2018-ban is felszállhatnak a mezőgazdasági repülők

Szakmai berkekben jól ismert, hogy a mezőgazdasági repülés a rendszerváltozás után, a kilencvenes években gyökeres változáson esett át: a korábbi állami vállalat, a Repülőgépes Szolgálat megszűnt, az addigi mezőgazdasági nagyüzemek jó része is átalakult, sok elaprózott kisgazdaság jött létre. S miközben jelentősen csökkent a kereslet a légi védekezés iránt, a légi eszközök és pilótáik magánvállalkozás formájában folytatták addigi munkájukat.

Mindezek ellenére az évek során bebizonyosodott, hogy a magyar mezőgazdaságnak továbbra is szüksége van a légi védekezésre, mert vannak olyan területek, vannak olyan évjáratok, ahol és amikor a légi növényvédelem nélkül odalenne a termés. S bár a légi növényvédelem az EU-ban a ’megtűrt’ kategóriába sorolható, a 2007 szeptemberében hazánkban e témában megtartott EU-bizottsági ülés és gyakorlati bemutató óta a mezőgazdasági repülésről hozott EU-s döntések nem a repülés betiltásáról, hanem a megfelelő szabályok betartása melletti további engedélyezéséről szólnak. Európában ma Magyarország a legnagyobb légi területteljesítményű EU-tagállam!

Hogy a hazai mezőgazdasági repülés égboltja azonban mégsem teljesen felhőtlen, arra azért időnként adódnak példák, amint azt Kovács Andrástól, a Mezőgazdasági Repülők Érdekvédelmi Szövetségének (MERÉSZ) elnökétől megtudtuk. Legutóbb, 2016 augusztusában olyan hírek keltek szárnyra, hogy a légügyi hatóság a mezőgazdasági repülés szabályainak megváltoztatását tervezi; módosul az engedélyeztetési eljárás, az Európai Repülésbiztonsági Szövetség (EASA) javaslata alapján. Ennek hátterében részben az állt, hogy a hazánkban bekövetkezett kisgépes légi balesetek miatt az EASA szükségesnek látta a szabályozás felülvizsgálatát és esetleges módosítását. Másrészt tudni kell, hogy a nyugat-európai országokban a mi fogalmaink szerinti mezőgazdasági repülés nem, vagy csak alig-alig ismert és művelt tevékenység, éppen ezért ennek jogi szabályozását az EU nemzeti hatáskörbe utalja. A hazai légügyi hatóság pedig mindezek nyomán – a mezőgazdasági repüléssel foglakozó vállalkozásokkal, ill. képviseleti szervükkel, a MERÉSSZEL való egyeztetés nélkül – 2017 áprilisában új szabályozást vezetett be a mezőgazdasági repülés mint tevékenység működésében. S mivel ezzel egyidejűleg a légi járművek légi tevékenységi engedélyei lejártak, a tervek szerint új engedélyt a korábbinál szigorúbb feltételek mellett, csak igen korlátozott számú vállalkozás kaphatott, amelyek a legmagasabb szintű műszaki háttérrel és infrastruktúrával rendelkeznek. Azok, akik nem kaptak üzemben tartási engedélyt, csak bérbe adhatták eszközeiket légi munkavégzésre jogosító engedéllyel rendelkező más vállalkozásoknak. Ez, a várható egyéb kedvezőtlen gazdasági következmények miatt nagyon hátrányosan érintette a vállalkozások többségét, mert gyakorlatilag nem jogosította őket legálisan mezőgazdasági munkavégzésre. Ilyen körülmények között és a jogi bizonytalanság miatt a mezőgazdasági repülők 2017 nyarán nem tudtak a szokott módon dolgozni, miközben a növénytermesztés legkülönbözőbb területeiről jelentős igény merült fel a légi munkákra (pl. rizsgyomirtás, erdészeti védekezés kártevők ellen, szokásos állománypermetezések, stb.). A MERÉSZ vezetősége a probléma orvoslása érdekében a légügyi felügyeletet gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordult, a fennálló jogi bizonytalanság tisztázását kérve. A minisztérium illetékes államtitkársága az ügy körülményeit megvizsgálva a légügyi hatósággal úgy állapodott meg, hogy a jogszabály esetleges felülvizsgálatának, módosításának megtörténtéig a légügyi hatóság a korábbi évek gyakorlata szerinti feltételekkel egy évvel meghosszabbítja a mezőgazdasági repülési vállalkozások engedélyeinek érvényességét. Tehát ezek a vállalkozások 2018-ban a korábban megszokott módon folytathatják a légi munkák végzését. Az érintett termelők ennek megfelelően tervezhetik e szolgáltatások (fejtrágyázás, vegyszeres gyomirtás, állományvédekezések, betakarítás előtti érésgyorsítás, lombtalanítás, stb.) termesztéstechnológiákba építését és kivitelezését – tette hozzá a MERÉSZ elnöke. Az e témában tartott egyeztetés eredményeként a légi tevékenységi engedélyeket a légügyi hatóság 2017 őszétől folyamatosan adja ki az érintett vállalkozásoknak.

SZERZŐ: PG

gyomirtás mezőgazdaság növénytermesztés növényvédelem termesztés