Szélsőségek szorításában – adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban

Írta: Szerkesztőség - 2018 május 14.

Együttműködési megállapodást írt alá az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a KITE Zrt. az aszály- és belvízkárok mérséklésének érdekében. Az összefogás eredménye olyan monitoring rendszer lesz, ami non-profit jelleggel segíti a jövőben a magyar gazdálkodókat a vízkárok okozta veszteségek mérséklésében. Az összefogás kezdeti lépésére Nádudvaron, a KITE Zrt. oktatótermében, nyitókonferencia keretén belül került sor.

Legyen a vízügy szívügy!

A víz okozta veszteségek globálisan és hazánkban egyaránt megnövekedtek. 2015-ben a vízhiány okozta terméskiesést Magyarországon 400 milliárd forintra becsülték. Ebből az adatból is látszik, milyen jelentős a probléma: ennek orvoslására stratégiai tervet dolgoztak ki, amit a kormány is elfogadott, tájékoztatta a jelenlévőket Somlyódy Balázs, az OVF főigazgatója. A legfontosabb feladat, hogy a létesítményközpontú vízgazdálkodást kiegészítse egy, a vízigény és a vízhasznosítás által meghatározott, valamint a vízkibocsátás szempontjait figyelembe vevő szabályozás. Ennek a gondolkodásmódnak meghatározó eleme a tudományos megalapozottság, a szakmaiság és az innovatív szemléletmód.

A KITE Zrt. és az OVF közös együttműködésével felálló aszálymonitoring rendszer az első eszköze a preventív jellegű vízellátási rendszer felépítésének, ami képes megelőzni a mezőgazdaságban keletkező aszály- és belvízkárokat.

E gondolatmenetet Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója egészítette ki, aki felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy eredményes termelést csak akkor végezhetünk, ha a mezőgazdasággal kapcsolatos, a különböző érdekszervezeteknél fellelhető tudást, ismeretanyagot és innovációt rendszerbe integráljuk.

A műszaki, agrotechnológiai és IT fejlesztések már rendelkezésünkre állnak, s a KITE Zrt. ezt igyekszik valamennyi ágazatra és technológiai beavatkozásra adaptálható, nagy területre kiterjeszthető, folyamatosan fejleszthető, felhasználóbarát rendszerré alakítani, aminek szerves része a KITE Zrt. szóban forgó precíziós meteorológiai rendszere is, ismertette a vezérigazgató.


Kiss Miklós Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke

Kiss Miklós Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke üdvözölte a kezdeményezést, hiszen ennek eredményeképpen az öntözéssel kapcsolatban megvalósulhat a kamara arra vonatkozó célja, hogy a döntéshozók, a mezőgazdaságban dolgozók és a különböző érdekszervezetek – mint a KITE Zrt. – közös munkája nyomán eredményesebb gazdálkodási forma jöjjön létre.

Aszálykezelés a vízügyi szolgálat védelmi rendszerében


Láng István, az OVF műszaki főigazgató-helyettese: a vízügyi ágazat elmúlt és következő évtizedeit a szélsőségek elleni küzdelem jellemzi

Láng István, az OVF műszaki főigazgató-helyettese kihangsúlyozta, hogy a vízügyi ágazat elmúlt 10 évtizedét a szélsőségek elleni küzdelem jelentette, s valószínűleg a következő évtizedeket is ez jellemzi. A vízgazdálkodók jövőbeli feladata, hogy a szélsőségeket tompítsák és kompenzálják – a gazdaság számára elviselhető szintre.

Az OVF 2016-ban elkezdte kiépíteni az aszálymonitoring rendszert is: ennek köszönhetően a jövőben vizet juttathatnak a területekre azelőtt, hogy a növény megérezné a szárazság okozta stresszhatást.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2016-ban 16 megfigyelőállomást telepített az alföldi területekre, s a begyűjtött adatokat online formában is elérhetővé tette. 2017-ben további hat állomást telepítettek a termőföldekre, amit idén további 24 követ. 2019-ben várhatóan az ország teljes területét lefedik a 140150 állomásból álló hálózattal.

A mérőállomások a talajt és a növényt érő hatásokat is mérik. A meteorológiai alapparaméterek – csapadék, páratartalom, léghőmérséklet, relatív légnedvesség és levélfelület nedvesség – mellett hat különböző mélységben történik a talajnedvesség- és hőmérsékletmérés is.

A KITE Zrt. saját meteorológiai hálózata is segíti a pontosabb előrejelzést és a tökéletesebb precíziós gazdálkodást: az OVF és a KITE Zrt. megosztja egy- mással adatait, ezt a kezdeményezést a rendezvényen együttműködési megállapodással is hitelesítették.

Fiala Károly ATIVIZIG osztályvezető ismertette az aszálymonitoring rendszert, majd Lábdy Jenő, az OVF főosztályvezetője az aszálymonitoring rendszer eredményeinek megjelenítéséről tartott előadást.


Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója és Somlyódy Balázs, az OVF főigazgatója aláírja a KITE–OVF együttműködési megállapodást, a magyarországi vízhiány-monitoring és -előrejelzés pontosságának javítása érdekében

Ezt követte a KITE–OVF együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása a magyarországi vízhiány-monitoring és -előrejelzés pontosságának javítása érdekében: a megállapodást Szabó Levente és Somlyódy Balázs írta alá.

A hálózat felhasználási lehetőségei a precíziós gazdálkodásban

Székely Erika, a NAK vidékfejlesztési és szaktanácsadási igazgatója az ÖFS II. körös vízigény felméréséről, valamint öntözésfejlesztési pályázati lehetőségekről számolt be, majd Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs igazgatója előadása elején kihangsúlyozta, hogy a precíziós gazdálkodás a helyspecifikus rendszerek szenzorai által biztosított pontos, megbízható adatok nélkül elképzelhetetlen; egyik ilyen fontos adatsor a termelő saját területére vonatkozó agrometeorológiai adat. A KITE Zrt. – a precíziós gazdálkodás éllovasa – még 2016-ban elkezdte saját meteorológia hálózatának kiépítését, s 2017. év végére országosan több mint ötven helyen telepítettek agrometeorológiai állomást; ezek többek között mérik a csapadékot, a szélirányt, a szélerősséget, a globális sugárzást, a levélnedvességet, a levegő-hőmérsékletet és páratartalmat, valamint a talajhőmérsékletet és több szinten a talaj nedvességtartalmát is. Az állomásrendszer bővítése folyamatosan zajlik.


Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs igazgatója: a precíziós gazdálkodás a helyspecifikus rendszerek szenzorai által
biztosított pontos, megbízható adatok nélkül elképzelhetetlen

A KITE Zrt. fontosnak találta egy kimondottan a precíziós gazdálkodás szükségleteinek megfelelő rendszer alkalmazását, ezért arra a döntésre jutott, hogy saját fejlesztésű rendszert alakít ki: ennek jelentős előnye, hogy az általánosan megfogalmazott igényeken túl, bármely, a gazdálkodók felől érkező egyedi igényt is képes kielégíteni az egyedi fejlesztések révén. A meteorológiai állomáshoz önálló tápellátással rendelkező további adatgyűjtő modulok, úgynevezett NODE-ok illeszthetők, így egy bázisból és több alegységből (NODE) álló hálózat is kialakítható.

A NODE-ok nagy előnye, hogy könnyen és gyorsan telepíthetők közvetlenül az állományba, ezáltal a helyi mikroklíma is vizsgálható. Ezzel a módszerrel gazdaságosan megoldható, hogy egy öntözött területen a precíziós öntözés megvalósításához bázisállomás telepítésével mérjük a teljes területünkre vonatkozó adatokat, és a NODE-ok telepítésével a terület különböző talajtani tulajdonságokkal bíró részein közvetlenül az állományban mérjük a talajnedvességet; az így kapott adatok felhasználásával alakíthatjuk ki a differenciált öntözést.

A KITE Zrt. a saját RTK hálózatának adatkommunikációs csatornáit is felhasználja az agrometeorológiai állomások adatainak továbbítására, így azon partnerei számára, akiknél KITE RTK ismétlő állomás üzemel, igen költséghatékony megoldást nyújthat. A közeli cél a rendszer adatainak felhasználásával az öt legjelentősebb szántóföldi növény és az almakultúrák esetében – a precíziós gazdálkodás keretein belül – a legjelentősebb betegségek és károsítók előrejelzési, valamint precíziós öntözéstámogatási rendszerének kialakítása. Ennek a célnak az eléréséhez járul hozzá az OVF-fel 2018. 04. 17-én megkötött együttműködési megállapodás is, aminek keretén belül a KITE Zrt. és az OVF a saját állomásrendszerének adatait cseréli ki, ezzel segítve a KITE precíziós előrejelzési rendszer kialakítását és az OVF aszálymonitoring rendszere által biztosított adatok pontosítását.

A konferenciát Szabó Levente zárta, aki még elmondta, hogy az első lépést az aszálymonitoring kapcsán az OVF és a NAK közreműködésével együtt megtették; persze akadnak még olyan területek, amiket be kell integrálni. A KITE Zrt. célja, hogy a fejlesztéseket és azok gyakorlati hasznát átültesse a magyar mezőgazdaságba, és mind nagyobb területen, több gazdálkodó számára tegye hozzáférhetővé.

SZERZŐ: CS. ZS.