A CLAAS JAGUAR 850 szerepe a minőségi silókészítésben

A Felsőnána székhellyel működő Régió Milk Tejtermelő és Értékesítő Szövetkezetet a térség kisebb-nagyobb tejtermelői abból a célból hozták létre, hogy hozzáférjenek az igénybe vehető támogatásokhoz, növeljék a takarmányellátás és -előállítás szervezettségét, valamint a tej értékesítését is – kihasználva a mennyiség kínálta előnyöket – a legjobb elérhető áron bonyolíthassák.

 

Guth István, a Teveli Mezőgazdasági Zrt. cégvezetője

 

A Régió Milk Szövetkezeti csoport egyik oszlopos tagja a 2007-ben, a korábbi Kossuth tsz jogutódjaként alakult Teveli Mezőgazdasági Zrt., amely 2.200 ha-on gazdálkodik, és jelentős méretű – 400 fejőstehenet és szaporulatát fenntartó – tejtermelő ágazattal rendelkezik. Guth István, a Zrt. cégvezetője nem kis büszkeséggel mondja, hogy fajtatiszta magyartarka-állományukhoz ragaszkodva folytatják a tejtermelést, amelynek sikere érdekében közel 800 milliós beruházással – támogatások, hitel és saját tőke bevonásával – a közelmúltban megújították a szarvasmarhatelepüket. Új, szabadtartásos, pihenőboxos istállóépületek, új Baumatic berendezésekkel felszerelt fejőház, hígtrágyakezelő és deponáló rendszer, valamint funkcionális silódepó épült, természetesen minden az uniós elvárásoknak megfelelően. A magyartarka-állomány 7-8.000 liter közötti laktációs tejtermelésével hálálja meg, hogy a beruházások révén fennmaradhatott, de természetesen továbbra is jó gazdasági teljesítmény és jó közgazdasági környezet kell a megtérüléshez. Ezzel a megújult tejtermelő-vertikummal lépett tehát a Teveli Zrt. a Régió Milk Csoportba, ahol társas vállalkozásokkal, magánvállalkozásokkal, őstermelő gazdákkal együtt, közösen teljesítik a működéshez előírt követelményeket, és igyekeznek elérni piaci pozícióik erősödését, kihasználni a támogatások előnyeit.

 

A CLAAS JAGUAR 850 olyan magas színvonalon dolgozó mezőgazdasági gép, amelyet műszaki értelemben alaposan és körültekintően ki kell szolgálni

 

Az egyik ilyen szakmai kitörési pont éppen a közös gépbeszerzés volt, aminek keretében 2009-ben vásárolták meg a CLAAS JAGUAR 850 típusú önjáró silózógépet, amely az első növedék lucerna betakarításánál debütált, jó minőségben biztosítva ezzel a szenázs alapanyagát.

A gépüzemeltetést vállalták

A CLAAS JAGUAR 850 a termelői csoport közös tulajdonában van, de üzemeltetője a Teveli Zrt., amely a használatba vétel előtt két szerelő szakmunkását is kiképeztette a gép üzemeltetési és kezelői feladatainak ellátására. A két egymást váltó vagy helyettesítő kezelő – értelemszerűen a gép vezetői – emellett az alapvető karbantartási munkákat is ellátja. Természetesen a cég központi majorjában megfelelő gépműhely és szerszámkészlet is rendelkezésre áll az alapvető munkák elvégzéséhez. A silózási feladatokat a termelői csoport tagjainál – az időbeni besorolást követően – szolgáltatásszerűen végzik, amelyet önköltségi áron kiállított számla ellenében egyenlítenek ki a csoport tagjai. Külső megrendelőknek is vállalnak bérmunkát – természetesen piaci áron –, annak érdekében, hogy a gép minél jobb kihasználtsága biztosított legyen. A CLAAS JAGUAR 850 nemcsak a kukoricasilózáskor dolgozik, ahogy már fent említettük – s ami mindenképpen a munkacsúcsot jelenti –, hanem évente 4-5 növedék fonnyasztott lucerna rendről történő felszedését, szecskázását is elvégzi.

A silózás komoly szervezést igényel

Szeptember a silókukorica-betakarítás időszaka, hiszen a csoport tagjai általában késői érésű, nagyobb tömeget adó silókukorica-hibridekkel dolgoznak. A termelői sorrend kialakítása és a munka elvégzése is a siló minősége szempontjából értendő optimális vegetációs időszakhoz kötődik. Vannak évjáratok, amikor nagyon kell igyekezni az „elöregedés” veszélye miatt, de általában jól ütemezhető a munka. Ez köszönhető a CLAAS JAGUAR 850 kiváló napi – akár 25-30 ha-os – teljesítményének, amelyhez a szállítójárműveket mindegyik érintett gazdaság maga adja. Ehhez a feszített munkához nagy üzembiztonságra van szükség, amely két oldalról is szavatolt. Részben a szezon előtti felkészítésnél az AXIÁL Kft. szervizes szakemberei gondoskodnak a kopó alkatrészek cseréjéről és az általános motorikus és hajtásoldali felkészítésről. A kezelő szakmunkások pedig a napi karbantartási munkákat és a használat közben esetleg előforduló kisebb-nagyobb zavarok elhárítását végzik el, ha kell, szintén a szervízszakemberek bevonásával.

Magas technikai színvonal

A CLAAS JAGUAR 850 erőtől duzzadó, kiváló és nagyon megbízható gépkonstrukció, amely a műszaki leírásában foglalt paramétereket pontosan hozza. Lehet alapozni a teljesítményére és a megbízhatóságára, ami azért fontos, mert erre épül a silózás összes további munkaszervezése – mondja Guth István.

Anélkül, hogy részleteiben elemeznénk a gép kiválóságát, a teljesség igénye nélkül meg kell említeni néhány igazán korszerű és hasznos „szolgáltatását”. Ilyen például a kiváló szemroppantás, amely köztudottan elősegíti a siló erjedéses érlelésének és következésképpen a magas egységes beltartalomnak a kialakulását. Nem kevésbé fontos az sem, hogy az erjedési folyamathoz használt baktériumadalék kijuttatása – pontosabban az optimális silóhosszban szecskázott anyaghoz juttatása – milyen kedvező hatású az erjedési folyamat megindulásához.

Külön említést érdemel a nagy értéket képviselő CLAAS JAGUAR 850 védelmét segítő fémdetektor alkalmazása, amely a köztudottan – a múlt örökségeként még mindig – sok hulladékfémet rejtő földeken biztonságossá teszi a munkavégzést. A fémdetektor 5 mágnessel védi a JAGUAR-t, mágnesezhető idegen tárgyak ellen, de sajnos előfordult már, hogy ennek ellenére történt rongálódás egyéb fémtárgyaktól.

Ugyanakkor a CLAAS STOP ROCK kődetektor hasznosságához sem fér kétség, hiszen nem egyszer volt már rá példa, hogy megállította a behúzóhengereket, amint a kő felverődött. Ezek a védelmet szolgáló berendezések a kezelők elismerését is kivívták, hiszen elősegítik a folyamatos munkavégzésüket.

 

 

Jól ki kell szolgálni

A CLAAS JAGUAR 850 olyan magas színvonalon dolgozó mezőgazdasági gép, amelyet műszaki értelemben alaposan és körültekintően ki kell szolgálni. Ezen igyekeznek az AXIÁL Kft. szekszárdi területi képviseleténél dolgozó szervízszakemberek, illetve a kezelőszemélyzet. A munkacsúcsra jól felkészített silózógéppel nagy gond nem lehet, mint ahogyan nem is volt az elmúlt kétéves használata során. A napi gondozás, az üzemóra határoknál elvégzendő szervizmunkák mind hozzájárulnak az üzembiztonság megteremtéséhez. Például az optimális szecskaméret vagy a szemroppantó beállításához is a szakemberek hozzáértésére van szükség. A cél mindenképpen a lehető legjobb silóalapanyag, illetve kész silótakarmány előállítása, amelyben a JAGUAR optimális működésének nagy szerepe van. A Teveli Zrt. silókukorica-betakarítása a JAGUAR 850-nel 4-5 napot vesz igénybe, figyelembe véve azt is, hogy időközben a beszállított anyag tömörítése és e művelet folyamatossága segítse elő az elérhető legjobb minőség kialakítását. Tulajdonképpen a silózógép kapacitása nincs is teljesen kihasználva, hiszen a tömörítési gyakorlat – amely már ún. „silóbivallyal” történik – jelenti a szűk keresztmetszetet a munkában.

Kijelenthető, hogy nagyrészt a tehenészet számára szükséges 4500-5000 tonna silótakarmány minősége dönti el a monodiétás takarmányozásban résztvevő magyartarka-állomány tejhozamának alakulását. Létfontosságú tehát a jó takarmányminőség, amelyhez ma már nélkülözhetetlen – s ezt a termelői csoport tagjai is tudják – a CLAAS JAGUAR 850 alapos és gyors munkája…

 

A napi gondozás, az üzemóra határoknál elvégzendő szervizmunkák mind hozzájárulnak az üzembiztonság megteremtéséhez

 

 

kukorica lucerna magyartarka nagy zoltán tejtermelő