fbpx

Haldoklik a hazai burgonyatermesztés

Írta: Kohout Zoltán - 2018 november 13.

1960 óta, amikor Magyarországon csaknem 2,7 millió tonnás rekordtermés született, hullámzó, de lényegében folyamatosan csökkenő trendet követ a hazai burgonyatermesztés – mind a kibocsátás mennyiségét, mind a termőterület nagyságát (helyesebben szűkülését) illetően. Ami korábban aligha volt elképzelhető, ma már mindennapos: a sokszor nem is elsőrangú import minőséget vásároljuk a boltokban, a hazai burgonya lassú eltűnése miatt.


Burgonya szakmai nap és fajtabemutató Dél-Bács-Kiskunban,  a nagy hazai termőterületek egyikén

Évtizedes hanyatlás


A kilábalás egyik feltétele a gazdák-gazdaságok összefogása és a hatékony tudásmegosztás, szakismeret-fejlesztés

Vehetnénk-ehetnénk a sajátunkat is…

A hazai öntözésfejlesztési és feldolgozóipari beruházások elmaradása miatt nagyon magas a burgonyaalapú késztermékek behozatala is, a chips-ektől, a fagyasztott készterméken át, a pürépelyhekig terjedő palettán – ezek összesen további 40-46 ezer tonnás importot generálnak, amit akár hazai gazdák és feldolgozók is produkálhatnának. Mélyebb piaci feltárást is megérne, hogy miközben ezeket Benelux és közép-európai államokból hozzuk be, exportálunk is oda ilyen termékeket. Erre utaltak szakemberek egy őszi kiskunhalasi tematikus szakmai napon: burgonyafronton is termékkivonási céllal vásárolják fel a hazai termés kisebb, minőségi részét, hogy annak helyébe európai országok szállíthassák ide a saját termékeiket…

Öntözni, összefogni, feldolgozni – így lehetne nyerni

Ami pedig a hazai burgonyatermesztés, -feldolgozás és -kereskedelem feltámasztását illeti, három emberi tényező is kellene a sikerhez. A szaktudás fejlesztése, terjesztése, illetve az alig létező hazai burgonyamarketing megteremtése mellett döntő jelentőségű volna az integrátori hálózatok létrehozása, azaz a piaci érdekérvényesítés céljából létrehozott termelési-értékesítési szövetkezések előmozdítása.

Tisztul a piac

A másik „pozitívum” aktualitása és ellentmondásossága miatt érdemel idézőjelet: a belvizek, az aszály, a károsítók és a csekély termőterület következtében viszonylag kevés burgonya termett. A jelenlegi becslések szerint a termésátlag idén már a 24 tonnát sem éri el, ám részben ennek eredményeként a burgonya-betakarítás heteiben jó árakról érkeztek jelentések.

Marketingmarkerek.

SZERZŐ: KOHOUT ZOLTÁN