Felelős növényvédőszer-használat és a fogyasztói tudatosság erősítése

Írta: Szerkesztőség - 2019 január 02.

Az Európai Unióban a növényvédő szerek használatát jogi keretek szabályozzák, amelyek többek közt meghatározzák a növényvédő szerek biztonságos használatának szabályait. Ez a keretrendszer az elővigyázatosság elvén alapszik, „mely kimondja, hogy kockázat esetén a környezet magasabb szintű védelmet élvez a megelőző intézkedések meghozatala során” (EK /2000/ 1. tanácsi rendelet). A növényvédő szerek felhasználását közvetlenül és közvetett módon szabályozó legfontosabb uniós irányelvek és rendeletek az alábbiak:

– 2009/128/EK-irányelv a növényvédő szerek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról;

– 2009/127/EK-irányelv a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek kialakításáról, felépítéséről és karbantartásáról.


1. ábra


2. ábra

A felszíni és felszín alatti vizek növényvédőszer-terhelését elsősorban pontszerű szennyezőforrások okozzák. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a vízfolyásokban kimutatható növényvédőszer-szennyeződések több mint 50%-a általában nem a mezőgazdasági művelés alatt álló területekről, hanem a gazdaságok telephelyeiről származik. A legnagyobb kockázatot jelentő munkafolyamatok a következők:

  • a) permetezőgép tisztítása,
  • b) permetlétartály feltöltése,
  • c) maradékkezelés (beleértve a műszaki maradékot) a telephelyen,
  • d) a permetlé csepegése a felhasználás során,
  • e) a növényvédő szerek tárolása és
  • f) a permetezőgép szántóföldre történő eljuttatása közbeni szivárgás.

Növényvédő szerből egyetlen csepp is túl sok, ha az a felszíni vizekbe kerül. A növényvédőszeres szennyezések csökkentése a szerek gondos kezelésével és felelősségteljes használatával kezdődik. Ezért döntött az Európai Növényvédelmi Szövetség úgy, hogy a nemzeti szövetségek (hazánkban a Magyar Növényvédelmi Szövetség, NSZ) és számos nemzetközi partnerszervezet segítségével egy olyan vízvédelmi célokat szolgáló programot indít, amelynek segítségével a vizek védelme hatékonyan megvalósítható.


3. ábra

A TOPPS módszer rávilágít azokra a helyzetekre, amelyeknél kockázatot jelent a növényvédő szer használata. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat ajánlásain keresztül bemutatja, hogy a munkafolyamatok során milyen esetekben áll fenn a növényvédő szerek vízbe jutásának kockázata, és ez hogyan csökkenthető (3. ábra). A program különböző típusú oktatási és információs kiadványok (kézikönyvek, útmutatók, szóróanyagok és online oktatóanyagok) segítségével megoldást ajánl a szennyezések kockázatainak csökkentésére a növényvédő szerekkel kapcsolatos munkafolyamatok során.

SZERZŐ: DR. LÁSZLÓ PÉTER, TOPPS KOORDINÁTOR • [email protected]