fbpx

2019: a döntések éve

Írta: Szerkesztőség - 2019 február 22.

Reformfolyamat –sok nehézséggel

Ez szorosan összefügg azzal is, hogy az ötévente tartandó Európai Parlamenti választások idén május 23-26-a között zajlanak le. Ez egy egyfordulós, listás szavazás, amelyen pártok indulhatnak, de ismerve az EU jelenlegi helyzetét, igen kemény kampányra lehet számítani. A támogatási rendszer szempontjából a késedelmek a választás leginkább kézzelfogható hatásai. Várhatóan az új Parlament működése szeptemberben indul. Eközben azonban a különböző bizottságokban kemény viták, megbeszélések zajlanak. Itt alakul ki a tervezettel szemben a többségi álláspont. Ez is az idei év jelentőségét mutatja. Az ezzel kapcsolatos hírek lassan fognak szivárogni. Mi arra számítunk, hogy a tervezetek nagyon sokat finomodnak, változnak. Már eleve a csökkentési tervek sem biztos, hogy valóra fognak válni.

A támogatási rendszer tehát 2019ben sem hagyja cserben a gazdákat, de ideje átgondolni, hogy a középtávon várható változásokra vagy inkább a bizonytalanságokra hogyan készülünk fel. Meggyőződésünk, hogy idén talán az utolsó alkalommal állnak együtt az ehhez szükséges kedvező feltételek: alacsony, középtávon fixálható kamatok, a kifejezetten kedvező támogatási szintés mindezek mellett azok a piaci lehetőségek és kihívások, amelyek a fejlesztések gyorsítására ösztönöznek. A KAP reformjának egyik fontos, levetkőzhetetlen üzenete, hogy a támogatásokhoz való hozzájutás szigorodó feltételrendszer mellett fog zajlani. Nőni fog a szigor és az adminisztrációs teher.

2019 sem mentes az állatjárványoktól

Ezzel kapcsolatban azonban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a piaci helyzetek komoly lehetőséget rejtenek, ahogy ez az elmúlt években a baromfivészt követően megmutatkozott, vagy ugyanez a helyzet fennáll jelenleg is a Kínát letaroló ASP miatt. A magas termelési kultúrával és persze színvonallal rendelkezők előtt új kapuk nyílnak ki. Például: a világ legnagyobb sertéstartóját megrendítő ASP egyben a baromfihús iránti igényt is megnövelte (helyettesítő hatás), ami az európai baromfiszektorban is érzékelhető lesz ebben az évben a kereslet és az árak emelkedésén keresztül. Kína sertéshúsimportja is emelkedni fog néhány hónap múlva, ami – előrejelzésünk szerint – rövidíteni fogja az év elején szokásos árcsökkenési periódust. Minél tovább tart Kína és az USA kereskedelmi háborúja, annál többet fog ebből profitálni a megtelt raktárakkal küzdő európai sertésszektor. És ez csak egy vonatkozása, egy piaccal való összefüggése a járványnak. Beszélhetnénk még arról, hogy az ASP elleni harcban Ukrajna után „elesett” Románia is. Keleti szomszédunk sertésimportigénye jelentősen növeli a magyar sertések iránti keresletet. Az árak e képletben meghatározó tényezők, ahogy az euró-forint árfolyam is. Előbbivel kapcsolatban nagy köszönettel tartozunk német gazdatársainknak, akik szervezettségüknek köszönhetően meg tudják akadályozni, hogy a teli raktáraik és csökkenő időszaki kereslet ellenére leessenek az árak. Ezért tud stagnálni nálunk is immár több mint két hónapja a sertésfelvásárlási ár. Az idei terméskilátásokról ugyan igen korai még beszélni, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elmúlt hetek csapadékos időjárása gyakorlatilag megszüntette az aszályhelyzetet az országban. A kontinens nyugati és északabbra eső térségeiben viszont az elmúlt évihez hasonló a talajok vízhiánya. Könnyen előállhat tehát az a tavalyi helyzet, hogy az időjárási anomáliák is hoznak jó piaci lehetőséget számunkra, tekintve, hogy térségünkből próbálták/próbálják a németek, lengyelek takarmányigényüket kielégíteni. Arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy nemcsak a tőlünk keletre lévő piacokon volt hatalmas az elmúlt évi termés (Ukrajna, Románia, Bulgária, Oroszország), hanem a globális készletek is magasak, ezért további gabonaár-emelkedésekre nem számítunk az előttünk álló hónapokban. Legfeljebb a malmok igénye mozdíthat rövid időre és kis mértékben még felfelé a búzaárakon. Az idei év tehát jócskán tartogat kihívásokat. Nincs kétségünk afelől, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szereplőinek többsége meg fog felelni ezeknek, de az is bizonyos, hogy nem mindenki. Azok lesznek a nyertesei e folyamatoknak, akik informáltak, előrelátnak, és időben kihasználják az adódó lehetőségeket. Arra is számítunk, hogy ebben az évben, főleg a második felében, megnövekszik majd az eladó birtokok száma. A birtokkoncentráció generációs és piaci alapon egyaránt erősödni fog, miközben ehhez az új támogatási rendszerrel kapcsolatos félelmek is hozzájárulhatnak.

CÍMKÉK baromfisertés