Kukoricát termelni pedig kell!

Szerényebb a termés mennyisége

A terméskiesés okai


A kukorica a jelenlegi nem túl jó piaci pozíciója ellenére is a legkedveltebb és legnagyobb területen termelt növény marad

Nagy szórás a terméseredményekben

Ahol hagyománya van, és magas termésátlagok születnek, ott sokkal nagyobb az inspiráció a még jobb eredmények elérésére. Persze, mert van miből – mondják a rosszabb termőhelyen gazdálkodók. Ez valóban így is van, hiszen a 10-15 t/ha termés – és annak árbevétele – alkalmat kínál a termelési folyamat további finomhangolására. Nagyon nagy különbségek vannak termelők között a kukoricatermesztés területi nagyságrendje és gyakorlata tekintetében. A legjobbak technikai, hibridválasztási, termesztéstechnológiai praktikái valóban világszínvonalúak, amit egy toleráns értékesítési gyakorlat és professzionális szakmai felkészültség koronáz meg. Ehhez képest a szerényebb lehetőségek mellett gazdálkodó és kevésbé jól felkészült gazdálkodók eredményei messze elmaradnak, de ők sem elégedetlenek. A terméseredmények szórása tehát ennek tükrében nagyon is érthető, és a felzárkózás nagyon lassú folyamata egyelőre nem is hoz jelentős változást. Kukoricát termelni pedig kell! Jól tudják ezt a gazdálkodók, hiszen hol teremjen Európában, ha nem nálunk, az országosan jó magyar adottságok mellett…

A magasabb árra várni kell

SZERZŐ: NZ.

gazdaság kukorica terméseredmény termesztéstechnológia