gyomok ellen is szélesebb spektrumban és esetlegesen nagyobb fejlettség mellett is hatékonyan tudunk védekezni. A CL és CLP technológiát tehát elsősorban ezek ellen a nehezen irtható T4-es növények ellen, míg az Express-es technológiát az évelő mezei acattal fertőzött területekre javasoljuk. A hagyományos, költséghatékony gyomirtási technológiák előtt is nagy perspektívák nyílhatnak új-régi hatóanyagok alkalmazásával, melyhez a KITE Zrt.-nek van hibridajánlata.

A KITE ajánlatában szereplő kukoricahibridek vetőmagja alak és méret szerint osztályozott, homogén vetőmag

A napraforgó az egyik leginkább betegségérzékeny növényünk. Az évjárat csapadékosságától és a kórokozónyomástól függően akár többszöri gombaölőszeres kezelése is indokolt. Az első védekezés már ebben az időszakban esedékes lehet. A földi permetezőgéppel járható állapot még a biológiailag indokoltnál korábbi védekezési időpont, azonban az esetek 80%-ában az ilyenkor végrehajtott védekezés a szárfoltosságok (elsősorban az alternáriás és a fómás szárfoltosság) fertőzését kb. felére csökkenti, és a beavatkozás gazdaságosnak bizonyul.

A 6-8 leveles napraforgót súlyosan károsító kórokozó gombák ellen ilyenkor végezzük az első beavatkozást. A legfontosabb betegségek közül manapság a diaportés foltosság és a szürkepenész ritkább előfordulású; az alternáriás és a fómás foltosság, valamint a fehérpenészes rothadás igen gyakori. Ellenük azol típusú gombaölő szerekkel vagy azokat strobirulinszármazékokkal kiegészített szerekkel védekezünk. Javasolt a mikroelem-, főként bórtartalmú fejtrágya kijuttatása, a megfelelő fejlődés és az abiotikus stressztolerancia erősítésének, valamint a termésbiztonság és a termés mennyiségi és minőségi jellemzőinek javítása érdekében.

A szárfoltosságot okozó betegségek ellen túlnyomóan a csillagbimbós állapotban tudunk hatékonyan védekezni, a kezelés időzítését előrejelzéssel tudjuk pontosítani. Virágzáskor a tányérbetegségek (fehérpenész, szürkepenész, alternária) ellen védekezhetünk, de ne feledkezzünk meg a bór pótlásáról sem, ennek a megtermékenyülésben nagy jelentősége van.